Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Список волинської шляхти, що мешкала в Уманському повіті Київської губернії в першій третині ХІХ століття

Ігор Кривошея

Уманщина не входить до складу Волині, але в їхній історії є спільні сторінки. Уманщина – це реґіон, що охоплює окремі райони Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей і тяжіє до Умані. Він може бути окреслений приблизно такими межами: на заході – річка Буг від гирла Удича до гирла Синюхи, на півдні – річка Синюха, на сході – річка Гірський Тікич, на північному заході – лінія від верхів’їв Тікича до устя Удича [Ткаченко М. Гуманщина в XVI – XVII вв. – К., 1927; Березанская С. Памятники предскифского времени на Уманщине и их историческое значение: Автореферат канд. дисс… – К., 1959; Стефанович В. А., Диденко О. П. Археологические памятники Уманщин(: В 2-т. – Умань, 1968-1974; Нарис історії Уманщини (з найдавніших часів до 60-х років ХХ століття): Монографія. – К., 2001; Кузнець Т. В. Уманщина в адміністративно-територіальному усторї України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2002. – № 1; Священко З. В. Історія Уманщини (З найдавніших часів до середини XVII ст.). – Черкаси, 2006.].

Уманщина до 1793 р. входила до складу Брацлавського воєводства. Після другого поділу Речі Посполитої його територія повністю ввійшла до складу однойменної губернії, потім намісництва (1795 р.). 27 січня 1795 р. південні райони були включені до новоутвореного Вознесенського намісництва, а потім губернії. У переліку повітових міст зустрічаємо також Умань. Пізніше Уманський повіт було включено до складу Київської губернії (1796/1797 рр.) [Петренко О. Брацлавська губернія і Брацлавське намісництво // Київська Старовина. – 2000. – № 1. – С. 45-46.].

В ході дослідження архівних фондів виявилося, що частина уманської шляхти тісно пов’язана з Волинню. Саме це й спонукало опублікувати чергову частину списку шляхти Уманщини у краєзнавчому збірнику.

В останні роки в дослідженні історії шляхетства Правобережної України відбувся значний прорив. Праці, присвячені цій науковій проблематиці, охоплюють широке коло питань [Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українським масами (1831 – 1863). – К., 1997.; Бовуа Д. Битва за землю в Україні. 1863 – 1914: Поляки в соціо-етнічних конфліктах. – К., 1998; Свербигуз В. Старосвітське панство. – Варшава, 1999; Кривошея І. Шляхетські роди Уманського повіту Київської губернії записані в одновірці // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Біла Церква, 2001. – Вип. 2001 р. – С. 205-212; Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. До питання про інкорпорацію та юридичну легітимацію шляхти Правобережної України в Російській імперії (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Вип. 16. – Херсон, 2004. – С. 82-91. Поліщук Н. Законодавчі акти Російської імперії про становище правобережного шляхетства в 30 – 50-х рр. (історіографічний аспект) // Сангушківські читання. Збірник наукових праць І Всеукраїнської наукової конференції (24 – 25 січня 2003 р., м. Славута). – Львів, 2004. – С.182-186 та інші.]. Серед них особливе місце займають публікації архівних документів, які підготували Сергій Лисенко та Євген Чернецький [Лисенко С., Чернецький Є. Правобережна шляхта кінець XVIII – перша половина ХІХ ст. Список шляхти Волинської, Київської та Подільської губернії, дворянські права якої перевірила Центральна ревізійна комісія. – Біла Церква, 2002; Легітимована Правобережня шляхта (кінець XVIII – середина ХІХ ст.) / Уклад.: С. Лисенко, Є. Чернецький. – Біла Церква, Вид. О. Пшонківський, 2006. – Т. 2-5.].

Нижче наводимо список шляхти Уманського повіту першої третини ХІХ століття, яка була визнана у російському дворянстві Волинським дворянським зібранням. Це фраґмент реєстру уманської шляхти, укладеного предводителем дворянства Уманського повіту Київської губернії Піонтковським [Державний архів Київської области. – Ф. 782, оп. 3, спр. 138.].

