Myslene drevo logo

MYSLENE DREVO

We build the ukrainian Ukraine!

SCIENCE

EDUCA
TION

LITERA
TURE

Mail to site
Print version
News (RSS)
Science / Kyiv studies / Kyiv islands and coastal… / 4. Ways to save the valley of the Dnipro in Kyiv

Kyiv islands and coastal tracts on the Dnipro – through the ages

4. Ways to save the valley of the Dnipro in Kyiv

Parnikoza I.Yu.

«Яким має бути національний парк в Татрах і як маємо підійти до питання його створення? Приклад для таких «парків» американський парк Єллоустоун є повним резерватом. Людина не може там нічого робити, може тільки ходити та дивитися. Якщо ми не маємо змоги мати національного парка відповідно до американської практики, то принаймні можемо отримати його у власному виконанні. На відступ же від початкової ідеї при цьому слід дивитися лише як на необхідне зло».

Я. Гілберт-Павліковський, 1923 р.

Питання збереження дніпровської заплави в Києві прогресивні люди свого часу почали ставити ще в кінці ХІХ на поч. ХХ ст., що супроводжувалося ініціативами з припинення розміщення джерел забруднення на заплаві, боротьбою із стічними водами, а також боротьбою з браконьєрством. Згодом були створені і перші природоохоронні території для захисту нерестовищ – так звані рибні заповідники. З 1921 р. на прикиївській заплаві діяв заповідник «Конча-Заспа», ліквідований в 1934 р. В період після другої світової війни нарешті було гідно оцінено природний потенціал київської заплави і її цінне ландшафтно-рекреаційне значення. Це призвело до рішення не відновлювати острівні поселення. Зауважимо, що подібний підхід до цінування ландшафтно-рекреаційних властивостей річкових заплав в межах міської території поширився і в великих міських центрах Західної і Центральної Європи, внаслідок чого окремі острови, а подекуди і цілі річкові заплави були захищені від забудови та перетворені на рекреаційні зони. Поширені такі підходи і на інших континентах світу.

В 1970-90-х рр. на київській заплаві було створено низку різного розміру об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. Проте зробленого для збереження унікального природно-культурного ландшафту, яким є заплава Дніпра в Києві, недостатньо. Ще дуже багато чого треба зробити. При цьому ми можемо орієнтуватися на досвід збереження природоохоронних коридорів в долинах великих річок Європи, таких як Одра чи Вісла, і перш за все на функціонуючі тут національні природні парки, такі як наприклад національний парк Нижньої Одри на кордоні Польщі та Німеччини. Добрі приклади збереження заплав річок існують і в Україні. Найбільш ефективні з цією метою регіональні ландшафтні парки (РЛП) – «Кременчуцькі плавні», та національні природні парки (НПП): «Нижньосульський», «Мезинський», «Великий Луг», «Гомільшанський», «Святі Гори», «Нижньодністровський», «Нижньодніпровський» та ін. Зважаючи на накопичений досвід, для збереження природних і історико-культурних скарбів заплави Дніпра в Києві пропонується створити комплексний об’єкт природно-заповідного фонду – національний природний парк. При цьому першою стадією такого створення може бути реальне створення та суттєве розширення об’єкта місцевого значення – РЛП «Дніпровські острови» площею 1214,99 га , формальне рішення про оголошення цього об’єкту прийнято ще 23 грудня 2004 р. Київською міською радою. Проте справа його фактичного функціонування поки що не зсунулася з мертвої точки. Державне комунальне підприємство „Плесо”, яке було ініціатором створення РЛП, досі не здійснило жодних заходів із формування парку. Не розроблено проект організації, не здійснено винесення в натуру та зонування. Не сформовано дирекцію, штат охорони та наукових співробітників парку. Результатом такого грубого ігнорування прямої вказівки у рішенні Київради стали суттєві втрати природної цінності київських островів за вказаний період ().

Зважаючи на це в даному розділі ми весь час будемо вести мову про проект розширення регіонального ландшафтного парку – створення на його базі національного природного парку. Варто зазначити, що на даному етапі можна говорити не лише про тільки реанімацію формально створеного РЛП, чим займається низка громадських організацій, та створення на його базі або самостійного НПП «Дніпровські острови». Можливе також входження заплави Дніпра до вже існуючого НПП «Голосіївський», як самостійного науково-природоохоронного відділення (відділень).

З огляду на складність створення природоохоронних територій в екокоридорах на урбанізованих територіях, дуже важливою є правильна організація національного парку, зокрема його вдале зонування, яке має базуватися на зведеній інформації про комплексну цінність окремих складових дніпровського коридору в столиці. До нашого часу дані відносно цього мали фрагментарний характер і до сих пір були лише деякі спроби проаналізувати їх та об’єднати. В попередніх розділах нашої монографії ми досить детально розглянули усі складові цінності дніпровської заплави в Києві. В цьому ж розділі на основі аналізу комплексу критеріїв та вимог до функціонального зонування РЛП та НПП запропоновано також проект зонування розширеного РЛП – проектованого НПП «Дніпровські острови».

4.1. The main threats to the floodplain of the Dnieper in Kyiv

4.2. The history of environmental initiatives and the creation of nature protected areas in the floodplain of the Dnieper in Kyiv

4.3. Existing especial nature protected areas within the valley of the Dnieper in Kyiv

4.4. Proposed objects for the special nature protected areas of the Dnipro Valley within Kyiv

4.5. International experience of creation of protected areas in the floodplains of major rivers and in the large cities

4.6. The need of combination of active and passive forms of nature conservation and general characteristics of the functional areas of regional (national) Park

4.7. The criteria for the distribution of functional zones of expanded regional landscape park and in follow proected national park "Dnipro Islands"

4.8. Zoning of expanded regional landscape – the planned national park "Dnipro Islands"

4.9 Reintroduction of rare species of flora and fauna

4.10. Bibliography for chapter 4. Ways to save the valley of the Dnipro in Kyiv

4.11. Gallery for chapter 4. Ways to save the valley of the Dnipro in Kyiv

Previous section | Table of content | Next section

Please this page? Help us to develop this site!

© 1999 – 2019 «Myslene drevo» group, authors of articles

Reprinting of articles from site are encouraged while
reference (hyperlink) to our site is provided

Site powered by

Load count : 586

Modified : 26.04.2019

If you look up the type error
on this page, please select it
by mouse and press Ctrl+Enter.