Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

«Що ти, серце моє, побиваєшся...»

М. О. Некрасов
переклад Михайла Старицького

Що ти, серце моє, побиваєшся?

Угамуйся: чи в перший то раз,

Мов клубком котить геть, розтинається

Лихослів’я в родині про нас?

Не журись! Хай тим люди втішаються!

Не журись! Як в могилі сумній

Заснемо, то колись нагадаються

І про нас добрим словом вони.


Примітки

Вперше надруковано в збірці «З давнього зшитку. Пісні і думи», ч. II, К., 1883, стор. 45 – 46. Друкується за цим виданням. Переклад поезії «» (1860 р.).

Подається за виданням: Старицький М. Твори у 8 тт. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1963 р., т. 1, с. 329.