Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

С – Щ

Орися Демська-Кульчицька

Швидкий перехід (всередині документу)

С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ

Слово, що підлягало заміні або вилученню і коментар до нього Слово-замінник і коментар до нього Посилання

С

САМОПЕРЕРИВНИК [ПЕРЕРИВНИК САМОЧИННИЙ]
штучна розбіжність між російською і українською мовами; з посиланням на націоналістичне джерело; націоналістична тенденція
тільки переривник самочинний Калин. Дрін.: 1935
САТЬ іней
рос. иней
Хв.: 1933
СВІТЛО ПЕРЕХІДНЕ світло прохідне
рос. свет проходящий
1930-ті
СВІТЛОЗМОГА [СВІТЛОСИЛА] світлосила
рос. светосила (объектива)
1930-ті
СВІТЛОМІР
штучне так зване українське… слово, яке ніякого поширення серед широких багатомільйонних робітничих та колгоспних мас не мало і не має
фотометр Хв.: 1933
СВІТЛОРОЗСІВ [ДИСПЕРСІЯ], див. також світлорозсіювання, світлорозсіяння, розсіяння світла
штучна розбіжність між російською і українською мовами
тільки світлорозсіювання Калин. Дрін.: 1935
СВІТЛОРОЗСІЮВАННЯ, див. також світлорозсів, світлорозсіяння, розсіяння світла тільки світлорозсіювання Калин. Дрін.: 1935
СВІТЛОРОЗСІЯННЯ, див. також світлорозсів, світлорозсіювання, розсіяння світла тільки світлорозсіювання Калин. Дрін.: 1935
СВІЧЕННЯ САМОВІЛЬНЕ, див. також сяйво сяйво, свічення самочинне
рос. свечение самопроизвольное
Хв.: 1933
СВЯТОЧНИЙ святковий Єрм. Рус.: 1970
СЕБТО
діалектизм
тобто Рус.: 1974
СЕРЕДБІЧНА, див. також досередня, середуща медіана
рос. медиана
Хв.: 1933
СЕРЕДИННИЙ, див. також внутрішній, середовий, нутряний, осередній, середковий
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки внутрішній
рос. внутренний
Калин. Дрін.: 1935
СЕРЕДКОВИЙ, див. також внутрішній, середовий, серединний, нутряний, осередній
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки внутрішній
рос. внутренний
Калин. Дрін.: 1935
СЕРЕДКУТНЯ, див. також двосічна, симетральна бісектриса
рос. биссектрисса
Хв.: 1933
СЕРЕДОВИЙ, див. також внутрішній, серединний, нутряний, осередній, середковий
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки внутрішній
рос. внутренний
Калин. Дрін.: 1935
СЕРЕДУЩА, див. також досередня, середбічна медіана
рос. медиана
Хв.: 1933
СИЛА відпихальна, [відштовхна] сила відштовхна
рос. сила отталкивания
Хв.: 1933
СИЛА ОБСЯГОВА сила об’ємна
рос. сила объемная
Хв.: 1933
СИМЕТРАЛЬНА, див. також середкутня, двосічна бісектриса
рос. биссектрисса
Хв.: 1933
СКАЛИНЕЦЬ
вигадане слово, провінціалізм
шпат
рекомендований інтернаціональний термін
Калин. Дрін.: 1935
СКЛО ТЕЧНЕ скло рідке
рос. стекло жидкое
Хв.: 1933
СКОЇТИСЬ
діалектизм
Рус.: 1974
СКОНЦЕНТРУВАННЯ концентрація Пан.: 1980
СКОРОДРУКІВНИЙ
придумане слово
скоропечатний
рос. скоропечатный
Хв.: 1933
СКОРШЕ
обласне, застаріле, рідковживане
Єрм. Рус.: 1970
СКУКА нудьга Єрм. Рус.: 1970
СЛИВЕ
архаїзм; застаріле, регіональне
майже Пл.: 1973 Рус.: 1974
СЛУХІВНИК [ТРУБКА СЛУХОВА]
штучна розбіжність між російською і українською мовами
трубка слухова
рос. трубка слуховая
Калин. Дрін.: 1935
