Start page

MYSLENE DREVO

We build the ukrainian Ukraine!

?

Ivan Korsak

Portrait of Ivan Korsak

Ivan Korsak – ukrainian writer and journalist. He was born on September 15, 1946 in Zabolottya (Ratne district of Volyn region). He studied agronomy and journalism.

Korsak worked as an editor of the newspaper «Radyanske Polissya» in Kamin-Kashirskiy (1975 – 1990), «Narodna trybuna» in Lutsk (1990 – 1995). In 1996, he became the chief editor of the newspaper Simya i Dim. Korsak has been a member of the National Union of Writers of Ukraine and an editorial board member of the newspaper «Literatyrna Ukraina» (2011 – 2014).

Works:

«Tini i polysky» [Shadows and shine] – Kyiv: Rad. Pysmennyk, 1990;

«Pokruch» [Mongrel] – Lutsk: Nadstyrya, 1991;

«Oksamyt nezdavnenyh lit» [Velvet passed years] – Lutsk: Volynska drukarnya, 2000;

«Hetmanych Orlyk» – Lutsk: PVD «Tverdynya», 2006;

«Imena tvoi, Ukraino» [Names thy Ukraine] – Lutsk: PVD «Tverdynya», 2007;

«Tayemnytsya svyatoho Arseniya» [The mystery of St. Arseny] – Lutsk: PVD «Tverdynya», 2008;

«Tykha pravda Modesta Levytskoho» [Quiet true Modest Levitsky] – Kyiv: Yaroslaviv Val, 2009;

«Kapelan Armii UNR» [UNR Army chaplain] – Kyiv: Yaroslaviv Val, 2009;

«Otaman Chaika» [Ataman Seagull] – Kyiv: «Yaroslaviv Val», 2010;

«Dity Yafeta» [Children of Japheth] – Kyiv: «Yaroslaviv Val», 2010;

«Korona Yuriya II» [Crown George 2nd] – Kyiv: «Yaroslaviv Val», 2011;

«Karūnos deimanto paslaptis» [The secrets royal diamond] – Vilnius: publishing house «Evhrimas», 2011;

«Nemyrychiv kliuch» [Nemyrych key] – Kyiv: «Yaroslaviv Val», 2012;

«Zavoiovnyk Yevropy» [Conqueror of Europe] – Kyiv: «Yaroslaviv Val», 2012;

«Na mezhi» [On the Verge] – Kyiv: «Yaroslaviv Val», 2013;

«Myslsvci za marevom» [Ghost Hunters] – Kyiv: «Yaroslaviv Val», 2014;

«Borozna u chuzhomu poli» [Groove in another man's field] – Kyiv: «Yaroslaviv Val», 2014;

«Persten Ganny Barvinok» [Ring Hanna Barvinok] – Kyiv: «Yaroslaviv Val», 2015;

«Vybuh u pysteli» [The explosion in the desert] – Kyiv: «Yaroslaviv Val», 2015.

These works are mainly on historical subjects. His Works have been translated into Latin, English, Turkish, Belarusian, Polish and Russian.

Ivan Korsak – laureate of Viacheslav Chornovil Prize (the book of «Hetmanych Orlyk», 2007), laureate of Agatangel Crimean Prize (the book of «Imena tvoi, Ukraino», 2008), Gogol International literary prize («Triumph», 2008), H.Skovoroda International Prize (2009), D.Nytchenka International Prize (2010), World of Volyn Book 2008 (the book of «Tayemnytsya svyatoho Arseniya «), laureate of Panteleimon Kulish Literature and Art Prize by 2013(for the history books «Nemyrychiv kliuch», «Zavoiovnyk Yevropy», «Dity Yafeta,» «Korona Yuriya II»), laureate of the Zoreslav national literary prize ( the books of «Zavoiovnyk Yevropy», «Nemyrychiv kliuch», «Korona Yuriya II»).

Awarded by the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Order of the Archangel Michael, two orders of St. George the Victorious. Ivan Korsak was the Deputy of the Volin regional council of three convocations. Honorary citizen of Lutsk and Kamin-Kashyrskyi.

I. F. Korsak died 7 Dec 2017 in Lutsk.

Personal web site –