Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

11.12.1897 р. До Г. Бондаренка

11 декабря 1897 p. Одеса

Вибачте, добродію, що я до сего часу не одповів Вам. Не було часу. Вертаю Вам лист Шейковського. Щодо словаря, то Шейковський повинен знать, а як не знає, то напишіть йому, що Академія наук може видать йому премію Костомарова, більше 4 т[исяч] руб., коли признає його словар такою ученою роботою, котра варт цієї премії. Так нехай він посилає свій словар в Академію наук. Словарів за послідні часи вийшло багато і деякі вже посилались в Академію, але премії не одібрали, бо гарними їх не признали. Картки доброї немає у мене. Прийміть, яка єсть.

Карпенко-Карий (Тобілевич)


Примітки

Вперше опубліковано в «Записках історико-філологічного відділу УАН», 1927, кн. XV. Подається за цією публікацією.

Листа написано у відповідь на прохання Гната Бондаренка допомогти грішми у справі видання словника Шейковського. Відбуваючи заслання в Мензелинську, К. Шейковський розпочав роботу над «Опытом южноруського словаря», що мав бути в 4-х томах (кожен том повинен складатися з чотирьох випусків). Проте після першого випуску видання припинилося за відсутністю потрібних коштів. Шейковський звернувся до Бондаренка з листом, в якому скаржився на байдужість інтелігенції до видання словника. Бондаренко написав Карпенку-Карому від себе і переслав йому лист Шейковського.

Подається за виданням: Карпенко-Карий І. Твори в 3 тт. – К.: Держ. вид. художньої літератури, 1960 р., т. 3, с. 239.