СОЗНАЧНИК, див. також сурядна координата
рос. координата
Хв.: 1933
СОЛЯ, див. також соль золь
рос. золь, соль (раст. коллоидов)
Хв.: 1933
СОЛЬ, див. також соля золь
рос. золь, соль (раст. коллоидов)
Хв.: 1933
СОПУХА сопка
рос. сопка
Хв.: 1933
СОЧКА [ЛІНЗА] лінза
рос. линза
Хв.: 1933
СОЧКА ЗБІЛЬШУВАЛЬНА лінза збільшувальна
рос. стекло увеличительное
Хв.: 1933
СОЧКА ЗБІРНА лінза збірна
рос. стекло собирательное
Хв.: 1933
СОЧКА РОЗСІВНА лінза розсівна
рос. стекло рассеивающее
Хв.: 1933
СОЧКА СФЕРИЧНА лінза сферична
рос. стекло сферическое
Хв.: 1933
СПАДИСТИЙ, див. також похилий, похилистий, нахилий
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки похилий Калин. Дрін.: 1935
СПАДОМІР нівелір
рос. нивелир
Хв.: 1933
СПИЖ бронза Рус.: 1973
СПІЛЬНООСЕРЕДКОВИЙ концентричний
рос. концентрический
Хв.: 1933
СПОДОБНІШЕ зручніше Рус.: 1973
СПОЗИРАННЯ Пл.: 1973
СПРАВУНОЧОК
архаїзм і діалектизм
Рус.: 1974
СПРАЦЬОВАНИЙ КАПІТАЛ зношений капітал
рос. сношенный капитал
Пан.: 1980
СПРИКРИТИСЯ
розм.
Єрм. Рус.: 1970
СПРИТНИК
вигадка перекладачів / письменників
Єрм. Рус.: 1970
СТАЛИЙ постіний Пан.: 1980
СТАЛЯҐМІТ
не відповідає укр. вимові
Ор.: 1933
СТАЛЯКТИТ
не відповідає укр. вимові
Ор.: 1933
СТАН ТЕЧНИЙ, див. також течність стан рідинний
рос. состояние жидкое
Хв.: 1933
СТАНОВИЩЕ географічне положення географ.
рос. положение географ.
Хв.: 1933
СТЕПЕНЬ ІСТИЙ
немає потреби в спеціальному терміні
рос. степень, показатель, который равен нулю Хв.: 1933
СТЕЧНЮВАТИ док. СТЕЧНИТИ [СКРАПЛЮВАТИ] скраплювати
рос. сжижать
Хв.: 1933
СТІЖОК, див. також кружіль, шийка, пістряк конус
рос. конус
Хв.: 1933 Дрін. Саб.: 1934
СТОКОВИЩЕ, див. також розточчя вододіл
рос. водораздел
Хв.: 1933
СТОРЧ, див. також простопад, прям, межипрям, прямохресник, сторчак перпендикуляр
рос. перпендикуляр
Хв.: 1933
СТОРЧАК, див. також сторч, простопад, прям, межипрям, прямохресник перпендикуляр
рос. перпендикуляр
Хв.: 1933
СТОЯК, див. також стоячок
вигадане слово, провінціалізм
штатив
рекомендований інтернаціональний термін
Калин. Дрін.: 1935
СТОЯЧОК, див. також стояк
вигадане слово, провінціалізм
штатив
рекомендований інтернаціональний термін
Калин., Дрін.: 1935
СТРУПАЧОК
не фіксують укр. джерела
Єрм. Рус.: 1970
СТРУС, див. також потрус, двигіт, двигтіння, струшування
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки струс Хв.: 1933
СТРУШУВАННЯ, див. також потрус, двигіт, струс, двигтіння
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки струс Хв.: 1933
СТУПІНЬ градус
рос. градус
Хв.: 1933 Дрін. Саб.: 1934
СТЯТА, див. також остриця, гостриця зрізана піраміда
рос. пирамида
Хв.: 1933
СУРДИНА [ГЛУШНИК]
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки глушник Калин. Дрін.: 1935
СУРЯДНА, див. також созначник координата
рос. координата
Хв.: 1933
СУСТАВ
вигадане слово, провінціалізм
шарнір
рекомендований інтернаціональний термін
Калин. Дрін.: 1935
СУХОДІЛ континент
рос. материк
Хв.: 1933
СЯЙВО, див. також свічення самовільне сяйво, свічення самочинне
рос. свечение самопроизвольное
Хв.: 1933
СЬОГОДЕННЯ
штучне або застаріле
сучасність Шам.: 1974

