Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Рекрут

Юрій Федькович

Стояв же він на шельваху

В цісарскім дворі,

Вмивався він, втерався він

Як гусь по воді;

Умився він да сльозами,

Нихто го не чув,

Стулився він на багнеті,

На хвильку заснув.

Ой спит же він на багнеті

В цісарскім дворі,

Тай снится му, шо ходит десь

По синій горі,

Та й кучері зачісує,

Та й кучері в’є…

Чом ненька ми не писує?

Ци вона ще жиє?…

Ой рада би-м, мій синоньку,

Листок написать,

Насипали могилоньку.

Не можу я встать;

Не можу я, соколоньку,

Глубоко на дні.

Насипали на рученьки

Сирої землі.

І був би він в царскім дворі

Богато ще снив,

Гукнув бо звін на Стефані,

А він ся збудив;

Утер собі і личенько,

Утер си і гвер

Кров точится по мармурі,

А жовнярь умер.


Примітки

Поезії, 1862, стор. 36 – 37.

звін на Стефаніна соборі св. Стефана, головному храмі Відня.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 41 – 42.

Автограф невідомий.

Вірш створений на основі записаної поетом пісні «Стоїть жовняр на шельваху на крутій горі…». Прислужилися тут і військові враження. «Статистика свідчить, – пише дослідник Г. М. Мізюн, – що з усіх армій світу австрійська була на першому місці за кількістю самогубств і дезертирів» (цит. за кн.: Федькович Юрій. Вибрані твори. К., 1955, с. 316).

Шалата М. Й. Примітки. – В кн.: Юрій Федькович Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи. – К.: Наукова думка, 1985 р., с. 512.