Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Відомості про авторів

Алмазов Александр Сергеевич, к. и. н., доцент кафедры источниковедения и специальных исторических дисциплин Государственного академического универстета гуманитарных наук, г. Москва

Бевз Людмила Петрівна, к. і. н., заступник директора Музею гетьманства з наукової роботи

Бичкова Злата Ігорівна, студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вирський Дмитро Станіславович, д. і. н., провідний науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України

Гомоляко Андрій Олексійович, к. і. н., вчитель історії та правознавства ЗОШ № 15, м. Ніжина

Горб Євген Сергійович, здобувач кафедри всесвітньої історії Донецького національного університету МОН України (м. Вінниця), начальник відділу з організації практик та працевлаштування випускників Маріупольського державного університету

Дорошенко Олексій Олександрович, директор Української Асоціації постачальників торгівельних мереж, керуючий партнер юридичної компанії PROXIMA, Президент “Гетьманського фонду Петра Дорошенка”

Жарких Микола Іванович, к. хім. н., історик, літературознавець, мистецтвознавець, програміст, автор і керівник сайту «Мислене древо»

Желєзко Роман Анатолійович, аспірант кафедри історії України та політології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Ігнатенко Ігор Михайлович, науковий співробітник Дочірнього підприємства «Старожитності Полісся» Державного підприємства Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України

Ковалевська Ольга Олегівна, д. і. н., доцент, старший науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України

Колодницький Степан Гілярович, історик, краєзнавець, м. Підгайці

Кондратьєв Ігор Вікторович, к. і. н., доцент кафедри всесвітньої історії Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Корпас Ольга Максимівна, студентка ІV курсу історико- юридичного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Кочергін Ігор Олександрович, к. і. н., доцент кафедри історії та політичної теорії ДВНЗ «Національний гірничий університет» м. Дніпропетровськ

Кривошея Ірина Іванівна, д. і. н., доцент, завідувач кафедри історії культури і методики навчання гуманітарних дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Лепявко Сергій Анатолійович, д. і. н., професор кафедри історії України та політології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Луняк Євген Миколайович, д. і. н., професор кафедри історії України та політології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Мицик Юрій Андрійович, д. і. н., професор, завідувач відділу джерел з історії України княжої та козацької доби Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Пільтяй Наталя Михайлівна науковий співробітник Національного історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця”, м. Батурин

Ребенок Валентин Володимирович, аспірант кафедри історії України та політології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Рябуха Юрій Валерійович, к. і. н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету

Ситий Ігор Михайлович, к. і. н., старший науковий співробітник

Чернігівського обласного історичного музею імені В. В. Тарновського

Стахурська Анастасія Володимирівна, студентка ІV курсу історико-юридичного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Степенькін Станіслав Юрійович, к. і. н., завідувач історичного музею Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника

Тарасенко Інна Юріївна, к. і. н., науковий співробітник відділу джерел з історії України княжої та козацької доби Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Титаренко Дмитро Миколайович, д. і. н., професор Донецького юридичного інституту (м. Кривий Ріг)

Фігурний Юрій Степанович, к. і. н., завідувач відділу української етнології Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України

Хаценко Олександр Олексійович, викладач Чернігівського базового медичного коледжу

Чухліб Тарас Васильович, д. і. н., провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, директор Науково-дослідного інституту козацтва

Ягніщак Володимир, профессор історії університету Мак-Еван, Едмонтон, Альберта (Канада)

Ярова Галина Іванівна, директор Музею гетьманства, м. Київ

Опубліковано: Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015 р., с. 357 – 360.