Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

А – Г

Орися Демська-Кульчицька

Швидкий перехід (всередині документу)

А Б В Г

Слово, що підлягало заміні або вилученню і коментар до нього Слово-замінник і коментар до нього Посилання

А

АБИ
штамп, який втратив стилістичну виразність
щоб Єрм. Рус.: 1970
АВТОМОБІЛЯРНЯ автозавод Калин. Дрін.: 1935
АЛЬКОГОЛЬМЕТР [СПИРТОМІР] спиртомір
рос. спиртомер
Хв.: 1933
АЛЬКОГОЛЬОВИЙ алкогольний, спиртів
рос. алкогольный,
спиртовый (термометр)
Хв.: 1933
АНАЛІЗА аналіз
рос. анализ
Хв.: 1933
АНАЛІЗА ОБСЯГОВА аналіз об’ємний
рос. анализ объемный
Хв.: 1933
АРКУШ лист
є навіть в націоналістичному рос.-укр. словнику Єфремова і Кримського
Калин. Дрін.: 1935
АТОМOВИЙ
утворений на польський зразок
атомний
рос. атомный
Хв.: 1933; Калин. Дрін.: 1935
АТОМОВІСТЬ атомність
рос. атомность
Хв.: 1933 Пл.: 1973

Б

БАГАТСТВО достаток
інтерпретовано як динаміка мовних змін
Пан.: 1980
БАГАЦЬКО Пл.: 1973
БАГНО, див. також болото болото
рос. болото
Хв.: 1933
БАЗА базис Пан.: 1980
БАЙДУЖИЙ індиферентний, байдужий
рос. безразличный
Хв.: 1933
БАЙДУЖИЙ неактивний, пасивний
рос. инактивный, пассивный
Хв.: 1933
БАЛЯДА
не властиве мовленню мас
балада Хв.: 1933
БАЛЯНС
не властиве мовленню мас
баланс Хв.: 1933
БАЛЬОН
не властиве мовленню мас
балон Хв.: 1933
БАЦИЛЯ
не властиве мовленню мас
бацила Хв.: 1933
БЕЗГЛЯДНИЙ абсолютний
рос. абсолютный
Хв.: 1933
БЕЗМАЛЬ Єрм. Рус.: 1970
БЕЗНАСТАННИЙ неперервний
як рос. сплошной
Хв.: 1933
БЕРЕЖИНА лінія берегова
рос. линия береговая
Хв.: 1933
БІГМЕ
обласне, застаріле, рідковживане
Єрм. Рус.: 1970
БІГУН полюс
рос. полюс
Хв.: 1933
БІГУНОВИЙ полярний
рос. полярный
Хв.: 1933
БІЛЯВКА
позначене відтінком розмовності
Рус.: 1974
БІНОРМАЛЯ
спотворення української мови
бінормаль Дрін. Саб.: 1934
БІЧНИЦЯ бічна поверхня Хв.: 1933
БЛУД похибка Хв.: 1933
БЛЯСК
полонізм
блиск Єрм. Рус.: 1970
БЛЬОКАДА
не властиве мовленню мас
блокада Хв.: 1933
БОЛОТО, див. також багно грязь
рос. грязь
Хв.: 1933
БРИЛА ГРАНЧАСТА тіло гранчасте
рос. граненое тело
Хв.: 1933
БРИЛА, див. також тіло тіло
рос. тело
Хв.: 1933
БРИТВАЛЬ
вигадане слово, провінціалізм
тигель
рекомендований інтернаціональний термін;
рос. тигель
Хв.: 1933; Калин. Дрін.: 1935
БУЛЯ
не властиве мовленню мас
булла Хв.: 1933

