Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

К – О

Орися Демська-Кульчицька

Швидкий перехід (всередині документу)

К Л М Н О

Слово, що підлягало заміні або вилученню і коментар до нього Слово-замінник і коментар до нього Посилання

К

КАВЧУКОВИЙ
утворений на польський зразок
Калин. Дрін.: 1935
КАПЕЛЯ
не властиве мовленню мас
капелла Хв.: 1933
КАРТАТИ
просторіччя
Рус.: 1974
КВАС [КИСЛОТА] кислота (основа; сильна, слабка, міцна)
рос. кислота (основа; сильная, слабая, крепкая)
Хв.: 1933
КВОТ частка
рос. частное
Хв.: 1933
КИШКА КАВЧУКОВА
[ТРУБКА КАВЧУКОВА]
трубка каучукова
рос. трубка каучуковая
Хв.: 1933
КІНЬ МЕХАНІЧНИЙ сила кінська
рос. сила лошадиная
Хв.: 1933
КІШ бункер
… у спеціальній літературі початку 30-х років… широко практикувалося вживання спотворених слів або вузьких локалізмів…, які нібито більше відповідали структурі нашої мови, ніж загальновідомі інтернаціоналізми
Рус.: 1973
КЛИН двогранний кут
рос. двугранный угол
Хв.: 1933
КЛЯСА
не властиве мовленню мас
клас Хв.: 1933
КОЛЕСО, див. також кружіль круг
рос. круг
Хв.: 1933
КОМИЗИТИСЯ
діалектизм
Рус.: 1974
КОРБА
«термін притягнуто за волосся»
кривошип Калин. Дрін.: 1935
КОРИСТАТИ користуватися Єрм. Рус.: 1970
КОРИТО русло
рос. русло
Хв.: 1933
КОСИНА діагональ
рос. диагональ
Хв.: 1933
КОСИННА діагональна площина
рос. диагональная плоскость
Хв.: 1933
КРАВАТКА
полонізм
Рус.: 1974
КРАЛЯ
полонізм
Рус.: 1974
КРАМАР
обласне, застаріле, рідковживане
торговець Єрм. Рус.: 1970
КРАПЛИСТО-ТЕЧНИЙ краплинно-рідкий
рос. капельно-жидкий
Хв.: 1933
КРАС карст
рос. карст
Хв.: 1933
КРИСТАЛ НАПІВТЕЧНИЙ кристал напіврідкий
кристалл полужидкий
Хв.: 1933
КРУЖАЛО [ДИСК]
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки диск Дрін. Саб.: 1934; Калин. Дрін.: 1935
КРУЖІЛЬ, див. також колесо круг
рос. круг
Хв.: 1933
КРУЖІЛЬ, див. також стіжок, шийка, пістряк конус
рос. конус
Хв.: 1933
КРУТЕНЬ шків
… у спеціальній літературі початку 30-х років… широко практикувалося вживання спотворених слів або вузьких локалізмів…, які нібито більше відповідали структурі нашої мови, ніж загальновідомі інтернаціоналізми
Рус.: 1973
КРЯЖ, див. також вал, валець, валок, вібло циліндр
рос. цилиндр
Хв.: 1933
КУРДУПЕЛЬ
діалектне
Єрм. Рус.: 1970
КУТОМІР транспортир
рос. транспортир
Хв.: 1933
КУЧУГУРА бархан
рос. бархан
Хв.: 1933

