Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Археологічні дослідження в Україні
в 1994 – 1996 рр.

Обкладинка збірника

Бібліографічний опис паперової версії видання: Археологічні дослідження в Україні 1994-1996 років. – К., 2000 р. – 198 с. : іл.

Відповідальний редактор : М.Ю. Відейко.

Комп’ютерний набір : Е.Ю. Градун, Т.В. Левченко, Д.К. Ціотов.

Редагування : В.Є. Герасимчук, М.І. Жарких, І.Б. Олійник, М.В. Панченко, Т.Б. Ананьєва.

Верстка, макет : М.В. Панченко.

На обкладинці : фрагмент чорнофігурного скіфоса з розкопок на о. Березань (с. 115).

Ухвалено до друку вченою радою НДІ пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури і мистецтв України; прот. № 2 від 14.03.2000.

Видання продовжує серію збірників “Археологічні дослідження в Україні”, вміщуючи статті та повідомлення про нововиявлені пам’ятки, продовження робіт, розпочатих у попередній час, вивчення фондових зібрань, історію археологічних досліджень та ін. До збірника увійшли статті за 1994-1996 рр., не опубліковані раніше через скрутне фінансове становище у сфері науки і культури. Роботи розміщено у алфавітному порядку, без рубрикації по рокам, оскільки деякі з них стосуються досліджень за кілька років, а серед інших значно переважають роботи за 1994 р. Підготовано алфавітні покажчики археологічних культур, хронологічних періодів, пам’яток та географічних пунктів, які полегшують підбір потрібних читачу матеріалів.

Висловлюємо подяку Польовому комітету Інституту археології НАН України за сприяння в роботі над збірником.

Видання розраховане на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів, які спеціалізуються в галузях археології, історії та пам'яткознавства.

Зміст