В

ВАГА АТОМОВА вага атомна
рос. вес атомный
Хв.: 1933
ВАГА УЯВНА вага позірна
рос. вес кажущийся
Хв.: 1933
ВАГАЛО маятник
рос. маятник
Хв.: 1933
ВАЛ, див. також валець, валок, вібло, кряж циліндр
рос. цилиндр
Хв.: 1933
ВАЛЕЦЬ, див. також вал, валок, вібло, кряж циліндр
рос. цилиндр
Хв.: 1933
ВАЛКОВИЙ, див. також цівкастий циліндричний
рос. цилиндрический
Хв.: 1933
ВАЛОК, див. також вал, валець, вібло, кряж циліндр
рос. цилиндр
Хв.: 1933
ВАЛЬНИЦЯ підшипник Калин. Дрін.: 1935
ВАРТІСТЬ НАКОНЕЧНА скінченне значення;
скінченна величина
рос. конечное значение
Хв.: 1933
ВАР’ЯТ божевільний Рус.: 1973
ВБИРОМІР [АБСОРБЦІОМЕТР]
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки абсорбціометр Калин. Дрін.: 1935
ВДАЧА властивість Хв.: 1933
ВЕЛИЧІНЬ величина
рос. величина
Хв.: 1933
ВЕРТЕПА (МІЖГІР’Я) ущелина
рос. ущелье
Хв.: 1933
ВЕРТИКАЛЯ
спотворення української мови
вертикаль Дрін. Саб.: 1934
ВЕРХНЯК верхня основа
рос. верхнее основание
Хв.: 1933
ВЕРШКОВИЙ КУТ вертикальний кут
рос. определитель
Хв.: 1933
ВЗІР (ВЗІРЕЦЬ, ВЗОРЕЦЬ) формула
рос. арифм. прогрессия
Хв.: 1933
ВЗУТТЯРНЯ взуттєва фабрика Хв.: 1933
ВИБОРИ комбінації
рос. комбинации
Хв.: 1933
ВИВАЖКА, ВІДСИПКА наважка
рос. навеска
Хв.: 1933
ВИВІТРЮВАТИСЯ звітрюватися
рос. улетучиваться
Хв.: 1933
ВИВЛАСНЕННЯ відчуження
рос. отчуждение
Пан.: 1980
ВИВЛАСНЕННЯ відчудження
наслідок активізації українських ресурсів під впливом російської мови та подолання хибної тенденції до штучного кування слів, використання в ролі термінів слів вузько-говіркових, діалектних, невдалих запозичень тощо
Пан.: 1980
ВИГИН (вверх)
штучна розбіжність між російською і українською мовами
тільки згин Хв.: 1933
ВИГЛЯД
словник ВУАН не рекомендує «вид»
вид
рос. вид
Хв.: 1933
ВИЗИСК експлуатація
тенденція до інтерсхіднослов’янізації соціально-економічної термінології в процесі перекладів творів Леніна виявляється і в поступовому засвоєнні українською мовою термінів інтернаціонального характеру
Пан.: 1980
ВИЗНАЧНИК детермінант
рос. размещение
Хв.: 1933
ВИЇМОК виняток
рос. исключение
Хв.: 1933
ВИКЛАДНИЙ [ВИКЛАДНИКОВИЙ, ВИЛОЖНИЧИЙ] показниковий
рос. показательный
Хв.: 1933
ВИКЛАДНИК [ВИЛОЖНИК] показник
рос. показатель
Хв.: 1933
ВИМІНА обмін
рос. обмен
Пан.: 1980
ВИМОЧКА, див. також промокальниця тільки папір промокальний Калин. Дрін.: 1935
ВИНИК [ВИНИКАННЯ, ВИНИКНЕННЯ]
штучна розбіжність між російською і українською мовами; вигадані «українські відповідники», тобто націоналістичні неологізми
тільки виникнення Калин. Дрін.: 1935
ВИПЛАТИТИ Єрм. Рус.: 1970
ВИРІЖНИК дискримінант
рос. дискриминант
Хв.: 1933
ВИРІЗОК сектор
рос. сектор
Хв.: 1933
ВИРОБНИЧІ СИЛИ продуктивні сили
рос. производительные силы
Пан.: 1980
ВИСИЛЕНИЙ
новотвір
знесилений
як паралельне до висилений
Єрм. Рус.: 1970
ВИСОКІСТЬ вишина
рос. высота
Хв.: 1933
ВИСОКОНАПРУГОВИЙ
утворений на польський зразок
Калин. Дрін.: 1935
ВИТВІРНА похідна
рос. производная
Хв.: 1933
ВИТИНОК
штучне так зване українське… слово, яке ніякого поширення серед широких багатомільйонних робітничих та колгоспних мас не мало і не має
сектор Хв.: 1933
ВИШИНА висота
рос. высота
Хв.: 1933; Дрін. Саб.: 1934
ВІБЛО, див. також вал, валець, валок, кряж циліндр
рос. цилиндр
Хв.: 1933
ВІБРАТОР [КОЛИВАЛЬНИК]
націоналістична тенденція; штучна розбіжність між російською і українською мовами
тільки вібратор Калин. Дрін.: 1935
ВІГРІННЯ вивітрювання
рос. выветривание
Хв.: 1933
ВІД’ЄМНИЙ негативний
рос. отрицательный
(ознака електр. заряду)
Хв.: 1933
ВІДБИВАЧ [РЕФЛЕКТОР]
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки рефлектор Калин. Дрін.: 1935
ВІДДАТИСЯ вийти заміж Пл.: 1973
ВІДЛІЧ відіймання
рос. вычитание
Хв.: 1933
ВІДМІНА фаза місяця
рос. фаза луны
Хв.: 1933
ВІДНОГА рукав
рос. рукав (реки)
Хв.: 1933
ВІДОСЕРДНИЦЯ
[ЦЕНТРОФУГА]
центрифуга
рос. центрифуга
Хв.: 1933; Рус.: 1973
ВІДПИХАННЯ (взаємне)
[ВІДШТОВХУВАННЯ]
відштовхування, в. взаємне
рос. отталкивание, о. взаимное
Хв.: 1933
ВІДПРУЖНИК буфер Хв.: 1933; Рус.: 1973
ВІДРІЗНА абсциса
рос. абсцисса
Хв.: 1933
ВІДРІЗОК, див. також
утинок
сегмент
рос. сегмент
Хв.: 1933
ВІДСОТОК
штучне або застаріле;
архаїзм і діалектизм
процент
тенденція до інтерсхіднослов’янізації соціально-економічної термінології в процесі перекладів творів Леніна виявляється і в поступовому засвоєнні українською мовою термінів інтернаціонального характеру
Шам.: 1974; Пан.: 1980
ВІДТАК
штамп, який втратив стилістичну виразність
потім Єрм. Рус.: 1970
ВІДТЯТА абсциса
рос. абсцисса
Хв.: 1933
ВІДЧИКРИЖИТИ
емоційне
відрізати; утнути, викинути колінце Єрм. Рус.: 1970; Рус.: 1973
ВОГКІСТЬ вологість
рос. влажность
Хв.: 1933
ВОГНИЩЕ фокус
рос. фокус
Хв.: 1933
ВОДОЗБІР басейн
рос. бассейн
Хв.: 1933
ВОДОЙМА басейн
рос. бассейн
Хв.: 1933
ВОДОПРОНИКЛИВИЙ водопрониклий
рос. водопроницаемый
Хв.: 1933
ВОДОСПАД водопад
рос. водопад
Хв.: 1933
ВОЗДУШНА ТРУБА смерч
рос. смерч
Хв.: 1933
ВПЛИВ ХЕМІЧНИЙ дія хімічна
рос. действие химическое
Хв.: 1933
ВПОПЕРЕК діаметрально
рос. диаметрально
Хв.: 1933
ВПОРАТИ (роботу) зробити роботу Єрм. Рус.: 1970
ВПОРЯДИТИ влаштувати Рус.: 1973
ВПОРЯДКУВАННЯ розміщення Хв.: 1933
ВРАЗ
штучний архаїзм
раптом Рус.: 1974
ВСЕЗЕЛЕНИЙ
позначені відтінком розмовності
вічнозелений
рос. вечнозеленый
Хв.: 1933
ВСЕНЬКИЙ
штучний архаїзм
Рус.: 1974
ВТОРОПАТИ
просторіччя
Єрм. Рус.: 1970
В’ЯЗКА пучок
рос. пучок
Хв.: 1933

