Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Додатки

У додатках подаються копії документів, пов’язаних з організацією відзначення 1000-ліття Софії Київської у 2011 р.: офіційні міжвідомчі листи, експертні висновки фахівців, звернення до урядових установ тощо. До цієї підбірки включені лише ті документи, які були надані упорядникам збірки установами, причетними до організації та проведення Круглого столу, або ж отримані з інтернету.

Зрозуміло, що тут представлено лише незначну частку того міжвідомчого листування, яке відбувалося з приводу означеного святкування впродовж останнього року. Натомість, здається, цього цілком достатньо аби скласти загальне враження стосовно ситуації навколо «Софійського ювілею», позицій та ролі у цій справі різних державних установ, громадських організацій, а також окремих представників наукової громадськості.

На нашу думку, оприлюднення цих документів є не менш важливою справою, ніж наукове обговорення проблем датування Софії Київської, оскільки пропозиція щодо святкування 1000-ліття собору у 2011 р., наштовхнувшись на опір в науковому середовищі, шукає (і, на жаль, іноді знаходить) підтримку у владних інстанціях.

Для зручності ознайомлення документи подані за хронологічним принципом, з відповідними коментарями упорядників. У коментарях використовуються такі скорочення: Нацкомісія – Національна комісія України у справах ЮНЕСКО, МКТ України – Міністерство культури і туризму України, НЗСК – Національний заповідник «Софія Київська».

Документ № 1.

Копія листа заступника голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО до Міністерства культури і туризму України з приводу святкування пам’ятних дат у 2010-2011 рр.
(від 03.11.2009 р.).

Коментар: З цього листа для організаторів Круглого столу все, власне, і почалося. Ним Нацкомісія вперше, хоча й post factum, офіційно поінформувала МКТ України про подання до Секретаріату ЮНЕСКО пропозиції щодо святкування 1000-ліття Софійського собору у 2011 р. і схвалення цієї пропозиції 35-ю сесією Генконференції ЮНЕСКО у жовтні 2009 р.

Документ № 2.

Копія листа з експертним висновком Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ щодо датування Собору святої Софії Київської (від 11.11.2009 р.).

Коментар: Цей документ з’явився у відповідь на запити МКТ України до наукових установ з приводу вищезазначеного подання Нацкомісії. Цікавий тим, що експертний висновок стосовно концепції Н.М. Нікітенко був підписаний самою Н.М. Нікітенко.

Документ № 3.

Копія листа з експертним висновком Інституту археології НАНУ щодо дати заснування Софії Київської (від 16.11.2009 р.).

Коментар: Цей та наступний документи з’явилися також у відповідь на запити МКТ України до наукових установ з приводу вищезазначеного подання Нацкомісії. Є зразками науково обгрунтованих експертних висновків.

Документ № 4.

Копія листа з експертним висновком Інституту історії України НАНУ щодо дати заснування Софійського собору в Києві
(від 18.11.2009 р.).

Коментар: Дивись коментар до документу № 3.

Документ № 5.

Копія листа Міністра культури і туризму України до Міністерства регіонального розвитку та будівництва України з приводу відзначення на державному рівні 1000-ліття від спорудження Софійського собору у Києві (від 20.11.2009 р.).

Коментар: Документ відображає офіційну позицію МКТ України щодо святкування 1000-ліття Софійського собору, яка була сформована на підставі вищенаведених експертних висновків. У листі зазначається, що запропонована дата є необгрунтованою, а її подання було здійснене без узгодження з відповідними органами виконавчої влади. Також звертають увагу засвідчені у листі факти щодо підробки протоколу засідання Наглядової ради НЗСК стосовно святкування 1000-ліття Софійського собору, розкриття саркофагу Ярослава Мудрого без відповідних дозволів та узгоджень тощо.

Документ № 6.

Копія звернення учасників Міжнародного наукового семінару «Архітектура Візантії і Стародавньої Русі ІХ-ХІІ ст.» до Міністерства культури і туризму України з приводу дати заснування Софійського собору у м. Києві (від 21.11.2009 р.).

