Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Відомості про авторів

Баров Володимир Володимирович, магістрант І року історико-юридичного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Батуріна Світлана Сергіївна, к. і. н., науковий співробітник Інституту історії України НАН України

Бурляй Олександра Миколаївна, студентка ІV курсу історико-юридичного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Бучковська Олена Юріївна, кандидат культурології, доцент кафедри документальних комунікацій і бібліотечної справи Рівненського державного гуманітарного університету

Галуха Василь Левкович, к. і. н., доцент кафедри економічної теорії Рівненського державного гуманітарного університету

Головченко Володимир Іванович, д. політ. н., професор кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Горб Євген Сергійович, здобувач кафедри всесвітньої історії Донецького національного університету МОН України (м. Вінниця), начальник відділу з організації практик та працевлаштування випускників Маріупольського державного університету

Гордієнко Дмитро Сергійович, к. і. н., докторант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Долеско Світлана Валеріївна, генеральний директор Центру Української Культури та Мистецтва, м. Київ

Жарких Микола Іванович, к. хім. н., історик, літературознавець, мистецтвознавець, системний програміст, автор і керівник сайту «Мислене древо»

Казіміров Дмитро Вікторович, к. і. н., спеціаліст Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

Kowalczyk Rafał Wiktor, Dr hab. Profesor nadzwyczajny, Instytut Historii Uniwersytet Łódzki

Кондратьєв Ігор Вікторович, к. і. н., доцент кафедри всесвітньої історії Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Кондратюк Григорій Миколайович, д. і. н., професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Республіканського вищого навчального закладу «Кримський інженерно-педагогічний університет», м. Сімферополь

Кочергін Ігор Олександрович, к. і. н., доцент кафедри історії та політичної теорії ДВНЗ «Національний гірничий університет» м. Дніпропетровськ

Кривобок Олександр Павлович, к. і. н., доцент кафедри історії України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Кривошея Ірина Іванівна, д. і. н., професор, завідувач кафедри історії культури і методики навчання гуманітарних дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Лепявко Сергій Анатолійович, д. і. н., професор кафедри історії України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Луняк Євген Миколайович, д. і. н., професор, завідувач кафедри історії України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Мицик Юрій Андрійович, д. і. н., професор, завідувач відділу джерел з історії України княжої та козацької доби Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Мокляк Володимир Олександрович, заступник директора Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Нежута Сніжана Олексіївна, студентка Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова

Панченко Володимир Олександрович, к. і. н., доцент, науковий співробітник Музею гетьманства, м. Київ

Перепелиця Алла Іванівна, молодший науковий співробітник Національного історико-культурного заповіднику «Чигирин»

Пилипенко Володимир Миколайович, к. і. н., доцент Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Рябуха Юрій Валерійович, к. і. н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету

Ситий Ігор Михайлович, к. і. н., старший науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею імені В. В. Тарновського

Стахурська Анастасія Володимирівна, магістрантка І року історико-юридичного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Тарасов Сергій Вікторович, к. і. н., доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету

Фігурний Юрій Степанович, к. і. н., завідувач відділу української етнології Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України

Цибрій Андрій Анатолійович, дизайнер, м. Київ

Чухліб Тарас Васильович, д. і. н., провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, директор Науково-дослідного інституту козацтва

Подається за виданням: Україна між Польщею та Росією. – Ніжин: 2016 р., с. 255 – 258.