Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

3.5. Визвольні змагання 1917 – 1922 рр.

Берковський В.Г.

 1. Агафонова Н. В. Становлення національної системи освіти в Україні: 1917-1920 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 1998. – 16 с.
 2. Адамович С. В. Наддніпрянська політична еміграція в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель (1914-1918рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 19 с.
 3. Андрусишин Б. І. Робітнича політика українських урядів (1917-1920 рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1997. – 44 с.
 4. Анісімов К. В. Однострої збройних сил України періоду національних змагань 1917-1920 р.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2002. – 19 с.
 5. Барановська Н. М. Національно-визвольний рух в Україні за відновлення державної незалежності (березень 1917 р. – квітень 1918 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук : 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1995. – 26 с.
 6. Барвінська П. І. Українсько-німецькі відносини в 1917-1922 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Одеський національний ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 2001. – 23 с.
 7. Бевз Т. А. Формування Української держави за доби Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24 с.
 8. Бетлій О. В. Українське питання в міжнародних відносинах Центральної Європи, 1919-1923 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2003. – 19 с.
 9. Білошицький С. В. Формування монопартійної системи в Україні: передумови, форми і методи (1917 – перша половина 20-х рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 19 с.
 10. Бобина О. В. Діяльність української соціал-демократичної робітничої партії в умовах української національно-демократичної революції 1917-1920 рік: Автореф.дис…канд.іст.наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 23 с.
 11. Богуславська В. Г. Народна освіта в добу національно-демократичної революції 1917-1920 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 19 с.
 12. Бойко В. М. Українські політичні партії і блоки у виборчій муніципальній кампанії 1917 року: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 18 с.
 13. Борисов В. І. З досвіду рішення продовольчої проблеми в Україні в 1917-1920 рр.:(Зрівняльний аналіз політичних партій): Автореф.дис…д-ра іст.наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 48 с.
 14. Боровик М. А. Анархістський рух в Україні (1917-1921 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 19 с.
 15. Бородін С. В. Аграрні відносини у Криму (1918-1926 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 18 с.
 16. Вагіна О. М. Освітня діяльність української еміграції в країнах Європи (1918-1939 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 18 с.
 17. Ванденко И. Е. Программные требования и тактическая линия партии кадетов в отношении к первой мировой войне (1914-1917 гг.): Дис…канд.ист.наук: 07.00.01 / Луганский педагогический ин-т им. Т.Шевченко. – Луганск, 1994. – 127 л.
 18. Варгатюк С. В. Зовнішня політика директорії УНР: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 26 с.
 19. Васковський Р. Ю. Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р. – квітень 1919 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1999. – 20 с.
 20. Великочий В. С. Історія ЗУНР: джерела до вивчення державного будівництва: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 20 с.
 21. Верстюк В. Ф. Махновщина – селянский повстанський рух в Україні в роки громадянської війни (1918-1921): Дис…д-ра іст.наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1992. – 48 с.
 22. Винарчук Т. В. Український національний рух в контексті визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи (кінця ХІХ ст. – 1920 р.): компаративний аналіз: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 17 с.
 23. Висоцький О. Ю. Діяльність Української соціал- демократичної робітничої партії та Української партії соціалістів- революціонерів у 1900-1920 роках: історико- порівняльний аспект: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 18 с.
 24. Вівсяна І. А. Національно-культурна співпраця українців Галичини та Наддніпрянщини у 1917-1920 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 18 с.
 25. Вінцковський Т. С. Участь населення Херсонської губернії в організації та діяльності місцевих органів влади і управління Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 2000. – 20 с.
 26. Волковинський В. М. Нестор Махно в історії національно- визвольних і соціальних змагань в Україні: Автореф. дис… д-ра іст. наук у формі наук. доповідіe: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1996. – 79 с.
 27. Воронянський О. В. Економічна політика Центральної Ради: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Дніпропетровський державний ун-т. – Дніпропетровськ, 1995. – 22 с.
 28. Гаврилюк Г. І. Українська військова політика в 1917-1918 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т. – Харків, 1998. – 17 с.
 29. Гай-Нижник П. П. Фінансова політика уряду української держави гетьмана П.Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 20 с.
 30. Галицька-Дідух Т. В. Східна Галичина і Ризька мирна конференція (1920-1921 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2001. – 17 с.
 31. Гарчева Л. П. Політична конфронтація та збройна боротьба Росії з Україною (1917 – поч. 1918 рр.): Автореф. дис…д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1995. – 54 с.