Л

ЛАД уклад
рос. уклад
Пан.: 1980
ЛАЙЛИВЕЦЬ
вигадка перекладачів / письменників
Єрм. Рус.: 1970
ЛЕДНЯК льодовик
рос. ледник
Хв.: 1933
ЛИБОНЬ
народне, розмовне у РУС 6-ти т.
(на)певно, (на)певне, мабуть Рус.: 1974; 1970-ті
ЛИЦЕДІЙ Рус.: 1974
ЛІКУВАЛЬНИК
вигадка перекладачів / письменників
доктор Єрм. Рус.: 1970
ЛІНЕАЛ лінійка
рос. линейка
Хв.: 1933
ЛІНІЙКА ЗІРНА візувальна лінійка
рос. линейка визирная
Хв.: 1933
ЛІС ГЛИЦЕВИЙ ліс шпильковий
рос. лес хвойный
Хв.: 1933
ЛУК дуга
рос. дуга
Хв.: 1933
ЛУЧ радіус
рос. радиус
Хв.: 1933
ЛЮСТРО
полонізм
Рус.: 1974
ЛЮТНИК паяльник Калин. Дрін.: 1935
ЛЮТУВАТИ паяти Калин. Дрін.: 1935
ЛЯБОРАТОРІЯ
не властиве мовленню мас
лабораторія Хв.: 1933
ЛЯВА
не властиве мовленню мас
лава Хв.: 1933
ЛЯНДШАФТ
не властиве мовленню мас
ландшафт Хв.: 1933
ЛЯФЕТ
не властиве мовленню мас
лафет Хв.: 1933

М

МАПА
обласне, застаріле
карта
рос. карта
Хв.: 1933; Єрм. Рус.: 1970
МАРСОЗНАВСТВО
штучне так зване українське… слово, яке ніякого поширення серед широких багатомільйонних робітничих та колгоспних мас не мало і не має
аерографія
рекомендований інтернаціональний термін
Хв.: 1933
МАСТИВО
вигадане слово, провінціалізм
мастика
рос. мастика
Хв.: 1933; Калин. Дрін.: 1935
МАТИ РАЦІЮ бути правим Рус.: 1974
МЕЖИПРЯМ, див. також сторч, простопад, прям, прямохресник, сторчак перпендикуляр
рос. перпендикуляр
Хв.: 1933
МЕРЗЛИНА мерзлота
рос. мерзлота
Хв.: 1933
МЕТ проекція
рос. проэкция
Хв.: 1933
МИРШАВЕЦЬ
вигадка перекладачів / письменників
Єрм. Рус.: 1970
МІНА обмін
рос. обмен
Пан.: 1980
МІНЕННЯ затемнення
рос. затмение
Хв.: 1933
МІРИЛО
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
масштаб
рос. масштаб
Хв.: 1933; Калин. Дрін.: 1935
МНОГОКРАТЬ кратне
рос. непрерывная дробь
Хв.: 1933
МОДЛО шаблон
рос. шаблон
Хв.: 1933
МОСЯЖ
полонізм
латунь
рос. латунь
Хв.: 1933; Калин. Дрін.: 1935
МРЯКОВИНА туманність
рос. туманность
Хв.: 1933; Дрін. Саб.: 1934
МУТРА гайка Рус.: 1973
М’ЯСНЯ мускулатура Рус.: 1973

