Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

П – Р

Орися Демська-Кульчицька

Швидкий перехід (всередині документу)

П Р

Слово, що підлягало заміні або вилученню і коментар до нього Слово-замінник і коментар до нього Посилання

П

ПАН Рус.: 1974
ПАНЩИНА відробітки Пан.: 1980
ПАРАЛАКСА
спотворення української мови; не відповідає укр. вимові
паралакс Дрін. Саб.: 1934
ПАРАЛЕЛЯ
спотворення української мови
паралель Дрін. Саб.: 1934
ПАРЛЯМЕНТ
не властиве мовленню мас
парламент Хв.: 1933
ПАРТИКА скибка хліба Єрм. Рус.: 1970
ПАСИВНИЙ неактивний, пасивний
рос. инактивный, пассивный
Хв.: 1933
ПАСМО гряда
рос. гряда
Хв.: 1933
ПАСМО ГІРСЬКЕ хребет гірський
рос. хребет горный
Хв.: 1933
ПАСОК смуга
рос. полоса
Хв.: 1933
ПЕНЬ, див. також ґрунт, підстава основа
рос. основание (фигуры)
Хв.: 1933
ПЕРВЕНЬ, див. також первісток, первістка елемент
рос. элемент
Хв.: 1933
ПЕРВІСТКА, див. також первень, первісток елемент
рос. элемент
Хв.: 1933
ПЕРВІСТОК, див. також первень, первістка елемент
рос. элемент
Хв.: 1933
ПЕРЕВІР [ПЕРЕВІРКА], див. також перевіряння
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки перевірка Калин. Дрін.: 1935
ПЕРЕВІРЯННЯ, див. також перевір тільки перевірка Калин. Дрін.: 1935
ПЕРЕДДВЕР’Я
вигадка перекладачів / письменників
переддень Єрм. Рус.: 1970
ПЕРЕДІЛКА група
рос. модуль
Хв.: 1933
ПЕРЕДІЛКА, див. також гурт, гурток група
рос. группа
Хв.: 1933
ПЕРЕДКАПІТАЛІСТИЧНИЙ докапіталістичний
рос. докапиталистический
Пан.: 1980
ПЕРЕКУТНЯ
рекомендовано косина
діагональ
рос. диагональ
Хв.: 1933
ПЕРЕМІННИК, див. також замінник модуль
рос. модуль
Хв.: 1933
ПЕРЕМІСТ [ПЕРЕМІЩЕННЯ], див. також переміщування
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки переміщення Калин. Дрін.: 1935
ПЕРЕМІЩУВАННЯ, див. також переміст тільки переміщення Калин. Дрін.: 1935
ПЕРЕРУБ діагональна площина
рос. диагональная плоскость
Хв.: 1933
ПЕРЕТОЧУВАТИ
діалектизм
Рус.: 1974
ПЕРЕХРЕСНИЙ косий Хв.: 1933
ПЕРЕХРЕСНИЙ, див. також укісний, звіхневий косий
рос. косой
Хв.: 1933
ПЕРІОДА
спотворення української мови
період Дрін. Саб.: 1934
ПИСЬМІВКА
штучне так зване українське… слово, яке ніякого поширення серед широких багатомільйонних робітничих та колгоспних мас не мало і не має
курсив Хв.: 1933
ПІВДЕННИК меридіан
рос. меридиан
Хв.: 1933
ПІҐМЕЙ
не відповідає укр. вимові
Орл.: 1933
ПІҐМЕНТ
не відповідає укр. вимові
Орл.: 1933
ПІДЕЛЕКТРОН [СУБЕЛЕКТРОН]
