Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Кременчук від заснування до 1764 р.

Вирський Д.С.

Реконструкція символіки Кременчуцької…

Бібліографічний опис паперової версії видання : Вирський Д.С. Українне місто:
Кременчук від заснування до 1764 р. – К. : 2004 р. – 436 c.

Моїм предкам –
козакам Кременчуцької сотні
присвячую

Вирський Дмитро Станіславович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України.

Науковий редактор: доктор історичних наук Ю.А.Пінчук

Рецензенти:

доктор історичних наук О.І.Гуржій

доктор історичних наук В.М.Горобець

доктор історичних наук В.В.Кравченко

Монографія є спробою представлення історії міста Кременчука та його округи від заснування (процес якого розтягнувся майже на століття з середини ХVI ст. до 30-х рр. XVII ст.) до часу ліквідації тут козацької адміністрації та підпорядкування більшості Кременчуччини Новоросійській губернії у 1764 р. У центрі уваги дослідника знаходилась доля локальної спільноти, місцева спадщина прикордоння («українності») доби козацької України, її вплив на розвиток міста та згуртованого навколо нього краю.

У 2007 році автор надав свою книгу для публікації на сайті «Мислене древо», за що ми висловлюємо йому глибоку вдячність.

Зміст

Передмова

До земляків

Вчені нотатки

Королівська фортеця (1571-1648)

Уходи і замок

Українська конкіста: змагання з Диким полем (промисли, сакральний центр та «метрополії»)

Одіссея заснування

Ім’я-доля

Магнати і козаки

Королі прикордоння: кн.Вишневецькі

«Сини коронні»: магнати і шляхта

Плебейське лицарство: пасинки Корони

Козацькі війни на Кременчуччині

Брати по зброї: битва при Пивських горах

Розбрат: Куруківська битва

Каїнові справи: шлях на Старицю

Кременчуцький первоцвіт: Козацька революція і Руїна (1648-1687)

Столична околиця: від сотні до полку

Покликані революцією: призовники Великого Гетьмана

«Час світу»: потенціал міста та регіональні перспективи

«Народ-військо»: полково-сотенна система

«Уламки цивільності»: магдебургія і церква

Агонія «уродзоних» і примарне староство

«ПоХмілля»

Виговський: війна з Війною

Юрась Хмельницький. Надія на єдність та розлам Дніпром

Тетеря і Брюховецький: консерватизм проти популізму

Війна всіх проти всіх. Гіркий смак «чужої правди»

Дорошенко: двобій з долею

Чигиринські війни: тризна по славі

Тіні Чигирина

На вістрі колонізації: змагання цивілізаторів (кінець XVII – 1764)

Знову кордон: застава, запорожці, іноземці

Закуток Гетьманщини

«Залізом і кров’ю»: Петровські війни та мазепинці на Кременчуччині

Зрима Держава: кордон і фортеці

Реставрація Правобережжя: знову козаки та шляхта

Правобережна Слобожанщина

«Дежавю» Речі Посполитої: гайдамаки і росіяни

Люди «білого царя»: імперська поселенська колонізація

Обрії матеріальної цивілізації

Химерний образ старосвітського суспільства на Кременчуччині

Агро-урбаністика: загальний стан міст Гетьманщини

Шлях-авантурник: місцеві транспортні та торгівельні артерії

Лицарі бізнесу: кременчуцьке чумацтво

«Старші та менші» діти Вітчизни: старшина, козаки, міщани, селяни та клір

«Південний» полк, «узбережна» сотня

«Всякому городу нрав і права»

Післямова

Додатки

1. Міські привілеї з Кременчуччини (XVII ст.)

Крилів (1616 р.)

Чигирин-Діброва (1636 р.)

Кременчук (1659 р.)

2. Акти на надання та купівлю маєтностей кременчуцьких (17 – 18 ст.)

3. Реєстри і компути козацьких сотень (середина 17 – перша чверть 18 ст.)

4. Ревізії 1752 р.

Ревизия Полку Миргородского Сотни Кременчуцкой

Реестр сотні Кременчуцкой

Ревизия Полку Миргородського Сотни Кременчуцкой

5. Старшинські долі : «Сказки» [автобіографічні оповіді] про службу

Бібліографія