Т

ТАМУВАТИ док. УТАМУВАТИ (стосовно рідини), див. також утамовувати
штучна розбіжність між російською і українською мовами
тільки зупиняти, зупинити, спиняти, спинити Калин. Дрін.: 1935
ТАТТЯ ПЕРЕХРЕЩЕННЯ перетин
рос. пересечение
Хв.: 1933
ТВЕРДЖЕННЯ теорема
рос. теорема
Хв.: 1933
ТВЕРДОМІР [СКЛЕРОМЕТР]
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки склерометр Калин. Дрін.: 1935
ТЕКУЧИЙ проточний
рос. проточный
Хв.: 1933
ТЕПЛОМІР термометр
рос. термометр
Хв.: 1933
ТЕТИВА хорда
рос. хорда
Хв.: 1933
ТЕЧВА течія
рос. течение
Хв.: 1933
ТЕЧИВО рідина
рос. жидкость
Хв.: 1933
ТЕЧНІСТЬ, див. також стан течний стан рідинний
рос. состояние жидкое
Хв.: 1933
ТЕЧНІТИ док. СТЕЧНІТИ скраплюватися
рос. переходить в жидкое состояние
Хв.: 1933
ТІЛО речовина
рос. тело слаборастворимое, тело сильномагнитное, рацемическое, экзотермическое, эндотермическое
Хв.: 1933
ТІЛО ПРОСТЕ речовина проста
рос. тело простое
Хв.: 1933
ТІЛО РОЗЧИНЕНЕ речовина розчинена
рос. тело растворенное
Хв.: 1933
ТІЛЬКИ-НО
діалектизм, розмовне
тепер Єрм. Рус.: 1970
ТОВАРОВИЙ товарний Пан.: 1980
ТОЛОК поршень
рос. поршень
Хв.: 1933 Калин. Дрін.: 1935
ТОРГ торгівля Пан.: 1980
ТОЧКА СТЕРНУВАННЯ точка згущення
рос. точка сгущения
Хв.: 1933
ТОЧКА ТЕЧІННЯ точка скраплення
рос. точка сжижения
Хв.: 1933
ТРАПЕЗ, див. також трапеза трапеція
рос. трапеция
Хв.: 1933 Дрін. Саб.: 1934
ТРАПЕЗА, див. також трапез трапеція
рос. трапеция
Хв.: 1933 Дрін. Саб.: 1934
ТЯЖКОСТОПНІСТЬ тяжкотопність
рос. тугоплавкость
Хв.: 1933
ТЯМИТИ
розмовне
розуміти Єрм. Рус.: 1970

У

УБИРНІСТЬ, див. також здатність вбирна здатність абсорбційна, здатність убирна
рос. способность абсорбционная
Хв.: 1933
УГАМОВУВАТИ (коливання), див. також гамувати
штучна розбіжність між російською і українською мовами
тільки зупиняти, зупинити, спиняти, спинити Калин. Дрін.: 1935
УЗГІР’Я високо рівня
рос. плоскогорие
Хв.: 1933
УКІСНИЙ, див. також звіхневий, перехресний косий
рос. косой
Хв.: 1933
УЛОГОВИНА западина
рос. впадина
Хв.: 1933
УНУТРІШНІЙ / ВНУТРІШНІЙ, див. також середовий, серединний, нутряний, осередній, середковий
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки внутрішній
рос. внутренний
Калин. Дрін.: 1935
УПОДІБ
штучний архаїзм
Рус.: 1974
УСТРІЙ уклад
рос. уклад
Пан.: 1980
УТАМОВУВАТИ, див. також тамувати
штучна розбіжність між російською і українською мовами
тільки зупиняти, зупинити, спиняти, спинити Калин. Дрін.: 1935
УТВІР образ
рос. образ
Хв.: 1933
УТИНОК
штучне так зване українське… слово, яке ніякого поширення серед широких багатомільйонних робітничих та колгоспних мас не мало і не має
сегмент Хв.: 1933
УТЯЖЛИВИЙ
обласне, застаріле, рідковживане
Єрм. Рус.: 1970
УЯВНИЙ позірний
рос. кажущийся
Хв.: 1933