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки субелектрон Калин. Дрін.: 1935
ПІДОЗРІЛИВИЙ підозрілий Єрм. Рус.: 1970
ПІДОЗРІЛИВО підозріло Єрм. Рус.: 1970
ПІДСОННЯ клімат
рос. климат
Хв.: 1933; Єрм. Рус.: 1970
ПІДСТАВА, див. також ґрунт, пень основа
рос. основание (фигуры)
Хв.: 1933
ПІДСТУП, див. також наступ, послідство, наслідство послідовність
рос. последовательность
Хв.: 1933
ПІСТРЯК, див. також стіжок, кружіль, шийка конус
рос. конус
Хв.: 1933
ПІХОТОЮ
розмовне
Єрм. Рус.: 1970
ПЛОДОТВОРНИЙ
русизм
Єрм. Рус.: 1970
ПЛОЩА діагональна площина
рос. диагональная плоскость
Хв.: 1933
ПЛЯН
не властиве мовленню мас
план Хв.: 1933
ПЛЯСТИКА
не відповідає укр. вимові
Хв.: 1933
ПЛЬОМБА
не властиве мовленню мас
пломба Хв.: 1933
ПОГУТОРИТИ
обласне, застаріле, рідковживане
Єрм. Рус.: 1970
ПОДІЛ (НИЗЬКОДІЛ) низина
рос. низменность
Хв.: 1933
ПОДУЖНИК
не фіксують укр. джерела
Єрм. Рус.: 1970
ПО-ДУРНЯЧОМУ
вигадка перекладачів / письменників
Єрм. Рус.: 1970
ПОЗАЧЕРВОНИЙ [ІНФРАЧЕРВОНИЙ]
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки інфрачервоний Калин. Дрін.: 1935
ПОЗАЯК
штучний архаїзм
Рус.: 1974
ПОЗЕМ
полонізм
горизонт
рос. горизонт (геолог.)
Хв.: 1933 Дрін. Саб.: 1934
ПОЗЕМНА горизонталь
рос. горизонталь
Хв.: 1933
ПОЗЕМНИЙ
полонізм
горизонтальній
рос. горизонтальный
Дрін. Саб.: 1934
ПОЛЮС ВІД’ЄМНИЙ полюс негативний, п. мінусовий
рос. полюс отрицательный
Хв.: 1933
ПОЛЮС ДОДАТНІЙ полюс позитивний, п. плюсовий
рос. полюс положительный
Хв.: 1933
ПОМІРКОВАНИЙ помірний
рос. умеренный
Хв.: 1933
ПОНУРИЙ
штучний архаїзм
Рус.: 1974
ПОПРИ
штамп, який втратив стилістичну виразність
повз
загальновживане, нейтральне
Єрм. Рус.: 1970
ПОПРИ дарма що, хоч, не зважаючи на Єрм. Рус.: 1970
ПОСЛІДСТВО, див. також підступ, наступ, наслідство послідовність
рос. последовательность
Хв.: 1933
ПОСТЕРЕГТИ помітити, побачити, відчути Рус.: 1973
ПОСТЕРІГАТИ
обласне
спостерігати Єрм. Рус.: 1970
ПОСТУП АРИФМЕТИЧНИЙ
арифметична прогресія
рос. арифметическая прогрессия
Хв.: 1933
ПОТРУС, див. також двигіт, струс, двигтіння, струшування
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки струс Хв.: 1933
ПОТУЛЬНИЙ покірний Рус.: 1973
ПОТУРАТИ
просторіччя
Рус.: 1974
ПОХИЛИЙ, див. також похилистий, нахилий, спадистий
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки похилий Калин. Дрін.: 1935
ПОХИЛИСТИЙ, див. також похилий, нахилий, спадистий
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки похилий Калин. Дрін.: 1935
