Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Пантікапей, хронологічні етапи його існування

Ольговський С.Я.

У періплах Псевдо-Скімна і Псевдо-Аріана Пантікапей названий столицею Боспорського царства, у Страбона — столицею боспорців. Розташоване місто було на місці сучасної Керчі. Перші спроби вивчення археологічної топографії були зроблені П. Дюбрюксом, І.П. Бларамбергом і І.А. Стемпковським. Протягом ХІХ ст. пантікапейське городище розкопували О.Б. Ашик, О.Є. Люценко, С.І. Веребрюсов. К.Є. Думберг досліджував будівельні рештки Пантікапея. На горі Мітрідат проводили розкопки з 1903 по 1914 р. В.В. Шкорпіл, а у 20–30-х рр. Ю.Ю. Марті.

З 1945 р. під керівництвом В.Д. Блаватського почалось планомірне дослідження Пантікапея, що дозволило встановити історичну топографію і стратиграфію міських нашарувань. Крім того, на горі Мітрідат працювали експедиції під керівництвом І.Д. Марченко і В.П. Толстикова.

На сьогодні існує декілька періодизацій Боспорської держави, але дослідники користуються, переважно, двома з них. Це періодизації В.Ф. Гайдукевича і В.Д. Блаватського. Відповідно до першої, історія Боспору поділяється на шість періодів, пов’язаних з подіями політичної історії:

1) утворення держави (VІ ст. до н.е. — 480 р. до н.е.);

2) період Археонактидів (480 р. до н.е. — 438–437 р. до н.е.);

3) період Спартокидів (438–437 р. до н.е. — 109 р. до н.е.);

4) Боспор під владою Мітрідата і Риму;

5) Боспор в перші століття нашої ери;

6) розпад Боспорського царства (середина ІІІ ст. — 70-ті рр. IV ст.).

В.Д. Блаватський на основі ключових подій економічного розвитку та історії культури Боспору виділяє п’ять етапів:

1) кімерійський період, наприкінці якого виникають емпорії (друга половина VII–VI ст. до н.е.);

2) полісний період (друга чверть VI — друга чверть IV ст. до н.е.);

3) період протоеллінізму (друга чверть IV — 309 р. до н.е.);

4) період еллінізму (309 р. до н.е. — кінець ІІ ст. до н.е.);

5) сарматський період (І ст. до н.е. — остання чверть IV ст. н.е.).