Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Масло

Степан Руданський

Варіанти тексту

Вивіз Лейба горщик масла

В місто продавати

Та й пішов собі на ринок

Купця відпитати.

А чоловік коло воза

Чекає, чекає.

Далі випив півкватирки.

Масло добуває…

Добув масла, достав хліба,

Засів та й балює.

Де побачить христянина –

Кличе та годує.

З’їли масло добрі люди,

Нічого робити!

Б’є він горщик коло воза,

А сам іде пити.

Підпив собі, як годиться,

Назад повертає.

Коли гляне – коло воза

Лейба умліває.

Умліває, ломить руки

І плечима ниже,

А собачка невеличка

Черепочки лиже.

«Лихо мамі твоїй, гицлю!

Де ся масло діло?» –

Лихо мамі!.. та же бачиш,

Що песеня з’їло!

«Брешеш, гицлю, десять фунтів

Було масла мого.

Гицлю ти!.. й сама собачка

Не заважить того!»

І підняв жид ту собачку,

На ваги чіпляє,

А собачка десять фунтів

Ледве дотягає.

«Бачиш, гицлю, то собачка!

Де ж ся масло діло?»

Де ж ся масло його діло?

Та ж песеня з’їло!

«Ну нехай собачку – масло!..

Де ж собачка буде?…»

Де ж собачка – та же онде!

Видять добрі люди!

«Ну нехай воно собачку!

Де ж ся масло діло?»

Все де масло та де масло!

Та ж песеня з’їло!..

«Що з тобою говорити?

Лихо мамі твому!

Сідай уже, сідай, гицлю,

Та вези додому!..»

10 апреля [1858].

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Зоря», 1893, ч. 14, стор. 270 – 271. Автографів два: «Співомовки 1857 – 1859», стор. 42 – 43, і «Співомовки 1861», стор. 59 – 60. Подається за автографом 1857 – 1859 рр.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 128 – 129.