ПОХИТ (однократне), див. також гойдання, коливання
штучна розбіжність між російською і українською мовами
тільки коливання Калин. Дрін.: 1935
ПОХОДЕНЬКИ
архаїзм і діалектизм
Рус.: 1974
ПРАВИЛЬНІСТЬ
вигадка
закономірність
рос. закономерность
Хв.: 1933 Калин. Дрін.: 1935
ПРЕДМЕТОВИЙ
утворений на польський зразок; безпідставне, всупереч живій мові трудящих, поширення прикметників з суфіксом -овий
Хр.: 1934 Калин. Дрін.: 1935
ПРИБАВИТИ
діалектизм
Рус.: 1974
ПРИЛИП, див. також прилипання
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки прилипання
рос. прилипание
Калин. Дрін.: 1935
ПРИЛИПАННЯ, див. також прилип
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки прилипання
рос. прилипание
Калин. Дрін.: 1935
ПРИЛИПНІСТЬ [АДГЕЗІЯ]
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки адгезія Калин. Дрін.: 1935
ПРИПИС правило
рос. правило
Хв.: 1933
ПРИТИЧКА штепсель
рос. штепсель
Хв.: 1933 Рус.: 1973
ПРИТЛУМЛЮВАТИ приглушувати Єрм. Рус.: 1970
ПРИХИСТИТИ захистити
як паралельне до первинного слова
Єрм. Рус.: 1970
ПРИЧАНДАЛЛЯ
архаїзм і діалектизм
Рус.: 1974
ПРОВІДНИЙ ПРОМІНЬ, див. також проводень радіус-вектор
рос. радиус-вектор
Хв.: 1933
ПРОВОДЕНЬ, див. також провідний вектор радіус-вектор
рос. радиус-вектор
Хв.: 1933
ПРОЗІР візир
рос. визир
Хв.: 1933
ПРОКЛЯМАЦІЯ
не властиве мовленню мас
прокламація Хв.: 1933
ПРОЛЕТАРІЯТ пролетаріат Пан.: 1980
ПРОМОКАЛЬНИЦЯ [ПАПІР ПРОМОКАЛЬНИЙ], див. також вимочка
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки папір промокальний Калин. Дрін.: 1935
ПРОСТОВИСНИЙ, див. також прямовисний, доземний вертикальний
рос. вертикальный
Хв.: 1933
ПРОСТОКУТНИЙ
новотвір
прямокутний Єрм. Рус.: 1970
ПРОСТОПАД, див. також сторч, прям, межипрям, прямохресник, сторчак перпендикуляр
рос. перпендикуляр
Хв.: 1933
ПРОСЯКАТИ
док. ПРОСЯКНУТИ
насочити
рос. напитывать, напитаться
Хв.: 1933
ПРОТОПЛЯЗМА
не відповідає укр. вимові
Орл.: 1933
ПРОХІДКА
розмовне
Єрм. Рус.: 1933
ПРОЧИТ [ВІДЛІК] відлік
рос. отсчет
Хв.: 1933
ПРУЖНІСТЬ еластичність
рос. эластичность
Хв.: 1933
ПРЯМ, див. також сторч, простопад, межипрям, прямохресник, сторчак перпендикуляр
рос. перпендикуляр
Хв.: 1933
ПРЯМОВИСНИЙ, див. також простовисний, доземний вертикальний
рос. вертикальный
Хв.: 1933
ПРЯМОХРЕСНИК, див. також сторч, простопад, прям, межипрям, сторчак перпендикуляр
рос. перпендикуляр
Хв.: 1933
ПУСТЕЛЯ пустиня
рос. пустыня
Хв.: 1933

