Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Питання для самоконтролю

Ольговський С.Я.

1. В чому полягає специфіка розвитку античної культури у Північному Причорномор’ї?

2. На які групи можна розділити пам’ятки грецької писемності?

3. Які написи відносяться до лапідарних?

4. Які галузі науки розвивались в грецьких колоніях?

5. Які види спорту розвивались в грецьких колоніях і яке значення мав спорт в культурі північно-причорноморських греків?

6. Які археологічні пам’ятки свідчать про розвиток живопису?

7. Назвіть визначні пам’ятки скульптури з грецьких колоній.

8. Яких характерних рис набула антична торевтика в добу еллінізму?

9. Чим різнились культи грецьких полісів?

10. Як змінювались культи колоністів на різних етапах історії грецьких полісів?