Список скорочень:

ВДДЗ – Волинське дворянське депутатське зібрання;

КДДЗ − Київське дворянське депутатське зібрання;

ч. р. к. – частина родовідної книги;

с. – село;

м. – місто.

А

Прізвищ немає

Б

Бржозовські:

Іван Тимофіїв 66 р.

його сини: Никифор 27 р., Петро 18 р., Роман 16 р., Макарій 13 р.

ВДДЗ, 11.12.1802, VI ч. р. к.

Богуславські:

Ігнатій Філіппів 49 р. з синами Францем 22 р., Костянтином 20 р., Войцехом 14 р.,

Михайлом 13 р., Семеном 12 р., Тимофієм 7 р.

його рідні брати: Матеуш 39 р. з синами Фортунатом 10 р., Станіславом 8 р.,

Степаном 3 р. і Казимир Фортунат 33 р.

ВДДЗ, 24.12.1802, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Ксьондзівка

Барановські:

Дмитро Михайлів 47 р. з синами Василем 22 р., Тимофієм 20 р., Іваном 17 р., Степаном 14 р.

ВДДЗ, 31.12.1802, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Бєлашки

Белятовичі:

Матеуш Осипів 54 р. з сином Вікентієм 23 р.

ВДДЗ, 31.12.1802. І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Крачківка

Бачинські:

Генріх Войцехів 28 р. з рідними братами Томашем 22 р., Францем 18 р.,

Юліяшем 16 р., Граціяном 14 р.

Генріха рідний дядько Ігнатій Іоакім Осип Франців Бачинський з синами Іваном 26 р., Онуфрієм 17 р., Рафаїлом 5 р.

Ігнатія рідний брат Вікентій 33 р.

ВДДЗ, 3.12.1802, І ч. р. к.

м. Умань

Бржоски:

Василь Михайлів 4? з рідним братом Андрієм 3?

ВДДЗ, 19.12.1802, І ч. р. к.

м. Умань

В

Венгржиновські:

Онуфрій Франців 30 р. з синами Цезарієм 9 р., Миколою 4 р.

ВДДЗ, 3.12.1802, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Кочубіївка

Войнаровські:

Теофіл Франців 52 р.

ВДДЗ, 12.11.1823, І ч. р. к.

м. Умань

Вітвицькі:

Лукіян Григоріїв 59 р. з сином Павлом 20 р.

його рідного брата Дем’яна сини Григорій 29 р., Артамон 21 р., Ярмолай 20 р.

Лукіяна рідного дядька Івана сини Григорій 25 р., Яків 12 р.

ВДДЗ, 15.12.1802, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Небеліївка

Вільчинські:

Микола Войцехів 37 р. з сином Феофілом 6 р.

Його рідні брати Матвій 25 р., Гіпполіт 23 р.

ВДДЗ, 4.12.1802, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Колодисте

Вітковські:

Антон Осипів 77 р. з сином Антоном 35 р.

ВДДЗ, 5.02.1803, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Посухівка

Вишньовські:

Леон Петрів 26 р. з рідними братами Юліяном 24 р., Бальтазаром 16 р., Олександром 8 р.

Леона двоюрідний брат Павло Михайлів Вишньовський 40 р. з сином Зеноном 10 р.

Павла братанич Ігнатій Франців Вишньвський 8 р.

Ігнатія рідний брат Станіслав 38 р. з сином Степаном 5 р.

ВДДЗ, 19.12.1802, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Громи

Г

Гулевичі:

Осип Людовиків 35 р.

його рідні брати Авґустин 28 р., Владислав 26 р.

ВДДЗ, 11.11.1802, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Берестівець

Глинські:

Олександер Лукіянів 39 р. з синами Степаном 9 р., Леоном 8 р., Зеноном 7 р.,

Костянтином 5 р., Феліксом 4 р., Гіпполітом 3 р.

ВДДЗ, 10.03.1803, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Мошурів

Гловацькі:

Осип Федорів 42 р. з сином Філіппом 17 р.

його рідний брат Войцех 38 р. з синами 14 р., Ілля 9 р., Іван 2 р.

