Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Козарський ланок

Олександр Кониський

(З хроніки одного села на Україні)

17 – 29. IV 1885


Примітки

Вперше надруковано в журн.: Правда. – Львів, 1889. – № 10. – Жовт. – С. 10 – 37; № 11-12. – Лист.-груд. – С. 86 – 110. У кінці зазначено дату написання – 1885. Підпис – О. Я. К-ий.

Під заголовком «Спокуслива нива» та із значними змінами (вилучено соціально гострі та антицерковного спрямування місця) твір увійшов до зібрання творів у чотирьох томах: Кониський-Перебендя О. Я. Твори: В 4-х т. – Т. 3. – С. 29 – 108. Тут зазначено іншу дату написання – 1887.

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви.

Подається за виданням: Кониський О. Оповідання. Повість. Поетичні твори. – К.: Наукова думка, 1990 р., с. 163 – 209.