Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Дослідження Дністра

10 років громадської екологічної експедиції “Дністер”

Дослідження Дністра : 10 років громадської екологічної експедиції “Дністер” / Редактор М.І.Жарких. – Львів-Київ : 1998 р. – 216 с.

Обкладинка книги

Збірник наукових праць “Дослідження Дністра” підготовано учасниками громадської екологічної експедиції “Дністер”, організованої Товариством Лева (Львів). Матеріали збірника підсумовують результати десяти польових сезонів (1988 – 1997 рр.) роботи експедиції. У вступній статті висвітлено історію експедиції, її завдання та форми роботи. Перша група статей присвячена питанням екології Дністра : це гідрологічні, гідрохімічні та геохімічні спостереження. Наступна група статей висвітлює біологію регіону : найважливіше значення для екології мають гідробіологічні дослідження, також істотні спостереження над світом птахів та рослинним покровом. Далі йдуть статті, присвячені історії культури : пам’яткам археології, загадковим і мало відомим у літературі довгим валам, пам’яткам архітектури. Чи не вперше для даного регіону висвітлено традиційні народні уявлення українців про екологію, про ставлення до природи. Філологи та історики знайдуть цікавий матеріал з топоніміки та антропоніміки у статті про ономастику Дністра. В додатках вміщено матеріали найновіших досліджень, включаючі виконані в 1997 році.

Збірник розраховано на наукових працівників, аспірантів, студентів екологічних та культурологічних спеціалізацій.

Робота над книгою закінчена 12.02.1998 р.

Книга має 216 сторінок, 37 таблиць, 109 малюнків, 19.75 обл.-вид.аркуша.