Олександер Григоріїв Гловацький 17 р. з рідними братами Іваном 12 р., Варфоломеєм

10 р., Марком 9 р., Карлом 5 р.

Осипа братаничі Костянтин 16 р., Іван 9 р. Семенові

ВДДЗ, 31.12.1802, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Багва

Гощинські:

Владислав Осипів 28 р.

його рідний брат Фаустин 27 р.

ВДДЗ, 20.07.1820, VI ч. р. к.

м. Умань

Ґ

Прiзвищ немає

Д

Добржанські:

Антон Авґустинів 42 р. з синами Фелікс 11 р., Павло 8 р.

ВДДЗ, 10.12.1829, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Паланка

Дубравські:

Осип Олександрів 27 р.

його двоюрідні брати Іван 20 р., Франц 11 р., Адам 10 р. Каетанові

ВДДЗ, 8.12.1802, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Городниця

Доманські:

Варфоломей Михайлів 43 р. з синами Діонісієм 26 р., Вікентієм 18 р., Григорієм 16 р., Осипом 13 р., Іваном 10 р.

його рідний брат Петро 40 р. з сином Федором 16 р.

ВДДЗ, 19.05.1817, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Війтівка

Доманські:

Лукіян Шимонів 35 р. з сином Семеном 2 р.

ВДДЗ, 19.05.1817, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Полянецьке

Добровольські:

Франц Михайлів 48 р. з синами Іосафатом 26 р., Романом 24 р., Михайлом 20 р.,

Адольфом 10 р.

ВДДЗ, 11.12.1826, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Чорна Кам’янка

Дзенцьоловські:

Ципріан Федорів 25 р.

його рідний брат Еразм 13 р.

ВДДЗ, 2.12.1802, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Кочубіївка

Дембовські:

Франц Адамів 85 р. з сином Вікентієм 23 р.

ВДДЗ, 14.03.1803, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Зеленків

Дембовські:

Вікентій Антонів 28 р.

ВДДЗ, 22.04.1802, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Максимівка

Дашковські:

Іван Кіндратів 67 р. з синами Федором 42 р., Олександром 40 р., у якого сини Павло

17 р., Василь 12 р., Лукіян 8 р., Федір 2 р., Андрій 34 р., у якого сини Андрій 6 р.,

Василь 4 р., Антон 2 м., Філіппом 27 р., у якого сини Андрій 6 р., Фома 3 р., Антоном

24 р.

Івана братаничі:

Михайло Григоріїв 47 р. з синами Степаном 9 р., Лукіяном 2 р.

Матвій Григоріїв 30 р.

Матвія двоюрідні брати Іван 31 р., Федір 24 р., Яків 11 р. Тимофієві

Івана двоюрідні брати:

Микола Михайлів 25 р., Іван 18 р.

Миколи двоюрідний брат Михайло Юріїв 22 р.

Івана братанич Іоакім Григоріїв 47 р. з синами Антоном 15 р., Левом 8 р.

Іоакима рідні брати Федір 32 р., у якого сини Василь 7 р., Фелікс 5 р., Іван 27 р., у

якого сини Яків 7 р., Фелікс 3 р.

ВДДЗ, 15.12.1802, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Багва

Древновські:

Валеріян Валеріянів 40 р. з сином Карлом 5 р.

ВДДЗ, 31.12.1802, І ч. р. к.

м. Умань

Дуніни:

Станіслав Осипів 20 р.

Станіслава рідний дядько Антон 40 р. з сином Іваном 7 р.

ВДДЗ, 3.08.1816, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Рогова

Е

Прізвищ немає

Є

Єзерські:

Іван Клементіїв 25 р. з сином Цезарій 1 р.

його рідний брат Федір 18 р.

ВДДЗ, 16.03.1822, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Добра

Ж

Жуковські:

Антон Адамів 62 р. з сином Осипом 28 р.

ВДДЗ, 31.12.1803, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Соколівка

З

Змієвські:

Франц Вікентіїв 40 р. з сином Алоїзієм 16 р.

