Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Храбрий лях

Степан Руданський

Здибалося два ляшки:

Їден і хвалився,

Як недавно на війні

З козаками бився.

«Już to, – каже, – długo mnie

Nie zapomną wrogy,

Bo psiawiaram może stu

Odrąbałem nogi!»

«Co to nogi? – каже той, –

Głowy rąbać było!»

«I ja chciałem, bracie mój,

Ałe głów nie było».

14 окт[ября 1859].

Примітки

Вперше надруковано у виданні: «Співомовки Степана Руданського, К., 1880», стор. 63. Автографів два: «Співомовки 1859 – 1860», стор. 4, і «Співомовки 1861», стор. 35. Подається за автографом 1859 – 1860 рр. Авторський переклад польського тексту взято з автографа 1861 р.

Каже: «Знатимуть мене

Козацькі пороги,

Бо я з сотні козаків

Поодтинав ноги».

«Що то ноги, – каже той,

Голови їм було!»

«І я то хтів, брате мій,

Та голов не було». (Переклад С. Руданського)

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 307.