Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Антін Калина

Олександр Кониський

1878 р.


Примітки

Вперше надруковано під заголовком «Мої давні знайомі (Етюди з життя). VII. Антін Калина» в журн.: Світ. – Львів, 1881. – № 11-12. – С. 190 – 194; 1882. – № 1 (13). – С. 216 – 220; № 2 (14). – С. 236 – 239. У кінці зазначено дату написання – 1878 р. Підпис – О. Я. К-ий.

За життя письменника твір не передруковувався, цензура не дозволила включити його до зібрання творів у чотирьох томах.

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви.

Подається за виданням: Кониський О. Оповідання. Повість. Поетичні твори. – К.: Наукова думка, 1990 р., с. 98 – 127.