Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Колонізація Нижнього Подністров’я

Ольговський С.Я.

Найдавнішим у Північному Причорномор’ї вважається грецьке поселення, яке виникло у другій половині VII ст. до н.е. в гирлі Буго-Дніпровського лиману на нинішньому острові Березань, на якому сьогодні ведуться дослідження античного поселення Борисфеніда.

Але при такому моделюванні колонізаційного процесу у Північному Причорномор’ї виникає суттєве питання. Оскільки при морських подорожах греки здійснювали, переважно, каботажні плавання, тобто не віддаляючись далеко від берега, і освоювали Чорне море послідовно від Боспору Фракійського по південному, а потім західному узбережжю, то після заснування близько 650 р. до н.е. Істрії і освоєння Нижнього Подунав’я, греки почали освоєння Нижнього Побужжя, не звернувши увагу на вигідну топографію Нижнього Подністров’я. Адже у відкритих там грецьких колоніях найдавніші античні культурні нашарування датуються в Тірі, в кращому випадку, початком V, а в Ніконії — другою половиною VI ст. до н.е. Але в періплі Псевдо-Скімна згадується про два населених пункти в гирлі Тіраса — Ніконій і Офіусу, пізніше ж, крім Ніконія, називається лише місто Тіра. У Плінія також є повідомлення про місто Тіру, яке, за його твердженням, раніше називалось Офіуса. Римський поет Валерій Флакк розрізняє Тіру і Офіусу як два різних міста, а Птоломей в пониззі Тіраса називає Фіску, Ніконій, Офіусу і Тіру.

З усього видно, що Офіуса окреме місто. Принаймні, припущення про перейменування Офіуси в Тіру викликає заперечення, оскільки прикладів перейменувань міст в Стародавній Греції ми не знаємо. В той же час, ніяких решток античного поселення, яке можна було б ототожнити з Офіусою, в Нижньому Подністров’ї не виявлено.

Виявляється, що в античний час, при більш низькому рівні моря, Дністровського лиману не існувало. На його місці була дельта з двох рукавів і великий дельтовий острів між ними. Саме про цей острів повідомляє Пліній: “На цій річці великий острів, населений тірітами” (IV, 82). Тобто на цьому острові розташовувалось поселення, мешканці якого називали себе за назвою річки Тірас тіритами. Чи не було це місто Офіусою — найдавнішим містом у Нижньому Подністров’ї, заснуванню якого передував торгівельний емпорій, подібний Березанському?

Динаміка змін акваторії Нижнього…

Динаміка змін акваторії Нижнього Подністров’я (за М.В. Агбуновим):
а – архаїчний період;
б – елліністчний період;
в – середні віки;
г – сучасний вигляд.

Палеогеографічними дослідженнями встановлено, що в античну добу, під час так званої фанагорійської регресії, рівень Чорного моря був нижчий за сучасний понад 5 м. Свою назву цей геологічний процес отримав від давньогрецького міста Фанагорія на Таманському півострові, де в результаті підводних досліджень під керівництвом В.Д. Блаватського під водою було знайдено будівельні рештки, які засвідчили про більш низький рівень моря у V ст. до н.е. Потім почалась німфейська трансгресія (від назви міста Німфей на Боспорі) і рівень моря почав підніматись і на середину І тис. н.е. досяг сучасного вигляду. Але зростання рівня моря зумовило розмивання дельтового острова в Дністровському лимані і, що більш суттєво, — цьому передувало засолення прісноводних ґрунтових прошарків. Населення Офіуси мусило перебратись на правий берег Тіраса і заснувало там нове місто Тіру. Підводні дослідження виявили на дні Дністровського лиману оброблене каміння з будівельної кладки і грецьку кераміку. Щоправда, води лиману дуже каламутні, несприятливі для масштабних підводних досліджень, а отриманий матеріал не дозволяє більш докладно говорити про зруйноване місто.

Про суттєві зміни топографічних умов у Нижньому Подністров’ї говорить і свідчення Арріана, який сповіщає, що відстань від містечка Ніконій до судноплавної річки становить 30 стадіїв, тобто місто було розташовано від Тіраса на відстані близько 5 км. На сьогодні ж рештки міста містяться безпосередньо на березі Дністровського лиману, а прибережна частина зруйнована і знаходиться під водою.

Таким чином, колонізація Нижнього Подністров’я могла проходити не пізніше заснування грецького поселення на о. Березань. Спочатку в цьому регіоні на дельтовому острові виникає місто Офіуса, а згодом на лівому березі Тіраса — Ніконій. З підняттям рівня моря населення Офіуси засновує на правому березі Тіраса місто Тіру. Крім того, Страбон називае у гирлі Тіраса башту Неоптолема, Гермонактове селище, а у Птолемея знаходимо ще одну назву — Фіска. Відзначимо, що в Нижньому Подністров’ї відомі невеликі античні сільськогосподарські поселення, які, ймовірно, становили хору міст.