ВДДЗ, 6.07.1818, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Юрпіль

Загурські:

Осип Станіславів 54 р. з синами Олександром 16 р., Василем 6 р.

ВДДЗ, 30.12.1811, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Берестівець

К

Козловські:

Еразм Іванів 43 р.

його рідний брат 39 р.

ВДДЗ, 5.07.1828, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Лещинівка

Котлевичі:

Антон Ігнатієв 42 р. з сином Іваном 7 р.

його рідний брат Микола 38 р. з сином Вацлавом 11 р.

його двоюрідний брат Павло Іванів 18 р.

ВДДЗ, 10.07.1810, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Ксьондзівка

Кісєлі:

Петро Андріїв 29 р.

ВДДЗ, 20.12.1802, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Лащова

Кошицькі:

Домінік Шимонів 52 р. з синами Іван 16 р., Матвій 13 р., Станіслав 10 р., Фелікс 6 р.

ВДДЗ, 17.04.1817, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Дзендзелівка

Кісєлі:

Ромуальд Андріїв 38 р.

ВДДЗ, 20.12.1802, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Пеньківка

Каміньські:

Прокопій Петрів 82 р. з синами Степаном 42 р, у якого сини Данило 12 р., Ігнатій

4 р., Михайло 37 р., у якого сини Олександер 5 р., Роман 3 р.

ВДДЗ, 17.12.1802, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Бєлашки

Калечицькі (Камчицькі ?):

Вікентій Казимирів 46 р.

ВДДЗ, 16.03.1803, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Максимівка

Кропивницькі:

Гіпполіт Лукіянів 34 р.

ВДДЗ, 1.12.1802, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Майданецьке

Качинські:

Михайло Гаврилів 36 р. з сином Людвіком 8 р.

ВДДЗ, 24.11.1827, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Підвисоке

Л

Ласінські:

Василь Іванів 34 р. з сином Володимиром 1 р.

його рідні брати Дмитро 12 р., Тимофій 10 р.

його двоюрідні брати Андрій 40 р. з синами Федором 13 р., Михайлом 7 р., Вікентієм

1 р., Михайло 34 р. з сином Дмитром 3 р., Венедикт 29 р. з сином Романом 3 р.

ВДДЗ, 14.11.1802, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Побійна

Лозинські:

Франц Войцехів 38 р. з сином Анастазієм 12 р.

ВДДЗ, 15.12.1832, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Війтівка

Лясоцькі:

Фелікс Антонів 37 р.

ВДДЗ, 3.12.1802, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Маньківка

Лонцькі:

Ілля Михайлів 27 р.

ВДДЗ, 22.04.1822, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Кишинці

Лозинські:

Тимофій Франців 52 р. з синами Мартином 32 р., Протом 24 р., Антоном 22 р.,

Осипом 19 р., Павло 11 р.

ВДДЗ, 18.12.1802, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Танське

Лапінські:

Адам Григорій Ігнатіїв 32 р.

ВДДЗ, 21.02.1819, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Дзендзелівка

Людвіцькі:

Степан Осипів 74 р.

ВДДЗ, 10.09.1805, І ч. р. к.

м. Умань

М

Малишевські:

Шимон Тадеуш Шимонів з сином Войцехом Зеноном 1 р.

ВДДЗ, 1805, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Попівка

Мержієвські:

Гаспер Іванів 62 р. з синами Лев 31 р., Клементій 14 р.

ВДДЗ, 12.06.1818, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Молодецьке

Мошинські:

Франц Ігнатів 45 р.

ВДДЗ, 10.02.1819, VI ч. р. к.

Уманський повіт, деревня Звірки

Михалевські:

Ігнатій Яковлів 34 р. з сином Юстином 1 р.

ВДДЗ, 9.03.1803, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Дзендзелівка

Мартиновські:

Олександер Павлів 50 р.

ВДДЗ, 10.12.1802, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Кислин

Н

Незабітовські:

Костянтин Осипів 32 р. з сином Домініком 4 р.

ВДДЗ, 21.09.1803, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Шарина

Ненцинські:

Іван Антонів 37 р.

