Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Питання для самоконтролю

Ольговський С.Я.

1. Які знахідки відносяться до емпоріального періоду Боспору?

2. В чому полягає специфіка колонізації Північно-Східного Криму?

3. В чому полягає специфіка забудови Пантікапея?

4. Які етапи можна виділити в історії Боспорського царства?

5. Назвіть найвизначніші поховальні пам’ятки Боспору.

6. Охарактеризуйте поховальний обряд боспорських некрополів.

7. Які етапи можна виділити в історії боспорської хори?

8. Які міста входили до складу Боспорської держави?