Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Спортивна культура

Ольговський С.Я.

Дуже велика увага приділялась фізичному вихованню юнацтва. Для занять споруджувались спеціальні будинки-гімнасії і палестри. Такий гімнасій розкрито останніми роками в Ольвії. Найкраще збереглись невеликі кімнати з кам’яними або черепичними підлогами, які мали схил в один бік, де були водоприйомники. Виявлені також отоплювальні системи і керамічні водогінні труби. Наймовірніше, це приміщення для миття після занять спортом. Відомі також гімнасії в Пантікапеї, Фанагорії.

Змагання з бігу: естафета, біг на… Водний спорт. Пловчихи кролем
Змагання з бігу: естафета, біг на коротку та довгу дистанцію (з малюнків на античному посуді IV та VI ст. до н.е) Водний спорт. Пловчихи кролем (малюнок на вазі VI ст. до н.е)

Гімнасіархів — керівників гімнасіїв обирали народні збори, ця посада вважалась почесною. В Херсонесі цю посаду займав видатний державний діяч Агасікл, син Ктесія, а в Ольвії Нікодром, син Діонісія. Посади гімнасіархів засвідчені також у Танаїсі, Горгіпії, Фанагорії. Безпосередньо спортивним навчанням юнаків керували педотриби, а підготовкою атлетів до спортивних змагань — гімнасти.

Спортивні змагання — агони були невід’ємною час-тиною культурного життя північно-причорноморських держав. Проводились змагання з п’ятибор’я, яке складалось із боротьби, бігу, стрибків, метання списа та диску.

Популярними були також змагання з кулачного бою, верхової їзди, плавання, стрільби з лука. З ольвійського напису IV ст. до н.е. відомо, що Анаксагор, син Демагора, пустив стрілу на 282 оргія (521,7 м). Це дійсно видатне досягнення, оскільки максимальним вважається політ стріли на 100–150 м. В Херсонесі відзначені переможці метання м’яча з петлею (можливо, щось на зразок сучасного молота), кидання аркану. Одним із улюблених видів змагань був біг — простий — з дистанцією в один стадій (177,6 м), подвійний — в два стадія і тривалий — в 24 стадія.

Боротьба. Невдалий та вдалий захват Панкратіон. Панкратіаст (в центрі) та…
Боротьба. Невдалий та вдалий захват (малюнок на грецькій амфорі, біля 530 р. до н.е.) Панкратіон. Панкратіаст (в центрі) та суддя, що карає його; зліва – пара кулачних бійців (з малюнку на чаші, біля 480 р. до н.е.)

В спортивних змаганнях брали участь навіть вищі магістрати. У напису на присвятній плиті Ахіллу Понтарху, поставленій ольвійськими архонтами, говориться, що Пурфей, син Пурфея, коли був архонтом, переміг у змаганнях списом і диском, а Єврісівій, син Адоя, також, коли був архонтом, переміг у бігові і стрибках.