Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Питання для самоконтролю

Ольговський С.Я.

1. Як змінилася берегова лінія Чорного моря протягом античного часу?

2. Виділити хронологічні закономірності колонізації Північного Причорномор’я.

3. Охарактеризувати історичну обстановку у Північному Причорномор’ї на час появи грецьких колоністів.

4. У чому полягають специфічні риси колонізації Нижнього Побужжя і Північно-Східного Криму?

5. Виділити специфічні риси освоєння Південно-Західного Криму.

6. Що свідчило про самостійність, економічну та політичну незалежність грецьких полісів у Північному Причорномор’ї?

7. Як склались взаємовідносини колоністів з місцевим населенням?

8. Охарактеризувати основні напрямки розвитку економіки грецьких полісів Північного Причорномор’я.