Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Дві пташки в клітці

Петро Гулак-Артемовський

«Чого цвірінькаєш? Дурний! Чого голосиш?

Хіба ж ти трясці захотів?

Що заманулося, що тільки не попросиш,

Чи сім’ячка, пшінця, прісця, чи то крупців –

Всього ти в кліточці по саме нельзя маєш,

Ще й витребенькуєш, на долю нарікаєш», –

Так в клітці підлітку казав Снігир старий.

«Ой дядьку, не глузуй! – озвався молодий. –

Недарма я журюсь і слізками вмиваюсь,

Недарма я прісця і сім’ячка цураюсь!

Ти рад хурдизі сій? Ти зріс там і вродився;

Я вільний був; тепер в хурдизі опинився».

1 ноября 1827 г.


Примітки

Уривок байки (останні п’ять рядків) вперше надруковано в кн.: Петров Н. И. Очерки истории украинской литературы XIX в., с. 70; повністю вперше опублікував український літератор Юліан Семенович Романчук (1842 – 1932) у вид.: Твори І. Котляревського, П. Артемовського-Гулака, Є. Гребінки. Львів, 1904, с. 381.

Автограф невідомий. Зберігся авторизований список 1836 р. рукою дружини поета з численними різночитаннями щодо першодруку 1904 р, (ДПБ, ф. 229, № 3, арк. 21 зв.).

Подається за авторизованим списком.

Твір є переробкою байки І. Красіцького «Ptaszki w klatce».

Подається за виданням: Гулак-Артемовський П.П. Поетичні твори. Гребінка Є.П. Твори. – К.: Наукова думка, 1984 р., с. 61.