Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Ні – каже

Степан Руданський

Раз набожний архирей

Гумена питає:

«Чи то в тебе всі черці –

Кожний дівку має?»

– Ні, – той каже, – у моїх

Сього не бувало,

Бо для моїх, – каже, – всіх

По дівчині мало.

18 окт[ября 1859].

Примітки

Публікується вперше за автографом стор. 12, звор. «Співомовки 1859 – 1860»

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 318.