Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Журба єврейська

Джордж Байрон,
переклад Миколи Костомарова

Ой плачте так, як плакали діди

Над вавілонськими ріками!

Розорен храм, родини в нас нема –

Чужі знущаються над нами!

Ой плачте, люде! От її тріски…

Розбилася святая арфа Юди!

У тій землі, де Бог наш панував,

У тій землі панує ворог лютий!

Куди тепер Ізраїль помандрує?

Чи ще сіонську пісню він почує?

Чи ще музика Юди задзвенить?

Чи ще вона нам серце звеселить?

Нещасний люду! Сирота народе!

Куди біжить він? Де він оддихає?

Ma припетень гніздо, лисиця – скоту,

Родину чоловік, – він і труни не має!


Примітки

Вперше надруковано у альманасі «Сніп». – Харків, 1841. – С. 92. Переклад поезії Байрона «Oh! weep for those…» («О, плачте про тих…») [The works of Lord Byron complete in five volumes. – Leipzig. – 1866. – T. IV. – C. 4 – 5. (Далі сторінку подаємо в дужках арабськими цифрами).] – переспів 137 псалма з «Книги псалмів». Подається за першодруком.

Подається за виданням: Костомаров М.І. Твори в двох томах. – К.: Дніпро, 1990 р., т. 1, с. 151 – 152.