Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Об’єкт теорії права та держави

Шестопалова Л. М.

Об’єкт – те, на що спрямована дія.

Об’єкт – те, на що спрямоване пізнання, пізнавальна діяльність.

Об’єкт науки – реальні явища або процеси, які мають місце об’єктивно, незалежно від дослідника.

Об’єкт теорії права та держави – право та держава.