Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Д – Й

Орися Демська-Кульчицька

Швидкий перехід (всередині документу)

Д Е Ж З Й

Слово, що підлягало заміні або вилученню і коментар до нього Слово-замінник і коментар до нього Посилання

Д

ДАЛЕБІ
народне, розмовне у РУС 6-ти т.
чесне слово, слово честі, справді, єй-єй і ін. Пл.: 1973
ДАЛЕКОВИД телескоп
рос. телескоп
Хв.: 1933
ДАЛЕКОГЛЯД телескоп
рос. телескоп
Хв.: 1933
ДВИГІТ струс
рос. стрясение
Хв.: 1933
ДВИГІТ, див. також потрус, струс,
двигтіння, струшування
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки струс Хв.: 1933
ДВИГТІННЯ, див. також потрус, двигіт, струс, струшування
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки струс Хв.: 1933
ДВОНИТКОВИЙ
утворений на польський зразок
Калин. Дрін.: 1935
ДВОНИТНИК [БІФІЛЯР]
націоналістична тенденція
тільки біфіляр Калин. Дрін.: 1935
ДВОПРИЗМА
вигадане слово, провінціалізм
біпризма
рекомендований інтернаціональний термін
Калин. Дрін.: 1935
ДВОСІЧНА, див. також
середкутня, симетральна
бісектриса
рос. биссектрисса
Хв.: 1933
ДВОЧЛЕН
вигадане слово, провінціалізм
біном
рекомендований інтернаціональний термін
Калин. Дрін.: 1935
ДЕКЛЯМАЦІЯ
не властиве мовленню мас
декламація Хв.: 1933
ДЗИҐАРІ Рус.: 1974
ДИБАТИ
діалектизм
Рус.: 1974
ДІЯГОНАЛЯ
спотворення української мови
діагональ Дрін. Саб.: 1934
ДОБІР комплект
рос. набор (катушек)
Хв.: 1933
ДОБРОДІЙ Рус.: 1974
ДОВЖИНА довгота
рос. долгота
Хв.: 1933
ДОВКРУЖ навколо, навкруги Рус.: 1974
ДОЗЕМНИЙ, див. також простовисний, прямовисний вертикальний
рос. вертикальный
Хв.: 1933
ДОЛІШНІЙ
штучний архаїзм
нижній Рус.: 1974
ДОПІРУ
діалектизм, розмовне, штамп, який втратив стилістичну виразність; штучний архаїзм
тепер; щойно Єрм. Рус.: 1970; Рус.: 1973
ДОПЛИВ притока
рос. приток (реки)
Хв.: 1933
ДОСЕРЕДНЯ, див. також
середуща, середбічна
медіана
рос. медиана
Хв.: 1933
ДОСТАТОК
використання в ролі термінів слів вузькоговіркових, діалектних, невдалих запозичень тощо
багатство
наслідок активізації українських ресурсів під впливом російської мови та подолання хибної тенденції до штучного кування слів
Пан.: 1980
ДОСТЕМЕННО
штучний архаїзм
Рус.: 1974
ДОСТОТУ
штучний архаїзм
Рус.: 1974
ДОТИК контакт Хв.: 1933
ДРІБ ІСТИЙ правильний дріб
рос. правильная дробь
Хв.: 1933; Дрін. Саб.: 1934
ДРІБ ЛАНЦЮГОВИЙ неперервний дріб
рос. непрерывная дробь
Хв.: 1933
ДРІБ НАВОРОТНИЙ періодичний дріб
рос. периодическая дробь
Хв.: 1933
ДРІБ НЕІСТИЙ неправильний дріб
рос. неправильная дробь
Дрін. Саб.: 1934
ДРІБЕНЬ
штучне так зване українське… слово, яке ніякого поширення серед широких багатомільйонних робітничих та колгоспних мас не мало і не має
петит Хв.: 1933
ДУДКА ВІДКРИТА [ТРУБКА ВІДКРИТА] трубка відкрита
рос. трубка открытая
Хв.: 1933
ДУРНЮЧИЙ
вигадка перекладачів і письменників
Єрм. Рус.: 1970
ДУРНЯЧИЙ
вигадка перекладачів і письменників
Єрм. Рус.: 1970
ДУХОВИК
штучне так зване українське… слово, яке ніякого поширення серед широких багатомільйонних робітничих та колгоспних мас не мало і не має
сифон Хв.: 1933

