Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Ні зле, ні добре

Степан Руданський

Варіанти тексту

«Здоров, брате!» – А, здоров!

«Що ж ти так змінився?»

– А не диво, брате мій,

Бо я оженився!

«Слава богу!» – каже той.

– Ні! не слава богу:

Моя жінка і бридка,

І крива на ногу.

«То зле, брате!» – каже той.

– Ба ні, не зле, брате!

Бо за нею я, як чорт,

Зробився багатий:

Славну хату збудував,

Ходив у дорогу…

«Слава ж богу!» – каже той.

– Ні, не слава богу.

Воли згинули в Криму,

Додому вернувся –

Аж і хата у вогні, –

І хати позбувся…

«То зле, брате!» – Ні, не зле!

Як хата горіла,

То і жінка там моя

В огні околіла.

17 окт[ября 1859].

Примітки

Вперше надруковано у виданні: «Співомовки Степана Руданського, К., 1880», стор. 58 – 59. Автографів два: «Співомовки 1859 – 1860», с. 12 – 12, звор., і «Співомовки 1861», с. 15 – 16. Подається за автографом 1859 – 1860 рр.

Цій співомовці присвяченя стаття І. Франка «Студії над Ст. Руданським» (1892 р.).

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 317.