Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Передмова

Володимир Ричка

Історична праця Євгена Луняка розрахована як на фахівців-істориків, так і на широке коло читачів, яких цікавить минуле нашої Батьківщини.

Постать Анни Ярославни є важливою як для вітчизняної історії, так і для історії Франції. Важливо відзначити, що книга приурочена до 950-річного ювілею від початку майже самостійного правління королеви Анни у Франції після смерті її чоловіка Генріха І. Незважаючи на досить великий обсяг науково-пізнавальної літератури, присвяченої цій видатній жінці, вітчизняна історіографія відчувала брак серйозних монографічних досліджень про неї. Науковий твір Євгена Луняка “Анна Руська – королева Франції в світлі історичних джерел” певною мірою заповнює цю прогалину.

Постать королеви Анни, не дивлячись на її унікальність, належить до цілої плеяди видатного жіноцтва часів Давньоруської держави. Всупереч традиційним уявленням про домінування чоловічого чинника в минулому людства аж до новітньої доби, це дослідження привертає увагу до ролі жінок в середньовічному європейському суспільстві. Тут образ Анни можна згадати поміж уславлених своїми справами жінок тієї епохи: рівноапостольної княгині Ольги, Інгігерди-Ірини, інших Ярославових дочок Єлизавети Норвезької та Анастасії Угорської, Гертруди-Олісави, Янки Мономахівни, Євпраксії Всеволодівни-Адельгейди та ін.

Слід визнати, що автор досить добре вивчив джерельну базу та історіографію питання. Особливу увагу він звернув на французькі наукові дослідження про Анну Ярославну, деякі з яких ще не використовувались вітчизняними істориками. Важливе значення мають додатки документальних свідчень про королеву Анну з хронік ХІ-ХІІ ст., які подані в українському перекладі поряд з латинськими оригіналами, а також витяги з історичних творів французьких авторів ХVІ-ХVІІІ ст. Цікавість представляють також генеалогічні таблиці та схеми створені автором.

Пильне вивчення історичних матеріалів дозволило досліднику спростувати низку історичних міфів, поширених в історіографії щодо Анни Ярославни. Досить уміло автор у своєму творі поєднав науковість і цікавість викладеного матеріалу.

Враховуючи все наведене, можна зробити висновок, що невелике за розміром, але доволі змістовне монографічне дослідження Євгена Луняка “Анна Руська – королева Франції в світлі історичних джерел” відіграє позитивну роль у розвитку вітчизняної історіографії, присвяченої постаті цієї легендарної жінки.

Доктор історичних наук, професор,

Головний науковий співробітник

Інституту історії НАН України

Володимир Ричка