Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Передмова

Шановні колеги! Перед вами перший випуск науково-інформаційного збірника «Культурна спадщина Києва: вивчення та охорона історичного середовища». Його публікація є особливою подією в діяльності Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій, свідченням певних успіхів та набуття досвіду у сфері практичних та науково-методичних пам’яткоохоронних питань.

Державна організація «Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій», підпорядкована Управлінню охорони пам’яток історії, культури та історичного середовища, була створена у вересні 1997 року за розпорядженням Київської міської державної адміністрації. Метою її створення було удосконалення практичного вирішення проблем охорони всього комплексу нерухомих об’єктів культурної спадщини міста, проведення наукової та культурно-освітньої роботи в цій галузі. Структурним підрозділом Центру з 1998 року став Державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ».

Основними напрямками роботи Центру є обліково-дослідницький, інспекційний, охоронно-договірний та музейно-просвітницький. Їх виконання забезпечує міцний колектив фахівців-архітекторів, мистецтвознавців, істориків зі значним стажем роботи, кожен з яких робить свій внесок у багатогранну справу дослідження та охорони нерухомих пам’яток.

В умовах інтенсивного будівництва, яке розгорнулось в місті в останнє десятиліття, надзвичайно актуально постала проблема професійно вивіреного, коректного входження в історичне середовище, що було б запорукою його послідовного розвитку. Однією з передумов цього є забезпечення процесу проектування науково обгрунтованими історико-мистецтвознавчими та архітектурно-містобудівними дослідженнями. Це кропітка архівна та бібліотечна робота по віднайденню первісних проектів споруд та іншої іконографії, вивченню історії формування окремих ансамблів та забудови історичних ареалів, аналіз сучасної містобудівної ситуації.

Структура збірника складається з двох частин – інформаційної, яка містить загальні статистичні відомості про пам’ятки Києва та огляди діяльності окремих відділів Центру, і власне наукової, представленою широким колом досліджень. Серед них – питання збереження унікальності містобудівних утворень, розвідки з історії різних видових та типологічних груп пам’яток, висвітлення науково-реставраційних досліджень, розробки з ведення компьютерної бази даних Державного реєстру національного культурного надбання. Враховуючи розмаїття тематики поданих матеріалів, редакційна колегія намірено не задавала певних вимог до стилю та жанру викладення задля збереження характерності авторських текстів.

Ми ради бачити у збірнику своїх колег з інших організацій та установ, відомих у науковому колі грунтовними дослідженнями та публікаціями, докторів та кандидатів наук, а також молодих фахівців, які тільки починають свій шлях. Усвідомлення «цехової єдності» та відповідальності за збереження архітектурного середовища міста об’єднує дослідників різного профілю, кожен з яких докладає своїх зусиль у спільну справу.

Опубліковано : Культурна спадщина Києва: дослідження та охорона історичного середовища. – К. : АртЕк, 2003 р., с. 3 – 4.