Г

ГАЙНУТИ
діалектизм
Рус.: 1974
ГАЛУЗЬ вітка
рос. ветвь
Хв.: 1933
ГАЛЯНТЕРЕЯ
не властиве мовленню мас
галантерея Хв.: 1933
ГАМУВАТИ [док. УГАМУВАТИ] (коливання), див. також угамовувати
штучна розбіжність між російською і українською мовами
тільки зупиняти, зупинити, спиняти, спинити Калин. Дрін.: 1935
ГАРЯЧИЙ жаркий
рос. жаркий
Хв.: 1933
ГНІЗДО горст
рос. горст
Хв.: 1933
ГНІТ прес
рос. пресс
Хв.: 1933
ГНОБИТИ Єрм. Рус.: 1970
ГОДЕН могти, бути здатним, сміти Рус.: 1973
ГОДИНА СМУГОВА час поясний
рос. время поясное
Хв.: 1933
ГОЙДАННЯ, див. також
похит, хитання
тільки коливання Калин. Дрін.: 1935
ГОРБОВИНА височина; височінь
рос. возвышенность (макроформа); возвышенность (поднятие местности)
Хв.: 1933
ГОРДІВНИЦЯ
позначені відтінком розмовності; архаїзм
Рус.: 1974
ГОРИЗОНТАЛЯ
спотворення української мови
горизонталь Дрін. Саб.: 1934
ГОРІШНІЙ
штучний архаїзм
верхній Рус.: 1974
ГОСТРИЦЯ, див. також остриця, рогівниця піраміда
рос. пирамида
Хв.: 1933
ГОСТРИЦЯ, див. також остриця, стята зрізана піраміда
рос. пирамида
Хв.: 1933
ГРАНОСТОВП, див. також граняк, гранчак призма
рос. призма
Хв.: 1933
ГРАНЧАК, див. також граняк, граностовп призма
рос. призма
Хв.: 1933
ГРАНЯК, див. також гранчак, граностовп призма
рос. призма
Хв.: 1933
ГРІЛЬНЯ
новотвір
грілка Єрм. Рус.: 1970
ГРОМАДА
використання в ролі термінів слів вузькоговіркових, діалектних, невдалих запозичень тощо
община
наслідок активізації українських ресурсів під впливом російської мови та подолання хибної тенденції до штучного кування слів
Пан.: 1980
ҐРУНТ, див. також підстава, пень основа
рос. основание (фигуры)
Хв.: 1933
ГУРТ, див. також переділка, гурток група
рос. группа
Хв.: 1933
ГУРТОВИЙ валовий
диніміка мовних змін, що відповідає принципові інтерслов’янізації
Пан.: 1980
ГУРТОВИЙ ДОХІД валовий доход Пан.: 1980
ГУРТОВИЙ ЗДОБУТОК валова виручка Пан.: 1980
ГУРТОК, див. також
переділка, гурт
група
рос. группа
Хв.: 1933
ГУРТУВАННЯ групування
рос. группирование
Хв.: 1933
ГУСТИНА ОБСЯГОВА
[ОБ’ЄМНА]
густина, г. об’ємна
рос. плотность, п. объемная
Хв.: 1933