Коментар: Документ є зверненням представників міжнародної наукової спільноти, стурбованих кулуарністю рішення щодо святкування 1000-ліття Софії Київської у 2011 р. Неодноразово коментувався представниками НЗСК в пресі без належного цитування і в образливій формі. Звернення було прийняте без заперечень усіма учасниками Міжнародного семінару в останній день його роботи, натомість підписатися під документом змогли лише ті, хто приймав участь у екскурсійній програмі семінару. Подаємо перелік вчених, які залишили свої підписи під документом (надано Оргкомітетом семінару):

Иоаннисян Олег – кандидат исторических наук, заведующий сектором Государственного Эрмитажа (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

Васильев Борис – кандидат искусствоведения, научный сотрудник Староладожского музея-заповедника (г. Старая Ладога, Российская Федерация)

Воронова Ариадна – зам. зав. кафедрой истории и теории христианского искусства Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва, Российская Федерация)

Армарчук Екатерина – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии Российской Академии Наук (г. Москва, Российская Федерация)

5. Белецкий Денис – художник-реставратор (г. Москва, Российская Федерация)

Стевович Иван – доктор философии, профессор кафедрі искусств Белградского университета (г. Белград, Республика Сербия)

Мальцева Светлана – ассистент кафедры истории русского искусства Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Пертербург, Российская Федерация)

Клименко М.В. – научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

Косицына Диана – аспирант Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

Яковлева Александра – аспирант Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

Науменко Валерий – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков Таврического национального университета (г. Симферополь, Украина)

Завадская Ирина – кандидат исторических наук, ученый секретарь Крымского отделения Института востоковедения Национальной академии наук Украины (г. Симферополь, Украина)

Бухвальд Ганс – доктор архитектуры, профессор Штутгартского университета (г. Штутгарт, Германия)

Севидж Мэтью – доктор философии, профессор Института истории искусства Венского университета (г. Вена, Австрия)

Калинина Е.А. – аспирант Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

Каппас Михалис – доктор философии, археолог, сотрудник Эфората византийских древностей (г. Каламата, Греция)

Пинатси Христина – докторант-архитектор Национального технического университета в Афинах (г. Афины, Греция)

Асланидис Климис – докторант-архитектор Патрасского университета (г. Патрас, Греция)

Мамалукос Ставрос – доктор архитектуры, профессор Патрасского университета (г. Патрас, Греция).

Документ № 7.

Копія листа-відповіді Міністерства культури і туризму України до Оргкомітету Міжнародного наукового семінару «Архитектура Византии и Древней Руси ІХ-ХІІ веков» з приводу звернення учасників семінару до Міністерства культури і туризму України
(від 25.12.2009 р.).

Коментар: Документ є офіційною відповіддю на звернення учасників Міжнародного наукового семінару та відображає позицію МКТ України з приводу недостатньої виваженості підходу НЗСК до датування Софійського собору у м. Києві.

Документ № 8.

Копія листа-відповіді дирекції Національного заповідника «Софія Київська» до Оргкомітету Міжнародного наукового семінару «Архітектура Візантії і Стародавньої Русі ІХ-ХІІ ст.» з приводу звернення учасників се-мінару до Міністерства культури і туризму України (від 18.01.2010 р.).

Коментар: Цей документ є відповіддю на звернення учасників Міжнародного наукового семінару, відправленою від імені дирекції НЗСК. У ньому, перш за все, звертає увагу недолуга спроба образити адресата листа особливою формою написання назви поважної організації «Государственный эрмитаж». В листі багато здравиць на власний рахунок, натомість абсолютно перекручено цитату про мораторій: в оригіналі – «мораторій на святкування», у листі НЗСК – «мораторій на наукову концепцію». І ще цікава подробиця: саме в цьому листі вперше з’являється сентенція про відсутність наукової концепції, яка б обгрунтовувала помилковість «нового датування» собору (ніби до Н.М. Нікітенко не проводились дослідження пам’ятки).

Документ № 9.

Копія листа з експертним висновком Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України до Міністерства культури і туризму України щодо проблеми датування Софійського собору
(від 02.02.2010 р.)

Коментар: Експертний висновок доктора історичних наук, професора Войтовича Л.В. щодо датування Софії Київської долучено до матеріалів Круглого столу на його прохання, оскільки сам дослідник не зміг прийняти участь у засіданні.

Документ № 10.

Витяг зі Звіту Національного заповідника «Софія Київська» про проведення 4 лютого 2010 р. Круглого столу «Датування Софії Київської у світлі нових фактичних даних».

