Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Змисний лях

Степан Руданський

Ходить ляшок по коршмі,

А хочеться їсти.

Питається шинкаря:

Czy nie masz pieczystej?

– Та є, пане! – каже той.

Питає: – Почому?

Той відказує йому,

Що по золотому.

A czy będzie chleb i sos?

– Та же буде, пане!

A nie płacą za to już?

– Та не платять, пане!

To wiesz, serce, – каже лях,

Pieczystej nie trzeba,

A podawaj lepiej mnie

Tu sosu ta chleba!

17 окт[ября 1859].

Примітки

Вперше надруковано у виданні: «Співомовки Степана Руданського, К., 1880», стор. 60. Автографів два: «Співомовки 1859 – 1860», стор. 11, і «Співомовки 1861», стор. 46 – 47. Подається за автографом 1859 – 1860 рр.

У автографі 1861 р. приказка має іншу редакцію, називається «Печена гуска», «ляшка» змінено на «німця» і подано авторський переклад польського тексту.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 315.