Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Заславщина багатьох культур

Збірка містить матеріяли наукової конференції, яка відбулась в Ізяславі 21 – 22 грудня 2006 року. люб’язно надав можливість розмістити у мережі вміщені у збірці статті.

Бібліографічний опис книги: Метафора спільного дому: Заславщина багатьох культур. – Ізяслав – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2006. – 278 с.

Обкладинка книги

Зміст

Південно-Східна Волинь в дописемний період і добу середньовіччя

Тетяна Гошко, Ігор Маркус, Григорій Охріменко Знахідки найдавніших металевих сокир на Волині

Юрій Мазурик До питання поширення половецьких казанів

Сергій Демидко Волино-Київське порубіжжя ХІ – ХІІІ ст. за «Літописом Руським»

Віктор Строюк Етнічні риси та племінна приналежність населення центральних земель Волині у ІХ – ХІІІ ст.

Земельні володіння «некоронованих королів Русі» князів Острозьких та Заславських

Владислав Берковський Заслав та Заславщина як один з важливих елементів торговельної структури Волині XVI – першої половини XVII ст.

Ігор Тесленко Чечелі-Новоселецькі та їхнє родове гніздо

Віктор Атаманенко Міста Заславщини на початку XVII ст.

Валентин Жаронкін Ординатська спадщина князів Заславських

Інна Чепіга Дві яскраві дати української національної святині

У складі двох імперій. Заславщина від кінця XVIII до початку 90-их років ХХ століття

Сергій Єсюнін Адміністративно-територіяльний поділ Заславщини наприкінці XVIII – початку ХХІ ст.

Тарас Вихованець «Генеральное описание Волынской губернии» як джерело з історії Заслава та Заславського повіту кін. XVIII – поч. ХІХ ст.

Олександр Романчук, Софія Медлярська З історії чеської колонії Ядвоніно Острозького повіту

Валерій Ковальчук, Юрій Корзун Національні меншини на Заславщині у 20 – 30-ті роки роки ХХ століття

Становище національних меншин Заславщини на початку 20-их років ХХ століття

Політика «коренізації» та зміни в становищі національних меншин у 1923 – 1933 роках

Згортання «коренізації» та відновлення політики репресій в середині та другій половині 30-их років ХХ століття

Список респондентів, спогади яких використані в роботі

Микола Манько Юзеф Кшивіцький – автор волинських матеріялів визначної пам’ятки польської краєзнавчої літератури «Słownik Geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich»

Тетяна Яцечко Сторінка з історії містечка Білогородка, або доля Євфросинії Горбатюк

Ярослав Кукуріка Заславщина в національно-визвольних змаганнях 1917 – 1922 років

Революційні події 1917 р.

Відлуння більшовицького перевороту

Період Центральної Ради

Гетьманська влада

Партизанський рух

Директорія

Наступ більшовиків

Перші кроки радянської влади

Опір большевицькій владі

Голод 1921 – 1923 рр.

Пам’ятки історії та культури міста Ізяслава і району

Олексій Збруцький Оборонна система палацoвого комплексу князів Санґушків у місті Заславі. Північно-західний бастіон

Наталія Майнгардт-Гоголь Охорона і облік культурної спадщини у Хмельницькій області: Заславщина

Архип Данилюк Давнє народнє житлово-господарське будівництво на Заславщині

Józef Skrabski Zasław jako ośrodek artystyczny w XVII i XVIII wieku

Документи і матеріяли

Ігор Тесленко Заславська замкова книга XVI століття

Арон Баренбойм Местечковые гурманы

Арон Баренбойм Изяславские клезмеры

Арон Баренбойм "Золотая" улица

Арон Баренбойм Пасхальный рассказ

Арон Баренбойм Родные акварели

о. Семен Гаюк Водохрещі

Свидетельство Федора Мацюка

N. N. З розповідей моєї бабуні

Розмова з Марією Савлук

Miscellanea

Володимир Рожко Давні церковні дзвони Божих храмів історичної Волині

Ігор Кривошея Список волинської шляхти, що мешкала в Уманському повіті Київської губернії в першій третині ХІХ століття

Юрій Земський Українсько-польське непорозуміння в ході повстання 1863 року

Анатолій Трембіцький Наукова та громадська діяльність Павла Жолтовського