Myslene drevo logo

MYSLENE DREVO

We build the ukrainian Ukraine!

SCIENCE

EDUCA
TION

LITERA
TURE

Mail to site
Print version
News (RSS)
Science / Historical sources

Historical sources

 1. Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919–1921) (2016)
 2. Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Справоздання губерніяльних старост і комісарів (1918 – 1920) (2017)
 3. Вільні матроси сіл Дереївки і Куцеволівки (2014)
 4. Кременецький земський суд (1965)
 5. Перший всеукраїнський православний церковний собор УАПЦ (1999)
 6. Баняс В. Спорт у Західній Україні: 1926 – 1939 рр. (2015)
 7. Гільденштедт Й. Подорож Єлисаветградською провінцією 1774 року (2005)
 8. Жарких М.І. Чорнобильська катастрофа у кривому дзеркалі комуністичної преси ()
 9. Жахалова Н. В. Метрична книга двох приходів: слобід Буянської і Попельнастої 1770-1782 років (2011)
 10. Ісаєвич Я. Д. Мартин Груневег і його опис Києва
 11. Луняк Є. Козацька Україна ХVІ – ХVІІІ ст.
  очима французьких сучасників
  (2013)
 12. Miechowski M. Treatise on the two Sarmatia (1936)
 13. Pivovar A.V. The settlements of Zadniprsky places
  before the New Sarbia formation
  ()
 14. Пивовар А. В., Ковтун М. В. Фонд Херсонської духовної консисторії ()
 15. Пивовар А.В. Поселення Херсонської губернії за повітовими алфавітами 1856 року ()
 16. Пивовар А.В., Пєший О.І., Шляховий К.В. Земельні банки Новоросійського краю ()
 17. Пивовар А.В. Алфавіти поселень «київських» повітів Вознесенського намісництва 1796 року (2011)
 18. Карти і плани в джерелознавчих студіях
  Лідії Пономаренко
  (2012)
 19. Romm G. Journey to the Crimea in 1786 (1941)
 20. (1990)

Please this page? Help us to develop this site!

© 1999 – 2019 «Myslene drevo» group, authors of articles

Reprinting of articles from site are encouraged while
reference (hyperlink) to our site is provided

Site powered by

Load count : 2931

Modified : 27.05.2018

If you look up the type error
on this page, please select it
by mouse and press Ctrl+Enter.