Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Аби душа чиста

Степан Руданський

Варіанти тексту

Два злодії вопівночі

Костьол обкрадають;

Обшарили всі скарбони,

Святих обдирають.

І забрали, які були,

Свічки з ліхтарями,

Далі їден на олтарик

Пнеться з постолами.

«Та що ж бо ти, брате, робиш? –

Став їден казати,–

Як-то можна святе місце

Постолом валяти?»

«Мовчи, брате! – другий каже. –

Ми тут перед богом:

Аби душа чиста була, –

Постоли – нічого!»

6 февраля [1859].

Примітки

Вперше надруковано І. Франком за копією В. Стрільчевського в ж. «Зоря», 1886, ч. 12, стор. 200. Автографів два: «Співомовки 1857 – 1859», стор. 108, звор., і «Співомовки 1861», стор. 4. Подається за автографом 1857 – 1859 рр.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 195.