 32. Гвоздик В. С. Південь України в революції 1917 – початку 1918 років: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 19 с.
 33. Гладка Г. Л. Суспільно-політична діяльність митрополита Андрея Шептицького (1899-1939 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2000. – 18 с.
 34. Гнатюк С. Л. Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2002. – 20 с.
 35. Голікова О. М. Меншовики в Україні у роки революції і громадянської війни (1917-1920 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2000. – 20 с.
 36. Голуб А. І. Міжнародна діяльність Української соціал-демократичної робітничої партії (1900-1938 рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Донецьк, 1999. – 29 с.
 37. Голубко В. Є. Військове будівництво в Україні періоду Центральної Ради: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України. – Львів, 1998. – 32 с.
 38. Гомотюк О. Є. Центральна Рада в українському державотворчому процесі (березень 1917 – квітень 1918 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24 с.
 39. Горбань Т. Ю. Українознавство в контексті національно-культурного відродження в Україні (1918-1928 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1996. – 24 с.
 40. Городня Н. Д. Політика країн Антанти та США щодо державності України в 1917- 1919 роках: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 24 с.
 41. Грибоєдов С. В. Українська держава гетьмана П.Скоропадського: історіографічне дослідження: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 19 с.
 42. Демянко О. М. Лютнева революція та становлення української національної державності (лютий 1917 – січень 1918 рр.): Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський державний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 18 с.
 43. Денисенко О. А. Охорона і збереження пам’яток історії та культури в Українській державі (1918 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 19 с.
 44. Добрунова Л. Е. Харків доби національно-демократичної революції (лютий – грудень 1917 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2001. – 19 с.
 45. Дубрава О. П. Формування державних кордонів України (1917-1925 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка; Інститут міжнародних відносин. – К., 1996. – 24 с.
 46. Ешпанов В. С. Отношения между Советской Россией и Украинской Народной Республикой (октябрь 1917 г. – март 1918 г.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Киевский державний ун-т им. Т. Шевченко. – К., 1998. – 169 л.
 47. Євсєєва Т. М. Російська православна церква в суспільно-політичному житті України 1917-1921рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2002. – 19 с.
 48. Єфименко О. Г. Українські політичні партії та їх роль у розвитку державотворчих процесів в Україні (1917-1920 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 1998. – 18 с.
 49. Жванко Л. М. Внутрішня політика української держави у галузі охорони здоров’я та соціального захисту населення (квітень – грудень 1918 року): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 20 с.
 50. Задунайський В. В. Збройні сили УНР /1917-1920 рр./: Дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Донецький державний ун-т. – Донецьк, 1995. – 224 л.
 51. Заруда Т. В. Зовнішньополітична діяльність уряду української держави 1918 рік: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський державний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 15 с.
 52. Захарченко П. П. Селянсько-повстанський рух за доби Української Держави (квітень – грудень 1918 року): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 23 с.
 53. Земзюліна Н. І. Селянське питання в Україні 1917-1918 рр. (історіографія проблеми): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський державний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 16 с.
 54. Ісаков П. М. Селянський повстанський антикомуністичний рух на Лівобережній Україні (березень 1919 – листопад 1921 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2001. – 23 с.
 55. Калакура О. Я. Українська полонія в 1917-1939 роках: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1995. – 23 с.
 56. Каліщук О. М. Роль галицької інтелігенції в національно-культурному відродженні українців Волині (1914-1918 роки): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича; Інститут народознавства НАН України. – Львів, 2003. – 18 с.
 57. Клименко-Мудрий В. С. Національно-демократичний рух за часів української держави гетьмана Скоропадського: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський державний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 22 с.
 58. Коваль В. В. Брест-Литовська конференція 1918 р.: діяльність делегації УНР по укладенню мирного договору з державами Четвертого союзу: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2002. – 19 с.
 59. Ковальова Н. А. Аграрна політика українських національних урядів (1917-1921 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1999. – 18 с.
 60. Козак О. В. Багатопартійність на Україні (1917-1925 рр.). Історіографія проблеми: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 1999. – 16с.
 61. Козерод О. В. Білий рух в Україні (червень 1919 – листопад 1920 рр.): Історіографія проблеми: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. ун- т. – Дніпропетровськ, 1996. – 24 с.
 62. Котляр Ю. В. Повстансько-партизанський рух українських селян у 1919 – на початку 1920 рр. (На матеріалах Півдня України): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 1997. – 16 с.
 63. Кравченко А. А. Українська загальноосвітня середня школа в період визвольних змагань (1917-1920 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 18 с.