ВДДЗ, 29.11.1802, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Підвисоке

Неймани:

Іван Рафал Іванів 25 р.

його рідний брат Теофіл 22 р.

Костянтин Антонів Нейман 23 р. з рідними братами Францем 20 р., Павлом 17 р.,

Осипом 16 р.

ВДДЗ, 14.12.1804, VI ч. р. к.

м. Умань

О

Обедзинські:

Франц Миколаїв 76 р. з сином Вікентієм 49 р., у якого сини Еразм 21 р., Теофіл 20 р.,

Афанасій 16 р., Норберт 15 р., Аполон 4 р.

ВДДЗ, 22.12.1802, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Текуча

Ольшевські:

Іван Іванів 60 р. з синами Антонієм 32 р., у якого син Іван 6 р., Теодором 27 р.,

Діонісієм 17 р., Степан 10 р.

ВДДЗ, 7.03.1803, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Максимівка

П

Пудельські:

Ігнатій Олександрів 46 р.

ВДДЗ, 6.06.1828, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Пеньожкова

Потемські:

Осип Казимирів 67 р. з сином Калікстом 33 р., у якого син Віктор 2½ р.

ВДДЗ, 15.08.1824, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Добра

Політовичі:

Войцех Осипів 45 р. з сином Геронімом 24 р.

ВДДЗ, 29.11.1802, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Добра

Пьотровські:

Іван Миколаїв 63 р. з синами Северином 32 р., у якого сини Домінік 5 р., Степан 1 м.,

Осипом 10 р., Григорієм 8 р.

ВДДЗ, 3.03.1803, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Красноставка

Пекарські:

Тимофій Гаврилів 49 р.

ВДДЗ, 2.12.1802, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Ягубець

Поліковські:

Франц Казимирів 47 р.

ВДДЗ, 13.03.1825, VI ч. р. к.

м. Умань

Пржишиховські:

Криштофор Ігнатіїв 33 р.

ВДДЗ, 28.11.1802, І ч. р. к.

м. Умань

Р

Рафаловичі:

Михайло Тимофіїв 37 р.

ВДДЗ, 27.02.1824, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Коржова

Радвани:

Осип Осипів 37 р. з сином Осипом 1 р.

його рідний брат Домінік 27 р.

ВДДЗ, 25.11.102, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Шарина

Радомські:

Антон Осипів 61 р. з синами Михайлом 34 р., Костянтином 33 р., у якого сини

Степан 3, Франц ½ р., Антоном 22 р.

Руссіяни:

Петро Павлів 27 р.

ВДДЗ, 29.11.1802, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Синиця

Романовські:

Вікентій Андріїв 32 р.

ВДДЗ, 6.06.1828, VI ч. р. к.

м. Умань

Равіньські:

Вікентій Семенів 52 р. з синами Юзефатом 14 р., Лонгіном 4 р., Феліксом 1 р.

ВДДЗ, 9.10.1817, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Хижна

Радзинковські:

Олексій Осип Миколаїв 21 р.

його рідний брат Роберт 19 р.

ВДДЗ, 10.10.1828, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Колодисте

С

Севруки:

Фабіян Севастіян Матвіїв

ВДДЗ, 20.04.1803, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Лещинівка

Сташкевичі:

Іван Андріїв 35 р. з сином Іваном 5 р.

його рідні брати Антон 12 р., Севестіян 9 р.

ВДДЗ, 22.12.1802, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Ризина

Сташкевичі:

Степан Степанів 26 р.

його рідні брати Карл 25 р., Іван 17 р., Діонісій 12 р.

ВДДЗ, 22.12.1802, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Ризина

Сапальські:

Тадеуш Антонів 80 р. з синами Левом 31 р., Осипом 20 р., Михайлом 20 р.

ВДДЗ, 19.09.1817, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Лебединка

Савицькі:

Данило Томашів 42 р. з сином Сельвестром Василем 10 р.

ВДДЗ, 25.08.18011, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Антонівка

Т

Туровські:

Севастіян Яцентів 50 р. з синами Леонтієм 15 р., Антоном 11 р., Валерієм 7 р.,

Тітусом 2 р.

