Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Вивідка

Левко Боровиковський

1

В чистім полі

Дві тополі,

Під топольми криниченька,

В ній холодна водиченька.

Там дівчина

Чорнобрива

З криниченьки воду брала,

З козаченьком розмовляла:

«Козаченьку,

Бурлаченьку,

Зелененький барвіноньку!

Сватай мене, дівчиноньку!»

«Дівчинонько,

Рибчинонько!

Ой рад би я тебе сватать,

Та боюся твого брата.

Ой Галочко,

Коханочко!

Отруй, серце, свого брата –

Тоді буду тебе сватать». –

«Де ж отрути

Роздобути?

Умер батько, вмерла мати,

Не навчили чарувати». –

«Ой дівчино,

Сиротино!

Стоять в полі дві ялини,

На ялині дві гадини,

Вийди, Ганно,

В поле рано:

Там ялину сонце пече,

А з гадини ропа тече:

Пригни спину

Під ялину.

Підстав, дівко, коновочку,

Під гадючу головочку.

Брат твій Марко

На ярмарку:

Навари ти йому пива,

Щоб їм брата отруїла».

В неділеньку

Веселеньку

Брат з ярмарку приїжджає,

Сестра брата привітає.

Брату пива

Виносила:

«Напийсь, брате, того пива,

Що я вчора наварила».

Не п’є Марко

Тії чарки:

«Напийсь, сестро, вперед сама,

Щоб не звела мене з ума».

Сестра-змія

Поблідніла:

«Пила, брате, вже я сама,

Се для тебе зоставила».

Братик пивця

Як напився,

За серденько ухватився

І з коника повалився:

«Яке диво,

Твоє пиво? –

За серденько ухватило,

З вороного повалило!..»

2

В чистім полі

Дві тополі:

Під топольми криниченька.

В ній холодна водиченька.

Там дівчина

Чорнобрива

З криниченьки воду брала,

З козаченьком розмовляла:

«Козаченьку,

Бурлаченьку,

Зелененький барвіноньку!

Сватай мене, дівчиноньку!» –

«Дівчинонько,

Рибчинонько!

Твоє пиво, пиво-диво,

Брата за серце схватило,

І схватило,

І звалило

З кониченька вороного,

Струїш мене, молодого!

За науку,

Зміє-суко,

Тепер іди – хоть за ката:

Отруїла свого брата!»


Примітки

Вперше надруковано в альманасі «Ластівка», с. 26 – 31, за підписом: «Л. Боровиковський».

Рукопис твору, написаний невідомою рукою, зберігається в Відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, ф. 68, № 1. Підпис: «Л. Боровиковський», місце і дата написання: «Курск, 1834», а також деякі незначні виправлення в тексті зроблено рукою автора. У рукописі твір має підзаголовок: «Малороссийская полубаллада. Из простонародной песни».

Подається за першодруком.

Подається за виданням: Українські поети-романтики. – К.: Наукова думка, 1987 р., с. 75 – 77.