Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Місяць

Степан Руданський

Варіанти тексту

Нічка тиха, місяць світить,

А мороз крепить;

Циган сина до місяця

Лицем становить.

«Отак, сину мій, Романе!

Отак, дурню, стій

Та з пазухи вийми руки,

До місяця грій!..»

Стоїть бідне циганятко,

Холод каменить,

А старий пішов до хати

Людей туманить.

Витуманив кусок сала,

Хліба бохунець,

Вийшов з хати та до сина –

Син, як камінець.

«Ой місяцю! – циган каже. –

Жаль твої краси!

Тілько світиш, та не грієш, –

Дармо хліб їси».

13 апреля [1858],

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Зоря», 1893, ч. 14, стор. 271. Автографів два: «Співомовки 1857 – 1859», стор. 52, звор., і «Співомовки 1861», стор. 79 – 80. Подається за автографом 1857 – 1859 рр.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 133.