Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Орнітологія

Андрій Бокотей, Ірина Когут

У цілому за три роки досліджень (1992 – 1994 рр.) на обстеженій території від с.Розвадів Миколаївського району Львівської області до м.Заліщики Тернопільської області виявлено 125 видів птахів. З них гніздовими в межах долини Дністра або безпосередньо вздовж берега є 97 видів. У гніздовий період зафіксовано ще 15 видів, але їх гніздування не доведене. Дев'ять видів для цієї території є пролітні, а чотири – залітні.

Найбільш чисельний вид – берегова ластівка (Riparia riparia). 16 видів є для цієї території рідкісними, а десять з них занесено до Червоної книги України (нове видання). Орнітофауна верхньої та середньої течії Дністра дещо різниться між собою за видовим складом та чисельністю окремих видів. Так, бджолоїдка золотиста (Merops apiaster) є звичайною в середній течії, тоді як у верхній мали місце лише окремі зустрічі і тільки один випадок гніздування. Висока залісненість берегів середнього Дністра сприяє поширенню на цій ділянці хижих птахів, зокрема канюка (Buteo buteo), яструбів малого (Accipiter nisus) і великого (A. gentilis), чорного шуліки (Milvus migrans), а також крука (Corvus corax). Порівняно з верхньою течією тут вища чисельність мартинів і крячків, що обумовлено наявністю значної кількості островів. У верхній течії Дністра майже на всьому відтинку пройденого маршруту тягнеться смуга прибережних заростей, тому тут домінують чагарникові види : кропив'янки (Sylvia), вівчарики (Philloscopus), соловейко східний (Luscinia l.), ремез (Remiz pendulinus) і т.д. В цій частині долини Дністра багато також стариць, яких тримаються більшість видів очеретянок (Acrocephalus), цвіркунів (Locustella), а також бугай (Botaurus stellaris), лунь болотяний (Circus aeruginosus) тощо.

Таблиця 7:1. Видовий склад орнітофауни вздовж верхнього та середнього Дністра (за даними 1992 – 1994 рр.)

Позначки в таблиці :

напівжирний – внесені до Червоної книги

масовий заліт спостерігався в 1992 р. – масовий заліт спостерігався в 1992 р., в інші роки цей вид не був зауважений [26].

