Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Незакінчені твори


Примітки

Збиранню, вивченню і виданню літературної спадщини Марка Вовчка багато уваги приділив радянський літературознавець О. К. Дорошкевич, який мав зв’язок з родичами письменниці, зокрема з її другим чоловіком М. Д. Лобачем-Жученком і дружиною сина Богдана Марковича – Є. П. Маркович. Від них дослідник одержав ряд цінних рукописних матеріалів – в тому числі автографи кількох листів письменниці, її записні книжки, начерки, уривки, плани творів, а також кілька неопублікованих раніше оповідань («Предприимчивый Шмель», «Темная сумма» та ін.), фольклорні записи та словники.

О. К. Дорошкевич ці матеріали частково використав у своїх дослідженнях про життя й діяльність Марка Вовчка. В додатку до рукопису докторської дисертації «Українська проза Марка Вовчка» (1943) О. К. Дорошкевич вмістив машинописні копії ряду матеріалів («Левко», «Маруся», «їжак», «Праведний суд», «Тютюн і тютюнка», «Савва Чалый», «Чужина», «Ольга Ситннченко», «Весною», «Из дневника», «Виписки з різних історичних джерел про українських діячів», «Записна книжка № 1», «Записна книжка № 2», «Записна книжка № 3», «В лесу» та ін.).

Тепер з ласкавої згоди дружини покійного професора О. О. Тезікової-Дорошкевич ці й ряд інших матеріалів з особистого архіву друкуються в даному виданні. В ряді випадків у примітках використано зауваження О. К. Дорошкевича, що кожного разу відзначено в дужках.

Непрочитані місця з рукописів М. Вовчка позначені ремаркою нерозб. у прямих дужках. Авторські скорочення, розкриті упорядниками, подаються у прямих дужках. Слова, викреслені письменницею у тексті, друкуються у ламаних дужках, а густо закреслені, які не можна прочитати, – у ламаних дужках з ремаркою нерозб. Опущений текст позначається трьома крапками у прямих дужках. Підкреслені автором місця друкуються курсивом.

Рукописні матеріали з архіву Марка Вовчка, які зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, у відділі рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР та матеріали з відділу рукописів Пушкінського дому в Ленінграді підготувала до друку співробітниця Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР Т. М. Різниченко.

Матеріали Марка Вовчка з особистого архіву покійного професора О. К. Дорошкевича підготувала до друку його дружина О. О. Тезікова-Дорошкевич, якій допомагав син В. О. Дорошкевич.

Подається за виданням: Марко Вовчок Твори в семи томах. – К.: Наукова думка, 1966 р., т. 7, кн. 1, с. 7 – 174, 583.