Start page

MYSLENE DREVO

We build the ukrainian Ukraine!

?

White willow, Salix alba

Parnikoza I.Yu.

White willow, Salix alba

White willow, Salix alba, Verblud (Camel) Bay region, Obolon, Kyiv, (Photo Parnikoza I.)