Е

ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ ВІД’ЄМНА електризація негативна
рос. электризация отрицательная
Хв.: 1933
ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ ДОДАТНЯ електризація позитивна
рос. электризация положительная
Хв.: 1933
ЕЛЕКТРОВІД’ЄМНИЙ електронегативний
рос. электроотрицательный
Хв.: 1933
ЕЛЕКТРОВІТЕР [ВІТЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ]
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки вітер електричний Калин. Дрін.: 1935
ЕЛЕКТРОВНЯ електростанція Хв.: 1933
ЕЛЕКТРОДОДАТНІЙ електропозитивний
рос. электроположительный
Хв.: 1933
ЕЛЕМЕНТ ТЕЧНИЙ елемент рідинний (гальванічний), елемент рідкий (хемелемент)
рос. элемент жидкий
Хв.: 1933
ЕЛІПСА
спотворення української мови
еліпс Дрін. Саб.: 1934
ЕЛЯСТИЧНИЙ еластичний
рос. эластичный
Хв.: 1933; 1970-і
ЕЛЯСТИЧНІСТЬ еластичність
рос. эластичность
Хв.: 1933; 1970-і

Ж

ЖЕЛЬ гель
рос. гель
Хв.: 1933
ЖИВЕ СРІБЛО ртуть (проста речовина), меркурій (елемент у сполуці)
рос. ртуть
Хв.: 1933
ЖІЛЬНИКАРНЯ кабельний завод Хв.: 1933
ЖМАК, див. також жмут, жмуток пучок
рос. пучок
Хв.: 1933
ЖМУТ, див. також жмак, жмуток пучок
рос. пучок
Хв.: 1933
ЖМУТОК, див. також жмак, жмут пучок
рос. пучок
Хв.: 1933