Ф

ФАҐОЦИТ
не відповідає укр. вимові
Ор.: 1933
ФАЗА НЕТРИВКА [НЕСТІЙКА] фаза нестійка
рос. фаза неустойчивая
Хв.: 1933
ФАЗА ТЕЧНА фаза рідинна
рос. фаза жидкая
Хв.: 1933
ФІЛІЖАНКА
обласне, застаріле, рідковживане; полонізм
чашка Єрм. Рус.: 1970 Рус.: 1974
ФЛЬОҐІСТОН
не відповідає укр. вимові
Ор.: 1933
ФЛЬОРА
не властиве мовленню мас
флора Хв.: 1933
ФЛЬОТА
не властиве мовленню мас
флот Хв.: 1933

Х

ХИТАННЯ, див. також коливання, похит тільки коливання Калин. Дрін.: 1935
ХИТУН
вигаданий термін
маятник Дрін. Саб.: 1934
ХІДНИК
обласне, застаріле, рідковживане
тротуар Єрм. Рус.: 1970
ХЛИПАК клапан
рос. клапан
Хв.: 1933 Калин. Дрін.: 1935
ХЛІБОРОБСТВО землеробство
рос. земледелие
Пан.: 1980
ХОЛОДНИК
вигадка перекладачів / письменників
Єрм. Рус.: 1970

Ц

ЦАЛЬ
полонізм
дюйм Калин. Дрін.: 1935
ЦЕБРО
архаїзм і діалектизм
Рус.: 1974
ЦИГАРКИ сигарети Рус.: 1974
ЦИКЛЬ
не відповідає укр. вимові
Ор.: 1933
ЦІВКАСТИЙ, див. також валковий циліндричний
рос. цилиндрический
Хв.: 1933
ЦІДИЛО фільтр Рус.: 1973
ЦЯЦЬКАРНЯ фабрика іграшок
рос. фабрика игрушек
Хв.: 1933

Ч

ЧАСОПИС
архаїзм і діалектизм
Рус.: 1974 Шам.: 1974
ЧАСТИНА, див. також частинка частка, частинка
рос. частица
Хв.: 1933
ЧАСТИНКА, див. також частина частка, частинка
рос. частица
Хв.: 1933
ЧАША КУЛИСТА поверхня сферичного сегменту
рос. поверхность сферического сегмента
Хв.: 1933
ЧИНШ оброк Пан.: 1980
ЧИПІТИ
діалектизм
Рус.: 1974
ЧОЛО [ФРОНТ] ХВИЛІ
штучна розбіжність між російською і українською мовами
тільки фронт хвилі Калин. Дрін.: 1935
ЧОРНЯВЕЦЬ
архаїзм, розмовне
Рус.: 1974
ЧОТА рій Рус.: 1974
ЧУДУВАТИСЯ
діалектизм
дивуватися Рус.: 1974

Ш

ШАНЕЦЬ
обласне, застаріле, рідковживане
окоп Єрм. Рус.: 1970
ШАРВАРОК
архаїзм і діалектизм
Рус.: 1974
ШАРЛАТОВИЙ
штучний архаїзм
Рус.: 1974
ШВИДКІСТЬ ВИДНА, див. також швидкість уявна швидкість позірна
рос. скорость кажущаяся
Хв.: 1933
ШВИДКІСТЬ УЯВНА, див. також швидкість видна швидкість позірна
рос. скорость кажущаяся
Хв.: 1933
ШЕПОТОМ пошепки Єрм. Рус.: 1970
ШИЙКА, див. також стіжок, кружіль, пістряк конус
рос. конус
Хв.: 1933
ШКАЛЯ ОБСЯГОВА шкала об’ємна
рос. шкала объемная
Хв.: 1933
ШПИТАЛЬ госпіталь Рус.: 1973; 1974
ШРУБ
обласне, застаріле, рідковживане; полонізм
шуруп Єрм. Рус.: 1970

Щ

ЩИРИЙ (про речовину) чистий
рос. чистый
Калин. Дрін.: 1935