Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Що рабин робить?

Степан Руданський

Варіанти тексту

Випив мужик півкватирки,

Хлібом заїдає.

А жид ходить коло шинку,

Борухи співає.

– Чи є, Мошку, у вас рабин? –

– Став мужик питати.

– Гирсти, рабин? А чому ж нам

Рабина не мати?

– А що ж, рабин ваш розумний? –

Жид аж вийшов з себе:

– Та вже ж, – каже, – розумніший,

Мужику, за тебе!..

– А що ж рабин у вас робить?

Що він поробляє?

– Що він робить? Все читає…

Читає… читає.

– То коли ж він спочиває,

Як все коло книжки?

Спочиває бардзо мало!

Альбо ані кришки.

Он привик, бач, коло книжки

День і ніч сидіти.

– А коли ж він, орендарю,

Робить собі діти?

– Етим глупством у нас рабин

Себя не займаєт:

Єсть такой там у рабина,

Что их работает!..

8 апреля [1858].

Примітки

Вперше надруковано у виданні: «Твори Степана Руданського. Том другий. У Львові, 1913», стор. 267 – 268 («Руська письменність»). Автографів два: «Співомовки 1857 – 1859», стор. 34, звор. – 35, і «Співомовки 1861», стор. 71 – 72. Подається за автографом 1857 – 1859 рр.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 123.