Коментар: Загальну ситуацію, що склалася на цьому заході НЗСК, ми виклали у передмові. Тут ми зі звіту заповідника наводимо лише основні засади «концепції» Н.М. Нікітенко та її прихильників, структуровані по певних напрямках, яких намагалися дотримуватися і ми, формуючи цю збірку матеріалів. Також подаємо пункти «рішення Круглого столу» стосовно визнання «нового датування» офіційною концепцією заповідника. Як безпосередній учасник цього заходу, один з упорядників може засвідчити, що наприкінці того засідання було вирішено не приймати ніяких рішень та резолюцій, оскільки за ініціативою опонентів Н.М. Нікітенко виникла серйозна дискусія. Натомість в звіті, як бачимо, рішення є (і воно, до речі, абсолютно категоричне). Чи не нагадує це ситуацію з підробкою протоколу засідання Наглядової ради, про що йшлося в документі № 5?

Документ № 11.

Копія листа Президента Національної академії наук України академіка НАН України Б.Є. Патона з доданим експертним висновком щодо святкування 1000-ліття Софійського собору
(від 17.02.2010 р.).

Коментар: У листі відображено позицію Національної академії наук України щодо святкування 1000-ліття Софійського собору у 2011 р., підкріплену експертним висновком академіка П.П. Толочко. В останньому дуже цікавою є думка щодо некоректності загальної постановки питання про святкування ювілею від дня закладення церкви: загальноприйнятним (і не тільки в релігійних осередках) є святкування ювілею будівництва храму на день його освячення (тобто завершення).

Документ № 12.

Копія листа-звернення Національної комісії України у справах ЮНЕСКО щодо відзначення 1000-ліття Софійського собору
(від 27.02.2010 р.).

Коментар: Лист є відповіддю Нацкомісії на звернення МКТ України щодо необгрунтованості подання про святкування ювілею Софійського собору у 2011 р. Цікавими тут здаються заклик і далі приховувати від міжнародної спільноти ситуацію, яка склалася, а також сентенція стосовно того, що офіційне відзначення 1000-літнього ювілею заснування собору у 2011 р. не означатиме остаточного затвердження цієї дати як єдиної прийнятної.

Документ № 13.

Копія листа-відповіді співробітників Національного заповідника «Софія Київська» від 06.04.2010 р. на запрошення до участі у Круглому столі 07.04. 2010 р.

Коментар: Лист є офіційною відповіддю дирекції НЗСК на запрошення до участі у Круглому столі, матеріали якого представлені у цій збірці (лист підписано усіма запрошеними для участі в засіданні!). Текст цього документу не потребує особливих коментарів (тут і про відсутність контрконцепцій, і про марність «словесних дебатів» з «не такими» науковцями, інше). Звертаємо увагу ось на що: запрошення до участі в Круглому столі було надіслане в НЗСК за три тижні до події, а лист-відповідь було зроблено лише за день до засідання, більш того, ним учасники Круглого столу запрошуються на презентацію в заповідник на той самий час, коли призначено дискусії. А фахівці ж на це засідання їхали з інших міст, і навіть з-за кордону, готували доповіді, витрачали власний час і кошти… На нашу думку, така зневажливість з боку Н.М. Нікітенко та її прихильників до своїх опонентів, врешті решт, є просто образливою.

Документ № 14.

Копія листа-звернення представників наукової громадськості до Президента України з приводу святкування 1000-ліття Софії Київської від 07.04.2010 р.

Коментар: Останній документ є апогеєм творчої ініціативи дирекції НЗСК. Тепер ювілею вже замало, необхідно «нову хронологію» включити до українських підручників історії. І це мають зробити не науковці, а Президент України і його служби. Власне, нічого дивного у тексті цього документу немає (все до того йшло). Вражає, що цю нісенітницю підписали поважні вчені. І цей документ безумовно є історичним, тому ми й вважаємо за необхідне його зберегти для нащадків. Бо з офіційного сайту НЗСК, де він був розміщений 8 квітня 2010 р., цей лист за два дні загадково зник. Можливо, хтось з тих, хто підписав його, схаменувшись, відкликав свій підпис? Хотілося б сподіватися на це…

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 4.73 Мб)