Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Люба

Степан Руданський

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Зоря», 1895, ч. 20, стор. 386 – 388. Подається за автографом «Співомовки 1851 – 1857», стор. 53 – 59.

У рукописному відділі ЦНБ АН УРСР (І, № 614) зберігається ще один, більш ранній, автограф балади з датою «1854 года м. августа 2 и 3 дня». Це невеличкий зошит на 25 карток, писаний дуже акуратно. Очевидно, С. Руданський готував баладу до друку, а потім подарував зошит котромусь із своїх товаришів. На обкладинці напис: «Gregorza Chimickego 1857 roku», а на титульній сторінці знову стоїть прізвище власника рукопису: «Григорія Хомицького». Твір має назву «Край печери два дубочки. Соч. С. В. Р.» Після епіграфа позначено місце і рік написання: «м. Красное. 1854». Місто Красне знаходилось у Ямпільському повіті Кам’янець-Подільської губернії. Повністю своє прізвище автор написав після «Преслівля». Вперше за цим автографом твір було надруковано в ж. «Киевская старина», 1902, сентябрь, стор. 343 – 357.

Зважаючи на те, що твір «Край печери два дубочки» – зовсім інша редакція балади «Люба», подаємо його текст повністю за автографом ЦНБ АН УРСР.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 387 – 399.