Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Юрій Горовенко

Олександр Кониський

Хроніка з смутного часу

1883 р.


Примітки

Вперше надруковано окремим виданням під псевдонімом: Красюченко. Юрій Горовенко. Хроніка з смутного часу. – Львів, 1885. У кінці книжки зазначено дату написання – 1883 р.

З часу першодруку повість перевидавалась тільки раз: Кониський Олександр. Юрій Горовенко. Хроніка з смутного часу. Повість. – Київ: Сяйво, 1928. Редакція, вступна стаття та примітки Петра Волинського. Текст твору зазнав значного редагування, зокрема лексичних змін.

Окремі персонажі повісті в тій чи іншій мірі мають своїх реальних прототипів. В образі вчителя історії Дмитра Павловича Пучки досить виразно проглядаються риси особистості і громадсько-суспільної діяльності Дмитра Павловича Пильчикова (1821 – 1893) – відомого українського освітньо-громадського діяча 50 – 60-х років XIX ст., активного члена Кирило-Мефодіївського братства. Підтвердження цього факту знаходимо в Кониського, який у посмертній згадці про Пильчикова («Зоря», 1894, с. 92 – 93) говорить про нього те саме (а часто і тими ж словами), що у повісті про Пучку.

Принципову подібність можна помітити в багатьох деталях життєвої і громадської біографії головного героя повісті Кониського Юрія Горовенка та іншого українського освітньо-громадського діяча цього періоду – Олександра Івановича Лоначевського-Петруняки.

Крім цього, в образі Юрія Горовенка відбилось чимало деталей, характерних для біографії автора повісті

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні частинам і розділам повісті дано назви.

Подається за виданням: Кониський О. Оповідання. Повість. Поетичні твори. – К.: Наукова думка, 1990 р., с. 402 – 510.