ВДДЗ, 15.03.1825, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Маньківка

Томашевські:

Іван Євдокимів 15 р.

його рідні брати Микита 11 р., Клементій 8 р.

ВДДЗ, 11.02.1812, І ч. р. к.

Уманський повіт, м. Торговиця

Туровські:

Вікентій Андріїв 38 р.

ВДДЗ, 15.03.1825, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Каменече

Трзцинські:

Вікентій Вікентіїв 35 р.

ВДДЗ, 28.12.1805, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Розсішки

Тарновські:

Осип Петро Бонавентурів 33 р.

його рідні брати Франц 24 р., Владислав 19 р., Гілярій 32 р. з сином Генріхом

Авґустином 1 р.

ВДДЗ, 15.03.1829, VI ч. р. к.

м. Умань

У

Прізвищ немає

Ф

Формальські:

Павло Мартинів 54 р. з сином Костянтинів 8 р.

ВДДЗ, 10.08.1816, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Покотилова

Х

Хмельовські:

Іван Варфоломіїв 40 р. з сином Вікентієм 9 р.

ВДДЗ, 6.02.1803, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Бабанка

Хухровські:

Іван Григорій Антонів 62 р. з сином Петром 7 р.

ВДДЗ, 1.12.1802, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Свердлікове

Ц

Цибульські:

Іван Матвіїв 76 р.

ВДДЗ, 23.06.1803, І ч. р. к.

м. Умань

Ч

Черкавські:

Авґустин Марцеліїв 39 р. з синами Адольфом 6 р., Левом 4 р., Цеславом 5 р.

його батько Марцелій Гаврилів Цеславський 60 р.

ВДДЗ, 23.11.1803, І ч. р. к.

Уманський повіт, с. Кузьмина (Гребля?)

Чернії:

Михайло Вацлав 41 р.

ВДДЗ, 31.12.1802, І ч. р. к.

м. Умань

Чайковські:

Філіп Юліян 40 р.

ВДДЗ, 5.06.1828, VI ч. р. к.

м. Умань

Ш

Шиманьські:

Франц Андріїв 68 р. з синами Михайлом 35 р., Ромуальдом 25 р., Францом 15 р.

ВДДЗ, 18.12.1802, І ч. р. к.

місце проживання не вказано

Щ

Щепановські:

Петро Павло Матвіїв 33 р.

ВДДЗ, 19.12.1830, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Верхнячка

Ю

Юркевичі:

Яків Петрів 43 р. з синами Станіславом 20 р., Іваном 2½ р.

ВДДЗ, 13.07.1827, VI ч. р. к.

місце проживання не вказано

Я

Яцковські:

Павло Матвіїв 31 р.

ВДДЗ, 5.02.1803, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Кочубіївка

Янковські:

Фортунат Ігнатій 40 р. з синами Гвідоном 13 р., Іваном 11 р.

ВДДЗ, 10.12.1802, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Красний Кут

Якубовські:

Михайло Войцехів 41 р. з синами Авґустином 12 р., Аполоном 12 р., Олександром

7 р., Рафаїлом 6 р.

його рідні брати Іван 33 р., Ципріан 20 р.

ВДДЗ, 29.07.1829, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Глибочок

Яницькі:

Осип Андріїв 40 р. з синами Болеславом 9 р., Ярославом 6 р.

його рідний батько Андрій Михайлів 78 р.

ВДДЗ, 18.12.1802

КДДЗ, 30.11.1839, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Псярівка

Ястржембські:

Шимон Антонів 65 р. з синами Ксаверієм 35 р., у якого син Марцелій 1 р.,

Симфоріяном 27 р., у якого син Іван 2 р.

ВДДЗ, 31.12.1803, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Псярівка

Ящовські:

Вікентій Адамів 32 р. з синами Михайлом 3 р., Маврицієм 2 р., Іваном 2 м.

його рідний брат Гаврило 26 р.

його рідного померлого брата Франца син Карл 13 р.

ВДДЗ, 16.06.1828, VI ч. р. к.

Уманський повіт, с. Талянки