Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

16.02.1882 р. До Бориса Грінченка

1882 року 16 февраля. Кишинев

Шановний добродію!

На давнішнє Ваше письмо я Вам одписав уже давненько по старому адресові в Харків, в Казенну палату, бо Ви не написали мені адреса в село Введенське, в якому повіті воно знаходиться. Певно, Вам не передав листа Зимбирський. Ваші вірші я одіслав усі й вже двох з них бачив надрукованих. Що сталося з другими – не знаю. Пошліть усі ті давніші вірші М. П. Старицькому в Київ, нехай він їх надрукує в своєму збірникові.

Щиро шануючий Вас

Ів. Левицький.


Примітки

Подається вперше за автографом (ЦНБ, відділ рукописів, ф. III, ЛЬ 38366).

Зимбирський – треба: Земборський, дядько Б. Грінченка.

…Ваші вірші я одіслав. – І. С. Нечуй-Левицький надіслав вірші Б. Д. Грінченка М. П. Старицькому (див. лист М. Старицького Б. Грінченкові від 21 листопада 1881 р. у вид. Михайло Старицький, Твори у восьми томах, т. 8, «Дніпро», К., 1965, стор. 446 – 447), а також до редакції журналу «Світ».

…двох з них бачив надрукованими. – У перших двох номерах журналу «Світ» за 1882 р. вміщено поезію Б. Грінченка «Неначе і світ такий гарний…».

…в свойому збірникові… – У цей час М. Старицький готував альманах «Рада», перша частина якого вийшла у Києві 1883 р. Тут надруковано вірші Б. Грінченка «Матері», «Сестрі», «Минуле», «Ні, про минулі давні дні», «Весна» та ін.

Подається за виданням: Нечуй-Левицький І. Ф. Зібрання творів у 10-и томах. – К.: Наукова думка, 1968 р., т. 10, с. 291.