Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Брат з сестрою

Микола Костомаров

Зажурилась Україна,

Що недобра їй година:

Наступають орди ханські,

Палять села християнські,

Палять села із церквами,

Топчуть ниви із хлібами,

Мир хрещений марно гублять:

Одних топлять, других рублять.

Не одна тоді дівчина

Смутно в полі голосила,

Під арканом ступаючи,

Білі ніжки збиваючи.

Два загони на Вкраїні,

Два загони на Волині,

П’ятий з ханом наступає,

До Києва привертає.

Взяли Київ у неділю –

Попсовали, попалили.

Брали срібло, брали злото,

Брали сукні і форботи,

Адамашки і атласи,

Оксамити, блаватаси,

Брали коні і корови,

Брали дівки чорноброві.

У ті пори на Подолі

Жив міщанин в добрій долі;

Мав він хату й господиньку,

Мав він хлопчика й дівчинку.

Злі татари набігали,

Мужа й жону зарубали,

Мале дівча полонили,

Тільки хлопця не вловили.

У середу бусурмани

Із Києва повертали.

Став Івась тоді ходити,

Став по рідоньку тужити:

Що ні тата, ані нені,

Ані хати, ні постелі.

Взяли Йвася-сиротину

Добрі люди на чужину,

Запорозькі товарищі

Повезли його до Січі.

Виховали на славу,

На козацьку одвагу;

Що козаченька такого

Нема в Січі ні одного.

Сам утворний, ростом статний,

На все бойкий і придатний:

Чи у чайці просвіщаться,

Чи на коні красоваться.

Тричі ходив з отаманом

Воювати з бусурманом,

За батенька відомщати,

За нещасну рідну мати,

За сестрицину недолю,

За свою сирітську долю.

Брав він добич незміримо,

Срібло-злото незлічимо,

Кармазинні жупани,

Гаптовані сап’яни,

І пояси шалеві,

І басани зелені.

Раз поїхав Івасенько

У Бендері на ярмарок.

А в Бендерях та на ринку

Продає татарин дівку.

Івасенько приглядає,

Християнку примічає.

Став дівчину торгувати;

Татарюга став казати:

«Сія дівка не наймичка,

Пригожая, як панночка,

Молодая, як травиця,

Рум’яная, як зірниця,

Із далекої чужини,

З козацької України».

Івась гроші одміряє,

Дівчиноньку викупляє

І приводить на домівку

Чорнобриву українку.

Стоїть бранка край порога;

Сидить Івась в кінці стола;

Плаче бранка сльозами,

Мовить козак словами:

«Не плач, бранко, не плач, красна!

Твоя доля не безщасна.

Не на поругу для себе

Визволив я, бранко, тебе!

Візьму тебе за дружину,

Звінчаємось у неділю.

Бо, як тебе зоглядаю,

Отця й неньку споминаю!»

Добре козак промовляв,

Тільки роду не спитав.

У суботу змовлялись,

А в неділю звінчались –

Тоді роду питались.

– Скажи мені, серденько,

Якого ти родоньку?

«Я з Києва Петрівна

По батькові Йванівна;

На Подолі хату мали.

Злі татари набігали,

Отця-неньку погубили,

Мене, малу, полонили,

А маленький брат зостався

Та не знаю, де дівався?»

Як Івась те зачуває,

Свою долю проклинає:

«Бідна моя головонько!

Нещаслива годинонька,

Як матуся нас родила,

Лучче б була утопила,

Лучче б були нас татари

Вкупі разом порубали!

Я з Києва Петренко,

По батькові Иваненко,

На подолі хату мали.

Злі татари набігали,

Отця-неньку погубили,

Тебе, сестро, полонили,

А я, хлопчик, заховався,

На лиху долю зостався!

Чи се ж Бог нас покарав,

Що брат сестри не пізнав?

Чи вже світу кінець є,

Що сестрицю брат бере?

Ходім, сестро, горою,

Розвіємось травою;

Ходім, сестро, степами,

Розвіємось цвітами.

Ой ти станеш жовтий цвіт,

А я стану синій цвіт.

Тільки вкупі б нам жити,

В однім зіллі два цвіти».

Пішли вони горою,

Розвіялись травою;

Пішли вони степами,

Розвіялись цвітами.

Ой став Івась синій цвіт,

Стала Мар’я жовтий цвіт.

Як зв’язали в церкві руки,

Не було вже їм розлуки;

Як у церкві звінчались,

Так укупі й зостались:

В однім зіллі два цвіти!

Стали люди косити,

За них Бога молити,

Стали дівки квітки рвати –

Із їх гріхи збирати.

Стали люди казати:

«Оце ж тая травиця,

Що з братиком сестриця!»


Примітки

Вперше надруковано у виданні: Малорусский литературный сборник. – Саратов, 1859. – С. 131 – 135, виданому Д. Л. Мордовцевим. Дата в першодруку: «1848 г.» Подається за першодруком.

Иван-да-Марья, viola tricolor. (Приміт. авт.)

Стихи, напечатанные курсивом, народные (приміт. авт.)

Подається за виданням: Костомаров М.І. Твори в двох томах. – К.: Дніпро, 1990 р., т. 1, с. 117 – 121.