З

ЗАБАГТИ Пл.: 1973
ЗАВАЛ обвал
рос. обвал
Хв.: 1933
ЗАВШЕ
розмовне; штамп, який втратив стилістичну виразність
Єрм. Рус.: 1970
ЗАГАЛ сукупність
рос. совокупность
Хв.: 1933
ЗАГОДЯ
штучний архаїзм
Рус.: 1974
ЗАГРАВА ПІВНІЧНА сяйво полярне
рос. северное сияние
Хв.: 1933
ЗАЗНАЙОМИТИСЯ
розмовне
Єрм. Рус.: 1970
ЗАЙВИНА надлишок
рос. избыток
Хв.: 1933
ЗАКРІП, див. також закріплювання
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки фіксування Калин. Дрін.: 1935
ЗАКАЗАТИ заборонити Рус.: 1973
ЗАКЛЯМРОВУВАТИ
док. ЗАКЛЯМРУВАТИ
брати (взяти) в дужки
рос. заключать в скобки
Хв.: 1933
ЗАКРІПЛЮВАННЯ, див. також закріп
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки фіксування Калин. Дрін.: 1935
ЗАЛЕЖНИК функція
рос. функция
Хв.: 1933
ЗАЛЕЖНИК, див. також рядна, значник ордината
рос. ордината
Хв.: 1933
ЗАЛОМОМІР [РЕФРАКТОМЕТР]
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки рефрактометр Калин. Дрін.: 1935
ЗАЛЮБЛЕНИЙ
штучне, застаріле
Шам.: 1974
ЗАМІННИК, див. також перемінник модуль
рос. модуль
Хв.: 1933
ЗАНУР, див. також зануряння, занурення
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки занурення Калин. Дрін.: 1935
ЗАНУРЕННЯ, див. також занур, зануряння тільки занурення Калин. Дрін.: 1935
ЗАНУРЯННЯ, див. також занур, занурення
тільки занурення Калин. Дрін.: 1935
ЗАПОВЗЯТИСЯ Єрм. Рус.: 1970
ЗАПОСІСТИ
Єрм. Рус.: 1970
ЗАСНОВОК гіпотеза
рос. гипотеза
Хв.: 1933
ЗАТОП, див. також затоплювання, затоплення
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки занурення Калин. Дрін.: 1935
ЗАТОПЛЕННЯ, див. також затоплювання, затоп тільки занурення Калин. Дрін.: 1935
ЗАТОПЛЮВАННЯ, див. також затоп, затоплення тільки занурення Калин. Дрін.: 1935
ЗАТОЧИНА бухта
рос. бухта
Хв.: 1933
ЗАЦІЛІЛИЙ
новотвір
уцілілий
як паралельне до первинного слова
Єрм. Рус.: 1970
ЗБАНКРОТУВАННЯ банкротство
тенденція до інтерсхіднослов’янізації соціально-економічної термінології в процесі перекладів творів Леніна виявляється і в поступовому засвоєнні українською мовою термінів інтернаціонального характеру
Пан.: 1980
ЗБІР сукупність
рос. совокупность
Хв.: 1933
ЗВИННИЙ
штучний архаїзм
Рус.: 1974
ЗВІХНЕВИЙ, див. також укісний, перехресний косий
рос. косой
Хв.: 1933
ЗВОРОТНИК тропік
рос. тропик
Хв.: 1933
ЗГЛЯДНІ ЧИСЛА відносні числа
рос. относительные числа
Хв.: 1933
ЗГОРТКА, див. також зморшка складка
рос. складка
Хв.: 1933
ЗГУК
обласне, застаріле, рідковживане
звук Хв.: 1933
ЗДАТНІСТЬ ВБИРНА, див. також убирність здатність абсорбційна, здатність убирна
рос. способность абсорбционная
Хв.: 1933
ЗДИБАТИ
розмовне
Єрм. Рус.: 1970
ЗДОБУТОК виручка
збагачення української мови термінами й термінологічними словосполученнями, які сприяли інтерсхіднослов’янізації соціально-економічної термінології
Пан.: 1980
ЗДОРОВИТЬ
штучне або застаріле
Шам.: 1974
ЗДОРОЖИТИСЯ
обласне, застаріле, рідковживане
Єрм. Рус.: 1970
ЗДУЖАТИ
діалектизм
Рус.: 1974
ЗДУМІЛО
обласне, застаріле, рідковживане
Єрм. Рус.: 1970
ЗЕЛЕНИНА
не фіксують укр. джерела
Єрм. Рус.: 1970
ЗЕРО, див. також оник нуль
рос. нуль
Хв.: 1933
ЗИЗИЙ
штучний архаїзм
косоокий Рус.: 1974
ЗІРКА зоря
рос. звезда
Хв.: 1933
ЗМІЙКА спіраль
рос. спираль
Хв.: 1933
ЗМОРШКА, див. також згортка складка
рос. складка
Хв.: 1933
ЗНАМЕНО, див. також знамя ознака
рос. признак
Хв.: 1933
ЗНАМЯ, див. також знамено ознака
рос. признак
Хв.: 1933
ЗНАЧНИК абсциса
рос. абсцисса
Хв.: 1933
ЗНАЧНИК, див. також рядна, залежник ордината
рос. ордината
Хв.: 1933
ЗОКІЛЬНИЙ, див. також окільний, околишній тільки зовнішній Калин. Дрін.: 1935
ЗОРЕННЯ (ПРИЦІЛ) візування
рос. визирование
Хв.: 1933
ЗОШИБАНЕЦЬ валун
рос. валун
Хв.: 1933
ЗУБОЖЕННЯ зубожіння
сприяння інтерсхіднослов’янізації соціально-економічної термінології
Пан.: 1980
ЗУЖИТИ
піна своєрідного перекладацького суржику
використати Рус.: 1974

Й

ЙОН ВІД’ЄМНИЙ йон негативний
рос. ион отрицательный
Хв.: 1933