Р

РАМЕНО рукав
рос. рукав (реки)
Хв.: 1933
РАМЦІ, див. також рамця
архаїзм і діалектизм; полонізм
Рус.: 1974
РАМЦЯ, див. також рамці
полонізм
рамено
рос. основание (фигуры)
Рус.: 1974
РАМЯ рамено
рос. плечо (сторона угла)
Хв.: 1933
РЕНТА ЗЕМЕЛЬНА рента поземельна
рос. рента поземельная
Пан.: 1980
РЕОСТАТ ПРИТИЧКОВИЙ [штепсельний] реостат штепсельний
рос. реостат штепсельный
Хв.: 1933
РЕОСТАТ ТЕЧИВНИЙ реостат рідинний
рос. реостат жидкостный
Хв.: 1933
РЕЧОВИНА ЧИННА речовина активна
рос. вещество активное
Хв.: 1933
РІВ, див. також ночви грабен
рос. грабен
Хв.: 1933
РІВЕНЬ горизонт
рос. горизонт (воды)
Хв.: 1933
РІВНИК екватор
рос. экватор
Хв.: 1933
РІВНОЛЕЖНИК паралель
рос. параллель; параллельный круг
Хв.: 1933
РІЛЬНИЦТВО землеробство
рос. земледелие
Пан.: 1980
РІШЕНЕЦЬ
архаїзм
Рус.: 1974
РОБІТНИЧА СИЛА робоча сила
рос. рабочая сила
Пан.: 1980
РОБІТНЯ
штучне або застаріле
майстерня Шам.: 1974 Пан.: 1980
РОБОТА ДОМА робота на дому
рос. работа на дому
Пан.: 1980
РОГІВНИЦЯ, див. також гостриця, остриця піраміда
рос. пирамида
Хв.: 1933
РОДИМЕЦЬ
архаїзм
Рус.: 1974
РОЗБІР аналіз
рос. радиус-вектор
Хв.: 1933
РОЗВЕДЕННЯ, див. також розвід, розводження розведення, розводження
рос. разбавление
Хв.: 1933
РОЗВІД, див. також розведення, розводження розведення, розводження
рос. разбавление
Хв.: 1933
РОЗВОДЖЕННЯ, див. також розвід, розведення розведення, розводження
рос. разбавление
Хв.: 1933
РОЗВОДИТИ, див. також розводнювати розводити
рос. разбавлять
Хв.: 1933
РОЗВОДНЮВАТИ, див. також розводити розводити
рос. разбавлять
Хв.: 1933
РОЗМАХ амплітуда
рос. амплитуда
Хв.: 1933
РОЗОРЕННЯ зубожіння
сприяння інтерсхіднослов’янизації соціально-економічної термінології
Пан.: 1980
РОЗПАД САМОЧИННИЙ [самовільний] розпад самочинний
рос. распад самопроизвольный
Хв.: 1933
РОЗПАДИНА розколина
рос. расселина
Хв.: 1933
РОЗПИЛ, див. також розпилення, розпорошення
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки розпорошення Калин. Дрін.: 1935
РОЗПИЛЕННЯ, див. також розпил, розпорошення
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки розпорошення Калин. Дрін.: 1935
РОЗПОРОШЕННЯ, див. також розпил, розпилення
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки розпорошення Калин. Дрін.: 1935
РОЗРІДА, див. також розріджування, розрідження
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки розрідження
рос. разрежение
Хв.: 1933
РОЗРІДЖЕННЯ, див. також розріда, розріджування
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки розрідження
рос. разрежение
Хв.: 1933
РОЗРІДЖУВАННЯ, див. також розріда, розрідження
штучна розбіжність між російською і українською мовами; націоналістична тенденція
тільки розрідження
рос. разрежение
Хв.: 1933
РОЗРІДЖУВАТИ,
док. РОЗРІДИТИ
розрідиннити
рос. розжижать
Хв.: 1933 Калин. Дрін.: 1935
РОЗСІЯННЯ СВІТЛА, див. також світлорозсів, світлорозсіювання, світлорозсіяння тільки світлорозсіювання Калин. Дрін.: 1935
РОЗТОЧЧЯ, див. також стоковище вододіл
рос. водораздел
Хв.: 1933
РОЗЧИН ВОДЯНИЙ розчин водний
рос. раствор водный
Хв.: 1933
РОЗЧИН ГУСТИЙ розчин міцний
рос. раствор крепкий
Хв.: 1933
РОЗЧИН ЛЕГКИЙ розчин слабкий
рос. раствор слабый
Хв.: 1933
РОЗЧИН МІЦНИЙ розчин міцний
рос. раствор крепкий
Хв.: 1933
РОЗЧИН РІДКИЙ розчин розведений
рос. раствор слабый
Хв.: 1933
РОЗЧИННИК
штучне слово
тільки речовина розчиняльна Калин. Дрін.: 1935
РОЗШИРЕНЬ розтруб Калин. Дрін.: 1935
РОСТІВНИЙ ростучий Вас.: 1934
РУЇНИ руйнування
рос. разорение
Пан.: 1980
РУЙНУВАННЯ розорення
рос. разорение
Пан.: 1980
РУХЛИВИЙ легкорушний
рос. удобоподвижный
Хв.: 1933
РЯДНА, див. також значник, залежник ордината
рос. ордината
Хв.: 1933