Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Славута і Славутчина

Бібліографічний опис книги: Славута і Славутчина : минуле і сучасне. Частина 1. ХІХ – ХХ століття. Збірник наукових праць. – Славута, 2003. – 122 с.

Герб Сангушків

У першій частині збірника розглядається коло проблем, що стосуються історії та сучасності міста Славути та Славутського району Хмельницької області у ХІХ – ХХ ст. Висвітлюються питання економічного, культурного та соціального розвитку не лише Славутчини, але й сусідніх з нею теренів.

Для істориків, краєзнавців, викладачів та студентів, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Голова редколегії — Берковський В.Г., кафедра історії XVI – XVIII ст. Університету М.Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща);

Відп. редактор — Панишко Ю.М., к.м.н., доц., кафедра гуманітарних дисциплін Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Члени редколегії: Винокур І.І., д.і.н., проф., Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет;

Журко О.І., к.і.н., проф., Хмельницький інститут бізнесу;

Ковальський М.П., д.і.н., проф., проректор Національного університету "Острозька академія";

© дизайн і верстка В.Берковський, 2002

Зміст

Колодний О. Деякі віхи з історії Славутчини у світлі археологічних досліджень

Прищепа О. Вплив нових містоутворюючих факторів на розвиток Славути в другій половині 19 – на початку 20 ст.

Черкаська Н. Листи князя Романа Даміана Сангушко, останнього власника славутського маєтку з родових фондів ЦДІАК України

Р.Д.Сангушко Лист до Ксаверія Замойського у господарчих справах

Р.Д.Сангушко Лист до Ксаверія Замойського про тактику Польського кола в ІІІ Державній думі

Р.Д.Сангушко Лист до Францишека Потоцького у зв’язку з відозвою Центрального громадського комітету для дітей вигнанців у Південно-Західному краю

Комарницький О. Містечка Південної Волині в контексті Української революції 1917-1920 рр.

Нестеренко В. Етнонаціональний розвиток Славутчини в 20 – 30-ті роки ХХ ст.

Боднар І. Неп на Поділлі: досвід державної ініціативи

Матвєєв А. Репресивна політика щодо заможного селянства на Славутчині

Шевченко М. Мартиролог "Грос-лазарету" м. Славути: пошук загиблих воїнів продовжується

Бездрабко В. Архівісти й «Історія міст і сіл Української РСР»: історія написання

Берковський В. Славутчина в історико-краєзнавчих дослідженнях: на межі тисячоліть

В.Берковський Перелік підприємств Славутського району, що діяли до 1917 року

В.Берковський Іноземні піддані, що проживали й працювали на теренах міста Славута і Славутського району протягом середини ХІХ ст.

В.Берковський Бібліографічний покажчик з історії м. Славути та Славутського району

Збірники документів та матеріалів, виданих у 1800-1999 рр.

Неопубліковані джерела: архіви та невидані рукописи

Статті у пресі та інших не наукових виданнях

Статті у наукових збірниках та виданнях

Монографічні видання : книги, брошури. Енциклопедичні та довідкові видання

Опубліковані джерела та література на іноземних мовах