1. Egretta alba рідкісний вид
2. Egretta garzetta рідкісний вид
3. Ardea cinerea звичайний вид
4. Ciconia ciconia звичайний вид
5. Ciconia nigra малочисельний вид
6. Botaurus stellaris рідкісний вид
7. Nycticorax nycticorax малочисельний вид
8. Anas platyrhynchos звичайний вид
9. Anas querquedula малочисельний вид
10. Pandion haliaёtus рідкісний вид
11. Pernis apivorus рідкісний вид
12. Accipiter nisus малочисельний вид
13. Accipiter gentilis малочисельний вид
14. Buteo buteo чисельність у середній течії значно вища, ніж у верхній
15. Milvus migrans малочисельний вид
16. Aquila chryzaёtus рідкісний вид
17. Aquila pomaryna рідкісний вид
18. Circaёtus gallicus рідкісний вид
19. Haliaёtus albicilla рідкісний вид
20. Cyrcus cianesus рідкісний вид
21. Circus aeruginosus малочисельний вид
22. Falco tinnunculus малочисельний вид
23. Falco subbuteo малочисельний вид
24. Falco vespertinus рідкісний вид
25. Perdix perdix малочисельний вид
26. Coturnix coturnix малочисельний вид
27. Crex crex малочисельний вид
28. Gallinula chloropus малочисельний вид
29. Charadrius dubius звичайний вид
30. Vanellus vanellus звичайний вид
31. Tringa totanus малочисельний вид
32 Tringa glareola малочисельний вид
33. Tringa ochropus малочисельний вид
34. Tringa nebularia малочисельний вид
35. Actitis hypoleucos звичайний вид
36. Haematopus ostralegus рідкісний вид
37. Phylomachus pugnax звичайний вид
38. Calidris alpina малочисельний вид
39. Calidris ferruginea малочисельний вид
40. Calidris minuta малочисельний вид
41. Limosa limosa малочисельний вид
42. Larus ridibundus чисельний вид
43. Larus canus звичайний вид
44. Larus cachinans звичайний вид
45. Larus fuscus рідкісний вид
46. Larus minutus масовий заліт спостерігався в 1992 р. малочисельний вид
47. Chlidonias nigra звичайний вид
48. Chlidonias leucoptera рідкісний вид
49. Chlidonias hybrida звичайний вид
50. Sterna hirundo чисельний вид
51. Sterna albifrons малочисельний вид
52. Columba palumbus звичайний вид
53. Streptopelia turtur малочисельний вид
54. Streptopelia decaocto малочисельний вид
55. Cuculus canorus звичайний вид
56. Alcedo atthis звичайний вид
57. Merops apiaster чисельність у середній течії значно вища, ніж у верхній
58. Upupa epops малочисельний вид
59. Apus apus малочисельний вид
60. Strix aluco малочисельний вид
61. Asio otus малочисельний вид
62. Asio flammeus рідкісний вид
63. Dendrocopus major малочисельний вид
64. Dendrocopus minor малочисельний вид
65. Picus canus малочисельний вид
66. Alauda arvensis звичайний вид
67. Riparia riparia надзвичайно чисельний вид
68. Hirundo rustica звичайний вид
69. Motacilla alba звичайний вид
70. Motacilla flava малочисельний вид
71. Anthus pratensis малочисельний вид
72. Phoenicurus ochruros
73. Anthus trivialis малочисельний вид
74. Lanius collurio малочисельний вид
75. Erithacus rubecula малочисельний вид
76. Luscinia luscinia чисельний вид
77. Luscinia megarhynchos рідкісний вид
78. Saxicola rubetra малочисельний вид
79. Saxicola torguata малочисельний вид
80. Oenanthe oenanthe малочисельний вид
81. Turdus merula звичайний вид
82. Turdus philomellus звичайний вид
83. Turdus pilaris звичайний вид
84. Locustella fluviatilis звичайний вид
85. Locustella naevia малочисельний вид
86. Acrocephalus arundinacaeus малочисельний вид
87. Acrocephalus schoenobaenus малочисельний вид
88. Acrocephalus scirpaceus малочисельний вид
89. Acrocephalus palustris малочисельний вид
90. Hippolais icterina звичайний вид
91. Sylvia borin малочисельний вид
92. Sylvia atricapilla звичайний вид
93. Sylvia communis чисельний вид
94. Sylvia curruca звичайний вид
95. Phylloscopus collybita чисельний вид
96. Phylloscopus trochilus звичайний вид
97. Phylloscopus sibilatrix малочисельний вид
98. Muscicapa striata малочисельний вид
99. Remiz pendulinus звичайний вид
100. Parus major звичайний вид
101. Parus caeruleus малочисельний вид
102. Parus palustris малочисельний вид
103. Sitta europaea малочисельний вид
104. Emberiza calandra рідкісний вид
105. Emberiza citrinella звичайний вид
106. Emberiza schoeniclus малочисельний вид
107. Fringilla coelebs звичайний вид
108. Chloris chloris малочисельний вид
109. Carduelis carduelis звичайний вид
110. Serinus serinus малочисельний вид
111. Spinus spinus малочисельний вид
112. Coccothraustes coccothraustes малочисельний вид
113. Acanthis cannabina малочисельний вид
114. Passer domesticus малочисельний вид
115. Passer montanus звичайний вид
116. Carpodacus erythrinus малочисельний вид
117. Strunus vulgaris звичайний вид
118. Oriolus oriolus звичайний вид
119. Pica pica чисельний вид
120. Garrulus glandarius звичайний вид
121. Corvus monedula малочисельний вид
122. Corvus frugilegus чисельний вид
123. Corvus cornix звичайний вид
124. Corvus corax звичайний вид
125. Bucephala clangula рідкісний вид

Примітки

26. Подана вище градація чисельності дуже умовна і актуальна лише для прибережної смуги Дністра, і лише у весняно-літній період. Для реальної оцінки статусу окремих видів потрібні більш широкомасштабні дослідження.