 64. Кравчук Л. В. Культуротворча діяльність та просвітницький рух в період Української державності 1917-1920 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1996. – 23 с.
 65. Кривоший Г. Ф. Етносоціальна база української революції (березень 1917 – лютий 1918 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1997. – 22 с.
 66. Кудлай О. Б. Центральна Рада – тимчасовий уряд: боротьба за автономію (березень – жовтень 1917 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 18 с.
 67. Куташев І. В. Селянський рух в Україні (березень 1917 р. – квітень 1918 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2003. – 14 с.
 68. Кучик О. С. Україна в зовнішній політиці Антанти (1917-1920 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2002. – 19 с.
 69. Лазарович М. В. Українське січове стрілецтво: формування, ідея, чин: Автореф… канд. іст. наук 07.00.01. / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1996. – 24 с.
 70. Лебедєва І. М. Створення уряду Української Народної Республіки і формування системи виконавчої влади (червень 1917 р. – квітень 1918 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2003. – 19 с.
 71. Левченко О. Д. Бойова діяльність армії Української Народної Республіки (листопад 1918 р. – липень 1919 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2002. – 19 с.
 72. Лисенко А. А. Отаманські формування на Лівобережній Україні в другій половині 1918-1919рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 23 с.
 73. Литвин М. Р. Українсько-польська війна 1918-1919 рр.: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1999. – 36 с.
 74. Литвин С. Х. Симон Петлюра у національно-визвольній боротьбі українського народу (1917-1926). Історіографічний та джерелознавчий аспекти: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2000. – 35 с.
 75. Ліхтей І. М. Закарпаття в складі Чехословаччини: особливості суспільнополітичного розвитку (1919-1929): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1997. – 25 с.
 76. Лободаєв В. М. Українське Вільне козацтво (1917-1918 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 20 с.
 77. Лозовий В. С. Кам’янецька доба Директорії Української Народної Республіки (червень – листопад 1919 року): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії НАН України. – К., 1998. – 19 с.
 78. Любовець О. М. Партія боротьбистів в українській революції 1917-1920 рр: Дис…канд.іст.наук: 07.00.01 / Київський державний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 166 л.
 79. Мазука Л. І. Формування української меншини в Казахстані (80 рр. ХІХ ст. – поч. 30-х рр. ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський державний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 26 с.
 80. Маковський В. В. Земельне питання в Кримській АРСР і практика його вирішення в 1920-х роках: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2001. – 18 с.
 81. Малиновський Б. В. Аграрна політика Австро-Угорщини та Німеччини в Україні, 1918 р.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 17 с.
 82. Масюк С. О. Діяльність товариств "Просвіта" в Україні (березень 1917 – 1920 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський державний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 25 с.
 83. Матвієнко В. М. Політика УНР та Української Держави щодо новопосталих державних утворень на території колишньої Російської імперії (1917-1921 рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 40 с.
 84. Машевський О. П. Політика уряду гетьмана П.Скоропадського в галузі освіти, науки, мистецтва (квітень – грудень 1918 року): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський державний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 16 с.
 85. Мельник О. О. Ставлення українських політичних партій до всеросійських і українських установчих зборів (березень 1917 – квітень 1918 рр.): Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський державний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 26 с.
 86. Мякота С. Є. Економічна політика уряду Української Держави (травень – грудень 1918 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський державний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 23 с.
 87. Нестеров О. В. Селянський повстанський рух на Правобережній Україні (1919 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 19 с.
 88. Несук О. М. Українсько-російські відносини 1917-1922 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський державний ун-т ім. Т.Шевченка; Інститут міжнародних відносин. – К., 1998. – 21 с.
 89. Окаринський В. М. Український скаутський рух (1911-1944 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 19 с.
 90. Олійник З. В. Національна політика більшовиків в Україні в 1917-1920 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 19 с.
 91. Олійник С. В. Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 – травень 1920 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2004. – 20 с.
 92. Павленко В. В. Українсько-болгарські взаємини. 1918-939 рр.: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1996. – 46 с.
 93. Павлишин О. Й. Формування та діяльність представницьких органів влади ЗУНР-ЗОУНР (жовтень 1918 – червень 1919 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2001. – 20 с.
 94. Павлюк О. В. Східна Галичина в європейській політиці 1918-1919 рр: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.03 / Київський державний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 21 с.
 95. Пархоменко В. А. Українські національні військові формування на Півдні України у 1917 – на початку 1919 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2000. – 19 с.
 96. Пижик А. М. Культурно-освітня політика в добу Директорії УНР (1918-1920 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський державний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 19 с.