Н

НА ВЗІР
анахронічне
на зразок, подібно до Пл.: 1973
НА ПОЗІР
анахронічне
Пл.: 1973
НА ШТИБ
розмовне
Пл.: 1973
НАБЛИЖАННЯ, див. також наблиз, наближування тільки наближення Калин. Дрін.: 1935
НАБЛИЖУВАННЯ, див. також наблиз, наближання тільки наближення Калин. Дрін.: 1935
НАБЛИЗ [НАБЛИЖЕННЯ], див. також наближування, наближання
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки наближення Калин. Дрін.: 1935
НАБУТКИ
штучне або застаріле
Шам.: 1974
НАВДИВОВИЖУ
штамп, який втратив стилістичну виразність
Єрм. Рус.: 1970
НАВЗАЄМ
діалектне, розмовне
взаємно Єрм. Рус.: 1970
НАВЗАХОДІ
діалектне, розмовне, застаріле, рідковживане
(сонце) на заході Єрм. Рус.: 1970
НАВПАКОВИЙ обернений
рос. обратный
Хв.: 1933
НАГРІВНИК огрівник
рос. баня (нагрев. прибор); ванна (нагрев. прибор)
Хв.: 1933
НАДВИРОБНИЦТВО перевиробництво
рос. перепроизводство
Пан.: 1980
НАДМА дюна
рос. дюна
Хв.: 1933
НАМЕТЕНЬ валун
рос. валун
Хв.: 1933
НАПОЗІР
штучний архаїзм
Рус.: 1974
НАПУСТ Пл.: 1973
НАПУШИСТО
новотвір
Єрм. Рус.: 1970
НАРАЗ
штамп, який втратив стилістичну виразність; штучний архаїзм
раптом Єрм. Рус.: 1970; Рус.: 1974
НАРАЗІ
штучне утворення
Рус.: 1974
НАСЛІДСТВО, див. також підступ, наступ, послідство послідовність
рос. последовательность
Хв.: 1933
НАСМОКОВУВАТИ
док. НАСМОКУВАТИ
накачувати, накачати Калин. Дрін.: 1935
НАСТУП, див. також підступ, послідство, наслідство послідовність
рос. последовательность
Хв.: 1933
НАХИЛИЙ, див. також похилий, похилистий, спадистий
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки похилий Калин. Дрін.: 1935
НЕАКТИВНИЙ неактивний, пасивний
рос. инактивный, пассивный
Хв.: 1933
НЕБАВОМ
штучний архаїзм
Рус.: 1974
НЕВДЯЧНИЦЯ
архаїзм, позначений відтінком розмовності
Рус.: 1974
НЕВТРОН нейтрон
рос. нейтрон
Хв.: 1933
НЕЗГІРШЕ Рус.: 1974
НЕСАМОВИТЕЦЬ
не фіксують укр. джерела
несамовитий Єрм. Рус.: 1970
НОРМАЛЯ
спотворення української мови
нормаль Дрін. Саб.: 1934
НОЧВИ
див. також рів
грабен
рос. грабен
Хв.: 1933
НУТРЯНИЙ, див. також внутрішній, середовий, серединний, осередній, середковий
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки: внутрішній
рос. внутренний
Калин. Дрін.: 1935

О

ОБЛУПАНИЙ
обласне, застаріле, рідковживане
Єрм. Рус.: 1970
ОБМІНА обмін
рос. обмен
Пан.: 1980
ОБРІЙ горизонт, обрій
рос. горизонт (геогр.)
Хв.: 1933
ОБРУС (УБРУС)
обласне, застаріле, рідковживане
скатерть, скатертина Єрм. Рус.: 1970; Рус.: 1973
ОБСТАНОВА обстановка
загальновж., поширені
Єрм. Рус.: 1970
ОБСЯГ [ОБ’ЄМ] об’єм
рос. объем
Хв.: 1933
ОДНОСТРУН
[МОНОХОРД]
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки монохорд Калин. Дрін.: 1935
ОДРІЗОК абсциса
рос. абсцисса
Хв.: 1933
ОЗЛИДНІННЯ зубожіння
сприяння інтерсхіднослов’янізації соціально-економічної термінології
Пан.: 1980
ОЗЛИДНІННЯ розорення
рос. разорение
Пан.: 1980
ОКІЛЬНИЙ, див. також зокільний, околишній
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки зовнішній Калин. Дрін.: 1935
ОКОЛИШНІЙ, див. також окільний, зокільний тільки зовнішній Калин. Дрін.: 1935
ОЛИВО
полонізм
свинець Калин. Дрін.: 1935
ОНГСТРЕМ [АНГСТРЕМ] ангстрем
рос. ангстрем
Хв.: 1933
ОНИК, див. також зеро нуль
рос. нуль
Хв.: 1933
ОПАСУВАТИСЯ
обласне, застаріле, рідковживане
Єрм. Рус.: 1970
ОСЕРЕДНІЙ, див. також внутрішній, середовий, серединний, нутряний, середковий
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки внутрішній
рос. внутренний
Калин. Дрін.: 1935
ОСОННЯ на сонці, проти сонця, під сонцем Єрм. Рус.: 1970
ОСТРИЦЯ, див. також гостриця, стята зрізана піраміда
рос. пирамида
Хв.: 1933
ОФІРУВАТИ пожертвувати Рус.: 1973
ОЧЕВИДЯЧКИ очевидно Рус.: 1974