 97. Попик С. Д. Українське питання в політиці Австрії в роки Першої світової війни (1914-1918 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1996. – 24 с.
 98. Притуляк П. П. Політика Центральної Ради щодо війни, укладення і реалізації Брестського мирного договору (березень 1917 – квітень 1918 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 19 с.
 99. Проданюк Ф. М. Внутрішня політика Української держави (29 квітня – 14 грудня 1918 року): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 23 с.
 100. Райківський І. Я. Українська соціал-демократична партія (1918-1939 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1996. – 20 с.
 101. Расевич В. В. Українська національно-демократична партія (1899-1918 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1996. – 22 с.
 102. Реєнт О. П. Робітники України в 1917-1920 рр. (соціально-політичні та економічні зміни): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1994. – 458 с.
 103. Румянцева С. С. Мовне питання в діяльності національної інтелігенції Наддніпрянської України (1900-1917 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 19 с.
 104. Русаков К. А. Проблема Чорноморських проток у зовнішній політиці Великобританії, 1892-1920 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2003. – 20 с.
 105. Скляренко Д. Є. Україна і Ризька мирна конференція (1920-1921 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 20 с.
 106. Соловйова В. В. Дипломатичні представництва Української Народної Республіки в країнах Центральної Європи за доби Директорії (1918-1920 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 20 с.
 107. Срібняк І. В. Військова діяльність уряду УНР в екзилі (1921-1923 рр.): Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський державний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 18 с.
 108. Срібняк І. В. Полонені та інтерновані вояки-українці в Європі (1914-1924 рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України;. – К., 2000. – 39 с.
 109. Старух О. В. Проблема державного статусу України в партійно-політичній боротьбі доби Центральної Ради: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1998. – 228 арк.
 110. Танчин І. З. Діяльність політичних партій України серед сільської молоді в період визвольних змагань 1917-1920 рр.: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1995. – 21 с.
 111. Терела Г. В. Аграрна політика Української Держави П.Скоропадського: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 18 с.
 112. Тимошенко О. П. Національне питання в програмах та діяльності українських партій на початку ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський державний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 19 с.
 113. Тимощук О. В. Анархо-комуністичні формування Н. Махна (вересень 1917 – серпень 1921 рр.): Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1995. – 24 с.
 114. Турченко Ф. Г. Ликвидация эксплуататорских классов на Украине в годы социалистической революции и гражданской войны: Автореферат дис… д-ра ист. наук /Институт истории АН УССР. – К.,1988. – 32 с.
 115. Фареній І. А. Український кооперативний рух у період 1917-1920 років (історичний аспект): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 19 с.
 116. Федоровський Ю. Р. Повстанський рух в Донбасі та Махно: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 20 с.
 117. Федько А. В. Політичні партії і парламентаризм в Росії восени 1917 року: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1994. – 20 с.
 118. Харченко Т. О. Становлення місцевих органів виконавчої влади та самоврядування в Українській державі (квітень-грудень 1918 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2000. – 20 с.
 119. Хорошев О. М. Суспільно-політичні об’єднання молоді в Україні (лютий 1917 р. – перша половина 20-х років ХХ століття): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 1996. – 18 с.
 120. Церковна В. Г. Українсько-російські відносини у 1919-1922 рр.: національно-державний аспект: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 18 с.
 121. Черкаський А. В. Національно-культурне будівництво на півдні України в 20-ті роки: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 1994. – 24 с.
 122. Чоп В. М. Махновський рух в Україні 1917-1921 рр.: проблеми ідеології, суспільного та військового устрою: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 19 с.
 123. Шамраєва В. М. Міжнародні відносини УНР доби Директорії: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 20 с.
 124. Шапошнікова Н. О. Продовольче становище в Україні в роки Першої світової війни (липень 1914 – лютий 1917 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2000. – 18 с.
 125. Шинкаренко Т. І. Український національно-визвольний рух в 1920-1923 рр. в контексті зовнішньої політики західних держав: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський державний ун-т ім. Т. Шевченка. Інститут міжнародних відносин. – К., 1999. – 22 с.
 126. Яблонський В. М. Директорія УНР: формування засад української державності в 1918-1920 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 20 с.
 127. Ярошенко Є. С. Становлення державної системи охорони культурних цінностей в Україні: 1917-1919 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун- т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 16 с.
 128. Яцюк М. В. Військово-політична діяльність Директорії УНР (1918-1920 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В. Каразіна. – Харків, 2000. – 19 с.